Mer

  Panelet: En uke igjen til valget…

  Vi stiller norske USA-eksperter aktu­elle spørsmål, og her får du sva­rene. Denne gangen: Hva tenker du om innspurten, hva blir avgjørende, og hvilke momenter er det som ikke får nok oppmerksomhet i valgkampdekningen?

  Forhåndsstemmingen er igang. Her fra Orange County, Florida, fredag i forrige uke. Foto: Benjamin Thompson.

  Bakgrunn: Den lange valgkampen nærmer seg slutten. Natt til 7. november får vi (sannsynligvis) vite hvem som vinner.

  Spørsmål til panelet: Det er en uke igjen, og «Frankenstorm» får mye oppmerksomhet. Hva tenker du om innspurten? Hva blir avgjørende, og hvilke momenter er det som ikke får nok oppmerksomhet i valgkampdekningen?

  Illust­ra­sjon av Renate Ton­stad Flaten / AmerikanskPolitikk.no.

  Hilde Eliassen Restad, første­ama­nu­ensis ved Bjørknes Høy­skole og bidrags­yter på AmerikanskPolitikk.no:

  “En uke igjen (jeg gleder meg til å sove når dette er over…!) og fortsatt meget jevnt race. Det som blir avgjørende er selvsagt de elleve vippestatene, og derfor er det jo interessant at de to valgkampmaskinenes detaljerte program nå forstyrres av Sandy. Virginia og North Carolina får mindre besøk, Ohio mer. Obama må avlyse flere personlige velgermøter for å faktisk være litt president en stund. Dette kan slå begge veier – det er dumt for Demokratene at forhåndsstemming nå avlyses (foreløpig for en dag, men kanskje flere) i for eksempel Maryland – men det kan være positivt for Obama at han kan fremstå som ‘presidential’ og som en som står støtt i stormen (bokstavelig talt).

  Dette er ikke noen orginal tanke, men den delstaten man virkelig bør følge med på er altså Ohio – begge kandidatene trenger denne for å vinne (på den mest sannsynlige måten). Florida er egentlig ikke så interessant siden Romney kan vinne denne uten å vinne valget. Det jeg gleder meg mest til å finne ut er om valget faktisk er så jevnt som målingene skal ha det til, eller om målingenes kategorisering av ‘likely voters’ trenger en oppdatering. Den som holder seg våken får se…»


  Alf Tomas Tøn­nessen, første­ama­nu­ensis ved Høg­skulen i Volda og bidrags­yter på AmerikanskPolitikk.no:

  «Det blir en utrolig spennende innspurt. På en konferanse om presidentvalget sist helg i Krakow, hvor jeg deltok, ble det påpekt at vi kan få et omvendt scenario av 2000 ved at Romney vinner i antall populære stemmer, men at Obama vinner valgmannskollegiet. Det blir viktig for Obama å vise lederskap og medmennskelighet nå i forbindelse med orkanen. Det er foreløpig uvisst i hvilken grad orkanen vil påvirke valgdeltakelsen. Obama må trolig vinne Ohio hvis han taper Florida, Colorado og Virginia.

  Klimadebatten har fått lite oppmerksomhet. Det samme gjelder utfordringene med det lave inntektsnivået i mange bransjer. Romney har ikke blitt presset nok på hvilket alternativ han har til Obamacare, selv om han svarte godt i den første debatten om at hver enkelt delstat står fritt til å kopiere ideer fra Romneycare i Massachusetts.»


  Leif Knutsen, konsultent og bidragsyter på AmerikanskPolitikk.no:

  «Av vippestatene som er i Sandys bane, er det deler av Virginia, mye av Pennsylvania og noe av Ohio. Muligens New Hampshire. Dette er viktige stater, og vi kan være sikre på at Obamas folk er opptatte av å få folk innstilte på å stemme uansett hvor mye skade stormen gjør. Selv om det er ufint å spekulere slik, er det ikke til å komme fra at Obama her har mulighet til å overgå Bush i å bruke FEMA og andre føderale ressurser på effektiv måte. Vi får se om noen tar tak i det.

  Valgkampstrategiene er stort sett ferdigkjørte, og nå er det taktikerne som overtar styringen. Valgkampen bli enda mer lokal. I vippestatene vil valgkampfolk gå fra dør til dør og stå på flest mulig hjørner for å få de som ennå ikke har bestemt seg til å gjøre det. Det kan bli aktuelt å sende frivillige fra «sikre» stater for å støtte opp under innsatsen der det teller. Det vil bli en kamp om å få redaktører i lokale og regionale aviser til å støtte den ene eller den andre, det vil komme støtteerklæringer fra mer eller mindre innflytelsesrike kjendiser og tidligere politikere.

  Dekningen i nasjonale media vil bli mer journalistdrevet, og mindre kampanjedrevet. Med mindre det oppstår en eller annen nasjonal eller internasjonal krise, og det er slett ikke å se bort fra.

  Det er det som er synlig. Kampanjestabene kommer til å jobbe intenst med å forstå både offentlige og private meningsmålinger og finne ut hva de kan gjøre med det. Det kommer antagelig til å bli en god del etterforskning og aktivitet i rettsystemet om valgfusk og annet som kan ha marginal betydning.

