Mer

  Veien framover for konservatismen, og republikanerne

  WASHINGTON, D.C.: Det har knapt gått to uker siden republikanerne tapte presidentvalget, og det snakkes allerede om nytenkning og reform innad i partiet. På fredag inviterte American Enterprise Institute (AEI) til paneldebatt, og konservatismens fremtid stod på agendaen.

  Panelet bestod av den tidligere demokratiske kongressmannen Artur Davis (Alabama, 7. distrikt, 2003-2011), som nå er republikaner, Ben Domenech fra Heartland Institute, Henry Olsen fra AEI, og Reihan Salam fra National Review. Karlyn Bowman, senior fellow ved AEI, var paneldebattens moderator.

  AEIs Henry Olsen, National Reviews Reian Salam, Heartland Institutes Ben Domenech, tidligere kongressmann Artur Davis, og ordstyrer Karlyn Bowman fra AEI. Foto: American Enterprise Institute.

  Ny strategi: et inkluderende parti, med et klart budskap som lytter til folket

  Heartland Institutes Ben Domenech åpnet med en påminnelse om at det er mennesker og ikke ideer som stiller som presidentkandidater, og at det kan virke som om republikanerne har lagt for liten vekt på det.

  Domenech hevdet videre at Mitt Romneys manglende budskap representerte et problem, og at det er viktig å fremme libertariansk, konservativ politikk. ”Man kan ikke vinne et valg gjennom å love at ting blir bedre, man må gå mer i dybden,” sa han.

  AEIs Henry Olsen sa at man nå må fokusere på inkludering.

  ”Romney appellerte til få, og partiet har over en lengre periode manglet evnen til å lytte til velgerne. Vi snakker til, fremfor med velgerne – … og de føler seg ikke inkludert.”

  Olsen fortsatte ved å si at partiet må lytte til folks behov dersom det ønsker å vinne. Han hevdet imidlertid at selv om mange i middelklassen føler seg oversett av republikanerne, så assosierer de seg ikke nødvendigvis med demokratene. På tross av dette stemte de i år på Obama. Dersom man begynner å lytte, fremfor å snakke, kan partiet finne den nødvendige balansen, mener Olsen.

  Den tidligere demokratiske kongressmannen Artur Davis, som talte under republikanernes landsmøte i Tampa i august, mener imidlertid det var avslutningen som ødela for Romney.

  ”Vi var ikke spesielt upopulære, men vi hadde et underskudd av karisma, og media støttet Obama. Vi klarte allikevel å ta ledelsen, og vårt fokus må nå være på hvordan vi kan avslutte på en bedre måte”, sa han.

  Appell på tvers av det politiske spektrumet

  Davis hevdet videre at nøkkelen til suksess ved neste valg blir å overbevise velgerne om at den konservative filosofien faktisk fungerer. Han la vekt på den frihetsfølelsen mange amerikanere har, men hevdet at den dempes av den økonomiske usikkerheten landet nå preges av.

  ”Denne frihetsfølelsen er viktig for amerikanerne” sa Davis, og hevdet videre at ”mange mener at Obama ikke evner å fremme frihet, og derfor må vi konkurrere i dette tomrommet. Republikanerne må argumentere for at vi kan få samfunnet til å fungere igjen.” Han fortsatte ved å si at partiet må føre en konservativ politikk som får moderate stemmer. Skal dette oppnås må politikere som Missouris Todd Akin og Indianas Richard Mourdock stues vekk.

  Ronald Reagan ble nok en gang trukket fram som et eksempel til etterlevelse: Han var konservativ, men han klarte å mobilisere velgere som ikke var det (de såkalte «Reagan-demokratene»).

  National Reviews Reian Salam understreket behovet for reform.

  ”Vi har tapt middelklassen og de urbane regionene, og dette påvirker hvordan partiet blir oppfattet. Vi må fremme en politikk som passer det endrede politiske landskapet,” sa Salam.

