Mer

  10. desember, tiende luke

  Tiende luke i julekalenderen: Obama støtter kjønnsnøytrale ekteskap.

  Detalj fra en Newsweek-forside i mai. Coverhistorien bar navnet «The First Gay President» og var skrevet av Andrew Sullivan.

  “Jeg har konkludert med at det er viktig for meg å bekrefte at jeg personlig mener homofile par burde ha muligheten til å gifte seg,” sa Obama til tv-kanalen ABC News den 9. mai.

  Stan­dard­svaret fra Obama om hans syn på kjønns­nøy­trale ekte­skap — det mange ame­ri­ka­nere omtaler som “same sex mar­riage” — hadde fram til da vært at han har hatt et “evol­ving view” på saken.

  Søndagen i forveien uttalte vise­pre­si­dent Joe Biden at han per­sonlig støtter homo­files rett til å gifte seg. Noen mente Bidens utta­lelse var nok et eksempel på en for­snak­kelse fra vise­pre­si­denten, noe det også virket som da Det hvite hus der­etter gjentok Obamas standardsvar.

  Men det var også mange som så utta­lelsen som en prøve­bal­long for en frem­tidig utta­lelse fra pre­si­denten. Dette argu­mentet ble styrket da den norsk­æt­tede utdan­nings­mi­nis­teren Arne Duncan sa seg enig med Biden.

  Det kom senere fram at Obama hadde tenkt til å komme med en lignende uttalelse før landsmøtet i Charlotte, North Carolina, men at Bidens uttalelse framskyndet annonseringen.

  Amerikansk høyesterett kunngjorde i forrige uke at de skal ta stilling til spørsmålet på føderalt nivå. Det er i den anledning viktig å minne om Obamas posisjon er at spørsmålet bør avgjøres på delstatsnivå. Obama støtter (foreløpig) ikke en føderal lov som sier at kjønns­nøy­trale ekte­skap bør til­lates, men sier at det ikke bør inn­føres en føderal lov som forbyr det. Demo­kra­tene har vært i mot en slik grunn­lovs­end­ring lenge allerede.

  ABCs egen reportasje:

  httpv://youtu.be/kQGMTPab9GQ

  Dette er tiende inn­legg i vår kom­bi­nerte jule­ka­lender og årskavalkade.

  Redaksjonen
  Redaksjonen
  Amerikansk politikk - på norsk! Opprettet i 2010 med mål om å levere en balansert og faktabasert dekning av amerikansk politikk.

  Les også