  Historien vil vise om dette valget har oppstått i et kritisk punkt i USAs historie. Jeg tror det vil vise seg slik.

  Begge kandidatene har skuffet, og i så måte skulle jeg ha ønsket at journalister – særlig i USA – hadde vært mer opptatte av å stille tøffe spørsmål enn å akseptere de ofte banale premissene kampanjene har forsøkt å diktere. Jeg dagdrømmer om en serie totimers programmer i beste sendetid som gikk de viktigste politiske problemene etter i sømmene og hentet inn synspunkter fra alle sider.

  På norsk side kan den politiske ensrettingen ta pusten fra en. Altfor ofte fremstilles det hele som en todimensjonal cowboyfilm der gutta med hvit hatt (demokratene) heroisk forsøker å overbevise troskyldige byboere («typiske amerikanere») om å ikke la seg lure av de med svart hatt (republikanerne). Det vies altfor liten oppmerksomhet til de mange, reelle og legitime motsetningene som finnes i amerikansk politikk, og som vi virkelig kunne ha noe å lære av her.»


  Steinar Solås Suvatne, statsviter og bidrags­yter på AmerikanskPolitikk.no:

  “Innspurten er mer spennende enn jeg våget å håpe på! Det er viktig for Obama å nå ut til folk de siste dagene, få frem hva han kan tilby og hva kan gjøre for folk flest. Dette er en salgskonkurranse. Her synes jeg Romney har vært mye tydeligere, hvilket gjør at han også har tatt et byks på meningsmålingene. Nå er der tid for å get down to the nitty gritty for begge.

  Sofavelgerne vil kanskje avgjøre – klarer Obama å få velgerne til å føle at det er verdt det, at det spiller en rolle om de stemmer eller ei? Det blir viktig, spesielt for presidenten. Dette gis kanskje ikke så mye oppmerksomhet nå som for fire år siden. Obama hadde et vanvittig momentum med seg den gangen, og det må han få tilbake den siste uka. Kanskje er han ikke så spennende nå som den gang. Han må opp og frem, og skape momentum. For Mitt Romney kan ikke dagene gå fort nok.»


  Svein Melby, senior­forsker ved Insti­tutt for for­svars­stu­dier:

  «Økonomi vil dominere siste uke av valgkampen slik Romney ønsker. Begge har begynt å snakke om kompromisser og koalisjonsbygging. Ikke godt å si hvem som velgerne synes er mest troverdig i den sammenheng. Siden økonomi er et omfattende tema trekker det med seg det meste av innenrikspolitikken. Og siden de to er rimelig enige om utenrikspolitikken er det ikke noe spesielt felt jeg synes har fått for liten oppmerksomhet. Men Libya-saken er en alvorlig sak som burde vært med diskutert. Men de store mediebedriftene har valgt å la den ligge til etter valget. Men som sagt folk oppfatning av de to når det gjelder å løse USAs økonomiske problmer vil avgjøre dette valget.»


  Jan Arild Snoen, kom­men­tator for Minerva:

  «Nå dreier det seg om mobilisering. Målingene viser ganske entydig at Romneys velgere er sikrere på at de vil gå til urnene enn Obamas. Derfor er det spesielt viktig at Obamas gode apparat på grasrota faktisk får tak i disse litt usikre velgerne. De har satset mye på forhåndsstemming, men det er ikke nok i seg selv.

  Jeg har nå Romney som knapp favoritt, og har begrunnet det nærmere på min blogg. Målingene gir fremdeles Obama et knapt forsprang, men min magefølelse, til forveksling lik ønsketenkning kanskje, peker på Romney.»


  Anders Tvegård, NRKs USA-korrespondent:

  «En spennende innspurt og siden det er valg, tør heller ikke myndighetene (les: Obama) gjøre samme tabben som Bush under orkanen Katrina. Her er det full mobilisering før Frankenstorm og orkanen vil sikkert ta mediebildet de første dagene av innspurten. Kampanjene avlyser også møter med velgerne i sentrale vippestater de neste dagene, men vil nok raskt være tilbake før valgurnene åpnes. Her handler alt om mobilisering og dersom målingene stemmer, tyder alt på at hver stemme teller denne gang i vippestatene.

  Vil anta at advokater fra begge sider også forbereder seg på å kreve stemmer talt opp på nytt der kampen blir jevn.

  Gjennom et halvt år med valgkamp mellom de to hovedutfordrerne, og en bitter nominasjonskamp hos republikanerne før det, savner jeg ikke oppmerksomhet på spesielle temaer eller interessegrupper. Mange steiner er vendt. Økonomien er viktigst og USA står ved et tydelig veivalg.»


  Stein Hernes, stats­viter og Ambas­sador Stuart Fellow 1996/97:

  “Kriser og katastrofer har en tendens til å ‘make or break’ ledere. Mye snudde for Clinton etter Oklahoma City bombing som i 1995 tok 168 menneskeliv, hvor av 19 var barn. George W. Bush fikk mye kritikk for håndteringen av Katrina i 2005.