  I følge Domenech vil konservativ populisme være en retning å gå i.

  ”Vi må appellere til arbeiderklassen, og vi må bygge på det faktum at de mener at systemet arbeider mot dem, noe de har rett i. Republikanerne har løsningene som kan løse disse problemene, og dette må vi understreke,” sa han. ”Vi må klargjøre poenget at myndighetenes rolle er å legge til rette for at du arbeider mer for deg selv, enn du arbeider for myndighetene,” fortsatte Domenech.

  Kampen om kvinnene og minoritetene

  Det var enighet om at Det republikanske partiet trenger en overhaling. Olsen la vekt på at partiet preges av en manglende evne til å mobilisere blant kvinner og minoriteter, og at en løsning kan være å sørge for at flere medlemmer av disse gruppene får lederposisjoner i partiet. En begynnelse: Kongresskvinnen Cathy McMorris Rodgers (Washington, 5. distrikt) er flyttet opp som nummer fire i det republikanske lederskapet i Representantenes hus fra og med neste år.

  I følge Salam må partiet samtidig klargjøre sin stilling i forhold til problemstillinger rundt immigrasjon og abort, og hevdet at den konservatismen republikanerne står for appellerer til en majoritet av den spansktalende populasjonen. Det er ingen tvil om at dette isåfall må kommuniseres bedre, ettersom republikanernes prosentvise oppslutning blant latinovelgere sank fra 2004 til 2008, og igjen fra 2008 til 2012.

  Når det gjelder abortspørsmålet, hevdet Salam at det må etableres et rom for nyansering, slik at man kan være personlig Pro-Life samtidig som man understreker at abort er en avgjørelse myndighetene ikke skal ta. Dette er en posisjon sosialkonservative demokrater har benyttet seg av i lang tid, og dersom Romney hadde gjort dette klart under den andre debatten, hadde han vunnet valget i følge Salam.

  Domenech gikk tilbake til spørsmålet om immigrasjon og minoriteter, og mente at republikanerne er avhengige av stemmer fra mer enn den cubanske delen av det latinoamerikanske elektoratet (selv cubanerne i Florida foretrakk Obama den 6. november).

  ”Manglende stemmer fra latinovelgerne er en av grunnene til at vi tapte, og partiet har i stor grad oversett denne gruppen i beslutningstakningen,» sa Domenech. «Til tross for dette, så lærer vi ikke. Latinogruppen er preget av mangfold, og derfor er immigrasjon kun en inngangsport til å åpne for andre spørsmål,” hevdet han.

  Hvor går veien videre?

  Det var ingen tvil om at panelet hadde høye ambisjoner for fremtiden, men det fantes få klare svar om hvor den amerikanske konservatismen nå bør tar veien.

  Panelet snakket først og fremst om hva som hadde gått galt, og om hvilke velgergrupper partiet nå må appellere til. Det ble derimot tilbudt få tips om hvordan konservatismen skulle få styrket sitt fotfeste i det amerikanske samfunnet.

  Avslutningsvis ble det allikevel tilbudt et par løsninger på problemene, og Domenech hevdet at partiet trengte et sterkere, og mer bærekraftig fundament. ”Amerikanske partier må klare å bygge institusjoner som etablerer argumenter. Når disse argumentene får fotfeste kan vi bevege oss bort fra situasjons- og saksbasert oppførsel, og mot fremgang,” erklærte han.

  ”Retorikken må også endres dersom vi ønsker å favne bredere. Den eneste som virkelig har klart dette er Bill Clinton,” skjøt den tidligere demokraten Artur Davis inn før panelet takket for seg.

  Heidi Waage Rasmussen er praktikant for AmerikanskPolitikk.no høsten 2012.

  Heidi Waage Rasmussen
  Heidi Waage Rasmussen
  Praktikant for AmerikanskPolitikk.no høsten 2012.

  Les også