Mer

  Øye til øye med kandidatene

  Det er 37 dager igjen til valget, og forhåndsstemmingen er allerede i gang flere steder. Det er med andre ord duket for enda mer politisk reklame i de kommende ukene.

  Tidligere denne uken publiserte både Obama og Romney TV-reklamer der de ser rett i kameraet for å henvende seg direkte til velgerne.

  «Table»

  Obamas reklame er ikke ulik talen han ga under demokratenes landsmøte tidligere i september. Han legger frem en firepunkts plan for hvordan han skal forbedre den økonomiske situasjonen USA befinner seg i.

  Det første tiltaket er å skape en million nye industriarbeidsplasser, samt et løfte om skattelette til de bedriftene som investerer i Amerika. Tiltak nummer to baserer seg på å svekke utenlandsk oljeimport, og heller fokusere på amerikansk energi og en effektivisering av denne. Det tredje tiltaket er en forsterkning av den amerikanske arbeidsstyrken ved å ansette 100 000 nye lærere, samt å forbedre studiestøtten slik at høyere utdanning blir mer tilgjengelig. Det siste og fjerde tiltaket er en balansert plan for å redusere underskuddet med fire billioner dollar de neste ti årene, ved å be de rike om å betale mer i skatt. Slutten på krigen i Afghanistan vil også senke underskuddet, og Obama ønsker å bruke litt av dette på «nasjonsbygging» i USA.

  Den avsluttende oppfordringen fra presidenten var også å høre i talen han leverte i Virginia torsdag morgen, noe Magnus Bergøy skrev om på nettsiden på fredag. ”Det er tid for en ny patriotisme,» sier Obama. «En økonomisk patriotisme, rotfestet i troen på at vår økonomiske vekst starter med en sterk, blomstrende middelklasse. Dette er min plan, les den, og sammenlign den med guvernør Romneys, og velg selv.”

  httpv://youtu.be/ZYI7qPO5wVw

  «Too many Americans»

  ”Too many Americans” er tittelen Romney benytter seg av idet han går til angrep på Obamas manglende evne til å forbedre den amerikanske økonomien.

  Han henvender seg til mannen i gata, og legger frem et ønske om å forbedre livene til de som lider under den økonomiske nedgangen. Altfor mange amerikanere er arbeidsledige, sier Romney, og mange av dem som arbeider lever fra lønning til lønning. Mange klarer ikke engang å dekke grunnleggende behov ettersom prisene på både mat og bensin fortsetter å stige.

  Romney sier at flere lever i fattigdom i dag enn for fire år siden. Han legger samtidig vekt på medfølelse, og sier at både ham og Obama bryr seg om middelklassen, selv om hans egen kurs er å foretrekke framfor Obamas. Han fortsetter med å si at medfølelse ikke kan måles gjennom hvor mange som er avhengige av velferd, men at det heller må måles i hvor mange som slutter på velferd og får seg en godt betalt jobb.

  ”Min plan vil skape 12 millioner nye arbeidsplasser, og hjelpe å løfte familier ut av fattigdom, samtidig som jeg styrker middelklassen,” sier Romney. Det endelige budskapet er klart i det Romney avslutter med ”Vi har ikke råd til fire nye år, som de fire vi har bak oss.”

  httpv://youtu.be/ky45CrITPFc

  Ulik oppbygging

  De to reklamene er ulike i oppbygging. Obama legger frem et løfte om å bevege landet fremover, noe som er i tråd med mottoet «Forward.» Han presenterer en plan med ulike tiltak han ønsker å i verksette for å forbedre livene til amerikanerne. Romney har også et løfte, han skal skape 12 millioner nye arbeidsplasser, men han fremlegger ingen konkret plan for hvordan han skal gjennomføre dette. Obamas reklame er ett minutt lengre enn Romney sin, og bærer også preg av flere virkemidler. For mens Romney ser direkte i kamera under hele reklamen, har Obama-kampanjen benyttet seg av billedlige virkemidler i tillegg til at Obama henvender seg direkte til seeren.

  Heidi Waage Rasmussen er praktikant for AmerikanskPolitikk.no høsten 2012.

  Heidi Waage Rasmussen
  Heidi Waage Rasmussen
  Praktikant for AmerikanskPolitikk.no høsten 2012.

  Les også