Mer

  Romney tilbake til Ames, Iowa

  302 dager etter at Mitt Romney besøkte Kinzler Construction Services i Ames, Iowa, tar han turen tilbake. Han skal levere det som omtales som en ny og viktig tale om den amerikanske økonomien, og jeg tar turen, akkurat som jeg gjorde femte juledag i fjor.

  Mitt Romney i lokalene til Kinzler Construction Services utenfor Ames, Iowa, 29. desember i fjor. Foto: Are Tågvold Flaten / AmerikanskPolitikk.no.
  Mitt Romney i lokalene til Kinzler Construction Services utenfor Ames, Iowa, 29. desember i fjor. Foto: Are Tågvold Flaten / AmerikanskPolitikk.no.

  Den gang skrev jeg blant annet følgende (video av talen her):

  «Etter å ha observert Romney og hans valgkampapparat i Ames utenfor Des Moines i slutten av forrige uke er det ingen tvil om at Romney-kampanjen er den best organiserte blant de seks som kniver i Iowa. Det ser ut som om han allerede er i gang med valgkampen mot Obama, og han står sterkere her enn mange har trodd.»

  Romneys forrige «store» økonomitale kom i Detroit, Michigan, en tale som først og fremst huskes for de tomme tribunene. Den gang vektla han blant annet følgende:

  Et viktig steg i riktig ret­ning, i følge Romney, er å foreta store end­ringer i skatte­sys­temet. Han vil derfor kutte skatte­ni­vået med 20 % på lønns­inn­tekter for alle indi­vider, slik at van­lige folk får beholde mer av det de tjener, og slik at de som tjener mye kan inves­tere, og satse mer.

  Skatte­øk­ninger vil ikke komme på tale.

  For sel­skaper vil Romney kutte skatte­ni­vået fra 35 % til 25 %, slik at Ame­rika kan bli “kon­kur­ranse­dyk­tige igjen,” som Romney selv sa det. Han vil beholde kapi­tal­beskt­ningen på 15 %, mens den vil kuttes helt for alle som tjener mindre enn 200 000 dollar. Arve­av­giften — den såkalte “death tax” — skal kuttes helt.

  Jeg er på plass i Ames, Iowa, fredag ettermiddag norsk tid.

  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Statsviter og redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Programleder av podkastene "Valgkampsirkuset" og "Amerikansk politikk". Forfatter av "Sirkuset - Clinton, Trump og tidenes valgkamp".

  Les også