Mer

  De mindre kjente valgresultatene

  Dop, homoekteskap og gambling. Dette var noe av det amerikanere måtte ta stilling til i valglokalene 6. november.

  Foto: ilovememphis

  Amerikanere stemte ikke bare over hvem som skulle bli landets president, eller over hvem som skulle sendes til eller hjem fra Kongressen. De måtte også ta stilling til en rekke andre spørsmål på stemmeseddelen.

  De fleste amerikanske delstatene har nemlig mulighet til å sette forslag og lover til folkeavstemning. Dette kan gjøres av myndighetene eller av innbyggerne selv og kalles innbyggerinitiativ eller folkeinitiativer. For å utløse en folkeavstemning om en sak, må det som regel bli levert inn et minimum antall underskrifter fra personer med stemmerett. Dette skal hindre at alt for mange saker blir lagt ut til avstemning.

  I årets valg ble det tatt stilling til 180 spørsmål i 38 stater. Det er 21 flere enn ved valget i 2010.

  En av de mest omdiskuterte sakene var i California, der innbyggerne måtte stemme over om de ville oppheve dødsstraff eller ikke. I flere andre delstater skulle innbyggerne stemme over om de skulle fritas fra sentrale deler av Obamas helsereform, mens homoekteskap og legalisering av marihuana stod på agendaen andre steder.

  Spill på liv og død

  I California var en rekke saker ført opp på stemmeseddelen, men de to mest kontroversiele sakene var opphevelsen av dødsstraff og strengere lover rundt menneskehandel.

  For 727 fanger i delstaten ville en opphevelse av dødsstraffen føre til at de fikk livstidsdom, uten ankemuligheter. Flere fanger uttalte at de ønsket at folk stemte nei til opphevelsen, ettersom de da ville mistet muligheten til å bevise sin uskyld.Da alle stemmene var telt opp hadde 52 prosent stemt mot opphevelse, 47 prosent for.

  Motstandere av dødstraff håpet at en opphevelse av dødsstraff i California ville føre til en dominoeffekt i resten USA.

  Californierne stemte derimot ja til å forandre loven om menneskehandel, og nå er livstid den strengeste strafferammen for menneskehandel.

  Gambling og homoekteskap

  Etter at president Obama uttalte i mai at han støttet kjønnsnøytralt ekteskap, har flere stater satt opp legalisering av homoekteskap på stemmeseddelen. Det siste tiåret har ekteskap mellom samme kjønn hatt en stigende støtte i den amerikanske befolkningen, og tilhengere av en ny ekteskapslov håper presidenten vil bruke sin neste periode på å legalisere homoekteskap i hele landet.

  Maine ble den første staten i USA som vedtok legalisering av homoektesksap med folkeavstemning. Like etterpå kom Maryland, og så Washington. Ingen stater har tidligere vedtatt en legalisering gjennom folkeavstemning. I Minnesota stemte velgerne i mot at ekteskap skulle defineres som en pakt mellom en mann og en kvinne. Dette har vært definisjonen i Minnesotas grunnlov i 30 år.

  I Maryland måtte innbyggerne også ta stilling til om spillebord skule bli lovlig på kasino. I dag er det bare spillemaskiner på kasinoer i Maryland, men det er flere store kasinoer under planlegging i delstaten. Tilhengerne sier at Las Vegas-aktige kasinoer vil generere store inntekter og skape 12 000 arbeidsplasser. Motstanderne tror pengene vil gå rett i lommene på rike kasinoeiere uten å gavne befolkningen. Forslaget nedstemt, slik som flere analytikere hadde spådd.

  – Ikke rull jointen for tidlig

  I Minnesota, Washington, Colorado, Montana og Massehusets stemte innbyggerne ja til å legalisere marihuana for medisinske grunner. Dette spørsmålet var også på stemmeseddelen i Alabama og Oregon, der det ble nedstemt.

  «Velgerne har sagt i fra, og vi må respektere velgerne. Det kommer til å bli en komplisert prosess, men vi kommer til å følge dette opp. Når det er sagt, så sier den føderale loven at marihuana er et ulovlig dop. Så jeg ville ikke rullet jointen med en gang,» sier Colorado-guvernør John Hickenlooper til CNN.

  Ønsker unntak fra Obamacare

  Flere delstater ønsket å bli unndratt reglene i Obamas helsereform. Full implementering av «Obamacare», et navn presidenten også benytter i sin omtale av reformen, vil medføre at en innbygger uten helseforsikring vil bli gitt en straffeskatt. Innbyggere i Alabama og Wyoming stemte ja til at delstaten kunne sette opp forbud mot å kreve straffeskatt til de som ikke har kjøpt helseforsikring.

  «En slik lov vil ikke overkjøre den føderale loven,» sier Jonathan Turley, en juss-professor ved George Washington University Law School til CNN

  «Men de kan gi statene et påskudd for å utfordre Obamacare i retten,» legger han til overfor TV-kanalen.

  Nei til aktiv dødshjelp

  Sammen med California, var Massachusetts den delstaten som muligens hadde det mest ømfintlige spørsmålet på stemmeseddelen. Innbyggerne i østkyst-staten måtte svare på om assistert selvmord, eller aktiv dødshjelp, skulle bli lovlig. Som i California var resultatet svært jevnt. 51 stemt i mot, mens 49 prosent stemte for.

  Flere resultater nedenfor:

  Arkansas:

  Legalisere Marihuana for medisinske grunner

  Nei: 51 %, Ja: 49 %

  California:

  Oppheve dødsstraff

  Nei: 52 %, Ja: 47 %

  Florida

  Forby offentlige fond for å betale for abort:

  Nei: 55 %, Ja: 44,9 %

  Louisiana:

  Retten til å bruke våpen, i tillegg til den eksisterende retten til å eie våpen

  Ja: 73,5 %, Nei: 26,5 %

  Montana:

  Bevis statsborgerskap for å få hjelp av staten

  Ja: 79 %, Nei: 20,9 %

  Se samtlige resultater fra folkeavstemningene her.

  Astrid Øvre Helland er praktikant for AmerikanskPolitikk.no høsten 2012.

  Les også