Mer

  God start på samtalene

  WASHINGTON, D.C.: Fredag formiddag møttes presidenten og kongressens ledere for å starte samtalene for å unngå budsjettstupet – ”the fiscal cliff”. Etter første runde er lederne enige om at de i de kommende ukene skal bli enige.

  Finansminister Timothy Geithner, Speaker of the House John Boehner, president Barack Obama, senatets majoritetsleder Harry Reid og bakhodet til minoritetsleder Mitch McConnell i Det hvite hus fredag formiddag. Skjermbilde fra Det hvite hus’ video.

  Målet er å komme til enighet før automatiserte budsjettkutt og skattekuttene fra Bush-årene opphører for alle inntektsklasser like over nyttår. Om ikke dette oppnås, fryktes det at den amerikanske økonomien sendes inn i en ny nedgangsperiode med høyere arbeidsledighet.

  I forrige ukes pressekonferanser uttalte Obama og Boehner at de så frem til å begynne på samarbeidet. Det hersker imidlertid liten tvil om hvor skoen trykker for dem som håper på avklaring før jul.

  Obama ønsker å videreføre skattesatsene for «middelklassen», men ikke for dem som tjener mer enn 250 000 dollar i året. Boehner ville ikke utelukke noe i sin pressekonferanse i forrige uke, men gjorde et poeng av at det viktigste var å kutte utgifter.

  – Hjørnesteinene for å komme til enighet er på plass

  De fire kongresslederne kunne derimot melde om optimisme etter dagens 70-minutters lange møte med presidenten og finansminister Timothy Geithner.

  Ifølge New York Times var både speaker Boehner (R-OH, 8. distrikt), minoritetsleder i senatet Mitch McConnell (R-KY), husets minoritetsleder Nancy Pelosi (D-CA, 8. distrikt) og senatets majoritetsleder Harry Reid (D-NV) på fornavn da de omtalte det de karakteriserte som et konstruktivt møte i Det hvite hus.

  Bohener kunne i tillegg melde om at han og republikanerne er villige til å imøtekomme Obamas ønsker.

  ”Jeg tror rammeverket jeg har lagt frem er konsistent med presidentens ønske om en rettferdig og balansert tilnærming. For å vise hvor seriøse vi er, har vi også lagt spørsmålet om økte (stats)inntekter på bordet, så lenge det følges opp med betydelige kutt i utgiftene,” sa Boehner.

  Boehner påpekte også at det er viktig å vise det amerikanske folk at de tar oppgaven om å kutte utgiftene og løse dilemmaet landet nå står ovrfor på alvor.

  McConnell fulgte opp ved å si at de var villige til å legge økte skatteinntekter på bordet ”gitt at vi fikser det virkelige problemet.” Ifølge McConnell er ikke årsaken til den kommende krisen ”at vi skatter for lite, men at vi bruker for mye.”

  Reid opprettholdt den optmistiske tonen. ”Hjørnesteinene for å komme til enighet er på plass. Vi er nødt til å inngå kompromisser, men dette er også noe vi nå skal gjøre”, lød beskjeden fra majoritetslederen i Senatet.

  Ikke noe konkret

  Til tross for den optimistiske tonen og de lovende utsiktene, ble det ikke presentert noe konkret om hva de partene foreløpig er enige om.

  I en pressemelding fra Det hvite hus ble budskapet om at partene er enige om å bli enige, gjentatt.

  ”Presidenten og kongressens ledere har hatt et konstruktivt møte. Partene er enige om å gjøre alt de kan for å nå en løsning …, og de skal jobbe sammen for å finne en balansert tilnærming for å redusere landets gjeld.”

  Du kan se kongressledernes møte med pressen her.

  Magnus Bergøy er praktikant for AmerikanskPolitikk.no høsten 2012.

  Magnus Bergøy
  Magnus Bergøy
  Praktikant for AmerikanskPolitikk.no høsten 2012.

  Les også