Mer

  Om ringpermer og kampen om kvinnene

  Med Romneys ”binders full of women”-kommentar har deler av medienes søkelys blitt rettet fra Big Bird til kampen om de kvinnelige velgerne. Kvinner er som alltid en svært viktig velgergruppe ved dette valget, og demokratene gjør det de kan for å utnytte kommentaren.

  Obama og Romney i tirsdagens presidentdebatt på Hofstra University utenfor New York. Katherine Fenton, hun som stilte spørsmålet om likelønn, sees i blått og rødt bak Romneys hode.

  Gapet svekkes

  Første juni i år presenterte ABC News en meningsmåling der Obama hadde en oppslutning på 58 % blant kvinnelige velgere, mot Romneys 36 %. Dette gapet har imidlertidig jevnet seg ut de siste ukene.

  Før tirsdagens debatt viste en undersøkelse utført av Gallup (i perioden 5.-11. oktober) at kampen om kvinnene er svært jevn. Obama fikk 49 % og Romney 48 % i tolv av USAs vippestater (Colorado, Florida, Iowa, Michigan, Nevada, New Hampshire, New Mexico, North Carolina, Ohio, Pennsylvania og Wisconsin).

  I følge Celinda Lake, en av Obamakampanjens egne pollstere, var det Romneys prestasjon i den første debatten den 3. oktober som snudde trenden.

  ”Binders full of women”

  Under tirsdagens debatt stilte den ubestemte velgeren Katherine Fenton (24) følgende spørsmål til kandidatene: Hvilke nye tiltak vil du innføre for å rette på ulikheter på arbeidsplassen, spesielt med tanke på at kvinner kun tjener 72 prosent av hva deres mannlige kollegaer tjener?

  Obama svarte med følgende: ”Jeg ble oppdratt av en alenemor som arbeidet hardt for å fullføre skolen samtidig som hun hadde ansvar for to barn (…) hun arbeidet hardt og mye for å forsikre seg om at vi hadde alt vi trengte.” Videre understreket han viktigheten av Lilly Ledbetter-loven. Dette var den første loven president Obama signerte når han kom til makten. Loven sikter seg inn på lik lønn for likt arbeid. Han avsluttet innlegget med et løfte om å kjempe mot diskriminering: ”Vi må sikre at diskriminering ikke finner sted. Vi vil ikke tolerere diskriminering. Dette er noe jeg vil fortsette å arbeide for de neste fire årene”.

  Romney understreket på sin side søket etter kvalifiserte kvinnelige medarbeidere da han tok over som guvernør av Massachusetts. I følge Romney var det ingen kvinner blant de kvalifiserte søkerne han ble presentert med. Han henvendte seg derfor til en rekke organisasjoner som arbeider for kvinners rettigheter, og spurte dem om hjelp. Deretter sa Romney følgende: ”They brought us whole binders full of women,” noe Obamatilhengere raskt bet seg merke i på Twitter.

  Romney fortsatte innlegget med å understreke viktigheten av kvinner i arbeidsstyrken, før han gikk løs på konsekvensene den skrantende økonomien har hatt for amerikanske kvinner. ”De siste fire årene har kvinner mistet 580 000 jobber (..) tre og en halv million flere kvinner lever nå i fattigdom,” sa Romney.

  Du ser video av Obama og Romneys svar her.

  Katherine Fenton, hun som stilte spørsmålet, uttalte i ettertid at hun ikke syntes noen av kandidatene svarte skikkelig på spørsmålet hennes. Hun sa også at Romneys «ordvalg var ikke ideelt», og hun var «fascinert» over hvor mye oppmerksomhet kommentaren har fått i media.

  Fakta på bordet

  Kvinnegruppen Massachusetts Women’s Political Caucus (MassGAP) kjente seg ikke helt igjen i Romneys gjengivelse, og kom med en pressemelding dagen etter debatten.

  I 2002 samlet de en partinøytral koalisjon bestående av 25 kvinner som skulle rekruttere og anbefale kvalifiserte kvinner til administrative stillinger hos delstatsmyndighetene i Massachusetts. Resultatet av dette var at Romney og hans motstander signerte en avtale som skulle fremme kvinners posisjon og mulighet til å kjempe for disse stillingene.

  Romney hevdet under debatten at han selv hadde oppsøkt disse gruppene. Dette avvises imidlertid både av MassGAP selv, og av hans tidligere viseguvernør Kerry Healy. Healy uttalte onsdag til National Review at partiet hadde etterspurt kvinner til å fylle de nevnte stillingene, også utenfor MassGAP, men bekreftet at ”binderne” Romney omtalte ble levert av MassGAP og ikke etterspurt av Romney.

  Viktigere saker

  Den allerede nevnte Gallup-målingen gir innsikt i hvilke faktorer som er viktige for registrerte velgere i tolv vippestater. Resultatet er basert på et tilfeldig utvalg av 1023 respondenter og det tas høyde for en feilmargin på +/- 4 prosentpoeng.

  Abort trumfer listen over hvilke faktorer de kvinnelige respondentene syns er viktigst, og hele 39 % av de spurte oppga dette som viktigste valgkampsak.

  Når det kommer til like rettigheter/likelønn svarte 15 % av de kvinnelige respondentene at dette var viktigst. Hele 60 % av de kvinnelige velgerne hevder at prevensjon er et svært viktig spørsmål ved dette valget. Undersøkelsen viser også at det forventes at Obama vil gjøre en bedre jobb enn Romney på de nevnte sakene.

  Romney foretrekkes knepent når det kommer til hvem som kommer til å gjøre en bedre jobb med det føderale budsjettet/underskuddet. Her svarte 48 % Romney, mens 47 % foretrekker Obama.

  Høyere valgdeltakelse blant kvinner

  Kvinnelige velgere er en viktig (og allsidig) gruppe, og statistikk viser at den kvinnelige valgdeltakelsen har vært høyere enn menns fra 1980 til og med 2008-valget.

  I 2000 stemte 7,8 millioner flere kvinner enn menn. Den samme statistikken viser at kvinner oftere befinner seg i gruppen ”ubestemte velgere.” Hele 8.8 millioner flere kvinner enn menn avla sin stemme ved 2004 valget. John Kerry tapte valget, men han vant majoriteten av de kvinnelige velgerne: 51 % stemte på Kerry, mens 39 % stemte på Bush. I 2008 fikk Obama en oppslutning på 56 % blant kvinnelige velgere.

  Med 16 dager igjen til presidentvalget gjør Obamakampanjen det de kan for å gjøre det minst like bra blant kvinner som Kerry klarte i 2004, selv om 2008-oppslutningen virker vanskelig å oppnå.

  Heidi Waage Rasmussen er praktikant for AmerikanskPolitikk.no høsten 2012.

  Heidi Waage Rasmussen
  Heidi Waage Rasmussen
  Praktikant for AmerikanskPolitikk.no høsten 2012.

  Les også