Mer

  6. desember, sjette luke

  Sjette luke i julekalenderen: Kampen om sørstatene.

  Etter supertirsdagen tok Newt Gingrich turen til Alabama og Mississippi, der primærvalgene gikk av stabelen den 13. mars. Gingrich, som hadde vunnet Georgia tidligere i måneden, håpte velgerne ville belønne ham som den eneste «sørstatskandidaten» i feltet. Rick Santorum stod imidlertid i veien, mens Mitt Romney prioriterte ressursene andre steder. «La dem kjempe om smulene i sørstatene» synes å ha vært innstillingen i Romneyleiren, som på dette tidspunktet hadde en klar ledelse i antall delegater.

  Kvelden før valgdagen deltok Gingrich og Santorum på tidenes første Ala­bama Pre­si­den­tial Forum, arran­gert i det ærbø­dige Ala­bama Theater i sen­trum av Bir­mingham, Ala­bama. Førstnevnte stjal showet.

  Foran et full­satt teater med repub­li­ka­nere på fløy­els­røde seter og med popcornduft i lufta, var det to ulike typer kan­di­dater som pre­sen­terte seg.

  De fridde begge til det samme seg­mentet av det repub­li­kanske pri­mær­valge­lek­to­ratet, og pre­sen­terte seg begge som det kon­ser­va­tive alter­na­tivet til Mitt Romney og Barack Obama. Men de gjorde det på for­skjel­lige måter.

  San­torum i en alvorlig tone, Gingrich i en spydig og tidvis humo­ris­tisk tone, med en trang til å få kon­ti­nu­erlig respons fra publikum.

  “Obama for­holder seg til Saul Alinsky sine tekster, jeg for­holder meg til Grunn­loven og Uav­hen­gig­hets­er­klæ­ringen,” sier han. “Det er helt greit for Obama med ben­sin­priser på 8–9 dollar, jeg vil ha de ned til 2,50,″ fortsetter Gingrich, som for­klarer pub­likum at Obama er en radikal venstre­mann som nekter å endre mening når han har feil.

  Sett under ett er Newt-showet impo­ne­rende sim­pelthen fordi han har stål­kon­troll på hva akkurat dette pub­li­kumet vil ha. Og de svelger det rått.

  Men morgenen etter er det Santorum som vinner klart, ikke bare i Alabama, men også i Mississippi. Uken etter vinner derimot Romney Illinois, noe som blir et slags vendepunkt i valgkampen. Han ligger for langt foran.

  Santorums seierstale etter Alabama og Mississippi:

  httpv://youtu.be/Z5KYa_7Hjy8

  Santorumsangen «Game On», av gruppa First Love:

  httpv://youtu.be/U7pv7sO5Gng

  Min favo­ritt­linje i sangen: “Fai­thful to his Wife and Seven Kids — He’ll be Loyal to our land”

  Første vers:
  GAME ON! Join the Fight
  We’ve finally got a Man who will Stand for what is Right

  GAME ON! Victory’s in Sight
  We’ve got a Man who Under­stands that God Gave the Bill of Rights

  Refreng:
  Oh, there is Hope for our Nation again
  Maybe the First time Since we Had Ronald Reagan
  There will be Jus­tice for the Unborn
  Facto­ries back on our Shores
  Where the Con­sti­tu­tion rules our land
  Yes, I Believe… Rick San­torum is our Man!

  Andre vers:
  GAME ON! He’s got the Plan
  To Lower Taxes, Raise Morale, To Put the Power in our Hands

  GAME ON! Change is at hand
  Fai­thful to his Wife and Seven Kids — He’ll be Loyal to our land

  Bridge:
  Oh It’s crazy, What’s been slip­ping through our hands
  When we the People are still sup­posed to rule this Land
  Rick Understands

  Dette er sjette inn­legg i vår kom­bi­nerte jule­ka­lender og årskavalkade.

  Redaksjonen
  Redaksjonen
  Amerikansk politikk - på norsk! Opprettet i 2010 med mål om å levere en balansert og faktabasert dekning av amerikansk politikk.

  Les også