Mer

  Et Amerika på vippen

  DAYTONA BEACH/BOCA RATON, FLORIDA: Landet er splittet på midten, med noen få stater på vippen. Mens fokuset rettes mot debatten i Florida, står kampen først og fremst om Ohio. Kandidatene har to uker på seg.

  Obama eller Romney? Med to uker igjen er USA nærmest splittet på midten. Fotomontasje: Are Tågvold Flaten / AmerikanskPolitikk.no.

  «Se hitover alle sammen,» sier den eldre mannen. «Klare? 1, 2, 3, Romney!»

  «Romney!» svarer og smiler de to barna og de tre voksne i det kameraet knipser. Jeg står foran dem i køen utenfor Daytona International Speedway, der «The Great American Race» går av stabelen for 55. gang i slutten av februar. Vi venter imidlertid på å bli busset til to deltakere i et annet race, nemlig Romney og visepresidentkandidaten hans Paul Ryan. Det er drøyt to uker igjen til valgdagen, og republikanerne ligger godt an i solskinnsstaten, en av høstens viktigste vippestater.

  Mens jeg står i køen bestemmer jeg meg for å prøve en annen tilnærming enn den jeg vanligvis benytter meg av. Istedenfor å introdusere meg som reporter, og for deretter å stille spørsmål, blir jeg stående i køen uten å gjøre noe utav meg. Det snakkes politikk på alle kanter, så hvorfor bryte inn i samtalen?

  «Har du noen demokratiske venner?» Spørsmålet stilles av en dame i 50-åra til en jevnaldrende dame i køen bak meg.

  «Jeg sosialiserer ikke med demokrater,» svarer hun. «Jeg mener det seriøst. Hvis jeg hører at noen er demokrater så liker jeg dem ikke.»

  «Vi har en svigerdatter som er demokrat,» sier damen som stilte spørsmålet, nærmest unnskyldende.

  «Sønnen vår Ryan sier at hun kommer til å bli republikaner i løpet av noen år,» fortsetter hun. Det er som om hun sier at situasjonen iallefall ikke er helt håpløs.

  «Hvordan klarer du det?» spør damen som ikke sosialiserer med demokrater. Hun sier det på en måte så det høres ut som den andre damen har en fiende innad i familien.

  «Vi snakker ikke om politikk,» forklarer hun.

  To uker igjen

  USA er splittet, og valget vil avgjøres av de få ubestemte velgerne i et knippe avgjørende vippestater. De aller fleste velgerne har bestemt seg, og valgutfallet er allerede gitt i 35-40 delstater.

  Velgerne jeg stod sammen med i køen kommer ikke til å forandre mening, og det gjør heller ikke Obamatilhengerne som satt på telefonen da jeg var innom valgkampkontoret i Boca Raton her om dagen. Men de kan overtale likesinnede om å ta seg bryet med å stemme, et avgjørende moment i Florida såvel som i de andre vippestatene.

  De to resterende ukene handler dermed vel så mye om å sørge for at de eksisterende tilhengerne faktisk stemmer, som det handler om å overtale de som enda ikke har bestemt seg. Kampanjenes balansegang går dermed ut på å engasjere partibasen, samtidig som man frir til midten.

  Mange meningsmålinger skiller mellom «registrerte» og «sannsynlige» velgere, og mens det er en tendens til at president Obama gjør det bedre enn Romney i førstnevnte kategori, ligger utfordreren Romney bedre an i sistnevnte. Republikanerne ser ut til å ha entusiasmen på sin side, men demokratenes valgkampmaskineri er større, og bedre organisert.

  Florida og Ohio

  I det fokuset rettes mot Florida, der den tredje og siste presidentdebatten arrangeres på mandag, er det imidlertid Ohio som nok engang ser ut til å bli staten som kan avgjøre det hele. Florida lener i Romneys favør, mens president Obama foreløpig har overtaket i Ohio.

  Romneys stilling har imidlertid styrket seg betydelig i løpet av den siste måneden, og en seier er ikke like langt unna rekkevidde som da jeg fulgte ham og Obama i Ohio for en måned siden.

  Vinneren av Ohio har vunnet presidentvalget helt tilbake til 1944 (med unntak av 1960), og delstatens 18 valgmenn står øverst på ønskelisten i kampanjenes kamp om å nå de 270 valgmennene som sikrer valgseieren. Forhåndsstemmingen i Ohio begynte allerede 2. oktober, dagen før den første presidentdebatten i Denver.

  Stillingen

  Med utgangspunkt i gjennomsnittene av meningsmålingene på delstatsnivå klassifiserer Real Clear Politics nå ti stater som «toss ups», det vi omtaler som vippestater her på AmerikanskPolitikk.no. Avstanden mellom kandidatene i disse statene er på 5 % eller mindre.

  Dersom vi fordeler statene der målingene lener klart i Obama eller Romneys favør, og i tillegg fordeler statene der tendensen er relativt klar, leder Romney med 206 mot Obamas 201 valgmenn:

  Jeg har her benyttet meg av New York Times sine nettsider der det er mulig å prøve seg fram med ulike scenarier. Statene i midten er de tidligere nevnte vippestatene, mens de to lyseblå statene (Michigan og Pennsylvania) ikke klassifiseres som vippestater av New York Times.

  Obama sikrer seg de 270 valgmennene som trengs dersom vi fordeler disse statene basert på Real Clear Politics sine gjennomsnitt. Han vil bli stående med 277 valgmenn, mot Romneys 261.

  Dersom vi imidlertid lar Ohio bli liggende på vippen, ser vi hvor viktig Buckeyestaten er i valgkampinnspurten. Staten kan tippe valgutfallet i begge retninger.

  I innspurten til Ohios republikanske primærvalg i mars ble det berømte ordtaket «As Ohio Goes, So Goes the Nation«, brukt hyppig. Romney vant tilslutt en meget knepen seier over Rick Santorum, og håper han kan gjøre det samme i november.

  Det jeg så for en måned siden tyder imidlertid på at Obamakampanjen er bedre organisert i Ohio, noe som kan ha skaffet presidenten et forsprang i forhåndsstemmingen. Og det kan bli avgjørende.

  Jeg er på plass i Boca Raton i anledning den tredje og siste presidentdebatten. Du kan som vanlig se debatten live her på nettsiden, og vi kommer også til å ha en live-blogg.

  Innlegget er også publisert på TV2 sin USA-blogg, som du finner her.

  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Statsviter og redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Programleder av podkastene "Valgkampsirkuset" og "Amerikansk politikk". Forfatter av "Sirkuset - Clinton, Trump og tidenes valgkamp".

  Les også