  Når USAs østkyst nå opplever det som kan vise å bli en av de verste stormene på mange år, kan det bli avgjørende. Fremstår Obama som en sterk og handlekraftig leder, kan de neste dagene være det som vipper ham over 270 valgmenn neste tirsdag – mislykkes han kan veien ligge åpen for Romney. Det er nå så tett mellom de to, at dette kan bli endelig avgjørende.

  Det er sikkert flere saker har fått liten dekning. Det er imidlertid fascinerende at man i valgkampens siste uke opplever en storm som dette, og at klima og naturkatastrofer ikke på noen måte har hatt en fremtredende rolle i valgkampen.»


  Steinar Ottesen, redaktør av PolitiskeNyheter.no:

  “Stormen Sandy kommer selvsagt til å prege innspurten og det politiske utfallet er vanskelig å fastslå med nøyaktighet. Det som kan bli avgjørende er hvor godt president Obama gjør det i Midtvesten. Jeg kommer til å følge nøye med på Wisconsin, Iowa og Nevada. Hvor mye tid, ressurser og penger vil kampanjene bruke i disse statene, hvor presidenten har hatt en ledelse over lengre tid? Selvsagt er alle øyne rettet mot Ohio, som kan bli den staten som avgjør presidentvalget.

  Tallene som tikker inn om forhåndsstemmingen vil bli et annet spennende element å følge i innspurten. Klarer Obama-kampanjen å bruke valgkampmaskinen godt nok den siste uken? Momentumet ser ut til å ha stoppet opp for Mitt Romney og hvordan vil kampanjen slå tilbake? Mye tyder på at Romney-kampanjen spiller på det trygge den siste uken, som kan være en risikabel strategi eller holde til en knepen valgseier.

  Utdanning og helsereformen har ikke fått nok oppmerksomhet under valgkampen i mine øyne. Naturlig nok har økonomien vært valgkampsak nummer 1, men en god og saklig debatt om det amerikanske utdanningssystemet og helsevesenet hadde velgerne fortjent. Amerikansk media har vært for ‘snille’ mot kandidatene på begge sider når det gjelder politisk integritet og synspunkter, noe vi fikk demonstrert under presidentdebattene. Det har også vært et for stort fokus på hva som har skjedd tidligere og ikke hva begge kandidatene vil gjøre de neste fire årene.»


  Anders Romar­heim, forsker ved Insti­tutt for for­svars­stu­dier:

  “Innspurten blir jevn, og utfallet avhenger blant annet av bakketroppene i vippestatene. Der tror jeg Obama er sterkest. Tror også Frankenstorm gir ham en mulighet til å vise lederskap.

  Å bli filmet mens du er rundt omkring og hjelper folk og viser handlekraft kan være bedre valgkamp enn tradisjonell valgkamp.

  Romney må komme opp med et siste ess i ermet om han skal snu Ohio, for uten den taper han en seksfrontskrig i de andre jevneste vippestatene. Jeg har ingen tro på at Romney blir første republikaner som velges til president uten Ohio.»


  Og hva med meg?


  Are Tåg­vold Flaten, USA-korrespondent og redaktør, AmerikanskPolitikk.no:

  “Neste uke er jeg i Chicago med Obama, mens to av praktikantene våre er på plass i Boston med Romney. Jeg tror ikke situasjonen er særlig mye klarere i det jeg tar turen til stemmelokaler i Chicago på valgdagen, enn den er nå. Obama er knepen favoritt, og Nate Silvers modell viser fortsatt at Obama har mer enn 70 % for å vinne valget. Det føles høyt, særlig ettersom Ohio kan tippe det hele. Jeg kommer til å finlese vippestatsmålinger helt fram til valgdagen, og ser fram til å lese exit-polls etter at det hele er over.

  Et annet moment jeg kommer til å følge med på er hvilke stater kampanjene velger å prioritere i innspurten. Ressursbruk kan bli avgjørende, og kan gi oss en liten pekepinn i innspurten. Her tenker jeg ikke bare på pengebruk, men også på kandidatens tid.

  Romneykampanjens #ExpandTheMap-snakk er åpenbart en del av forsøket på å selge ‘Momentum-historien’ deres for alt den er verdt. De snakker for eksempel om å putte Minnesota og Pennsylvania i spill, og det er interessant at Obama sender Bill Clinton til Minnesota. Det kan nesten virke som om Obama prøver å friste Romney til å spre ressursene tynnest mulig, ut av en visshet om at han har flere sikre stater i banken. Obama har fortsatt en lettere vei til de 270 valgmennene som sikrer valgseieren.

  Når det gjelder saker det kunne blitt skrevet mer om, så er tematikken i Sasha Issenbergs bok The Victory Lab et godt sted å starte. Mer om det her på nettsiden etter valget.»

  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Statsviter og redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Programleder av podkastene "Valgkampsirkuset" og "Amerikansk politikk". Forfatter av "Sirkuset - Clinton, Trump og tidenes valgkamp".

  Les også