Mer

  Obama om økonomisk patriotisme i Virginia

  VIRGINIA BEACH, VIRGINIA: President Barack Obama etterspurte ”økonomisk patriotisme” i det han fortsatte offensiven for å samle den amerikanske middelklassen i Virginia på torsdag.

  President Barack Obama i Virginia Beach, Virginia, torsdag formiddag. Foto: Obama for America – Virginia.

  Det var en avslappet, men engasjert president som inntok scenen på Farm Bureau Live i Virginia Beach torsdag formiddag. Obama, som har besøkt vippestaten hele fjorten ganger i 2012, skaffet seg kjapt et godt grep om tilhørerne, og han påpekte tidlig at han ikke bare henvendte seg til de ”noe partiske” publikummerne. Presidenten talte også til dem som fulgte seansen på TV-skjermen, og ved å fastslå at han gikk god for det kommende budskapet, var grepet festet om både smilebånd og ører.

  Allerede før han var ferdig med morsomheter og formelle bemerkninger til dem som talte før ham satte Obama amerikanske veteraner på dagsorden. ”Jeg kunne ikke vært mer stolt av en mann som har tjent landet sitt gjennom et helt liv, både som marinesoldat, og som sekretær for Marinen” var Obamas ord om Virginia-senator Jim Webb, som ikke søker gjenvalg.

  – Ovenfra, og ned

  Virginia blir med sine 13 valgmenn regnet som en av nøkkelstatene i årets presidentvalg, og det var derfor viktig for Obama å adressere segmentene i velgermassen som vipper mellom ham og Romney. Som så mange ganger tidligere ble dette gjort ved å stille spørsmålstegn ved utfordrerens politikk.

  Presidenten mener velgerne må spørre seg selv hvem sin plan som er best for dem. Mitt Romneys «ovenfra og ned-politikk» fikk hard medfart – både fra Obama og de entusiastiske tilskuerne – og presidenten mener denne kursen vil føre USA tiår tilbake i tid. ”Romney vil kutte skatter for de rikeste, slik at de kan løse problemene for oss. Dette vil gi oss arbeidsplasser, og gjelden vil forsvinne. Så lever vi alle lykkelige i alle våre dager, hva? Vet dere hva? Vi har prøvd det før, og det virker ikke!” sa Obama, mens de 7000 fremmøtte nærmest unisont forlangte ”Four More Years.”

  – Nedenfra, og opp

  Obama, som også stilte seg tvilende til Romneys forhold til outsourcing, skatter og ikke minst utenrikspolitikk, brukte motstanderens svakheter til å adressere målgruppen i Virginia med sitt «nedenfra og opp-budskap». Delstaten, som har blitt rammet hardt av finanskrisen, og som i tillegg har verdens største marinebase, besitter store grupper arbeidsløse, og da spesielt blant veteraner.

  I sin firetrinns redningsplan for den amerikanske økonomien fikk samtlige underpriviligerte grupper oppmerksomhet, og Obama mente at om ungdom skal studere, om enemødre skal få ta vare på barna, og om veteraner skal kunne returnere til et samfunn hvor det venter jobber for dem, så ligger løsningen i å kutte skatter for middelklassen.

  ”Hva skjer når middelklassen har mer penger? De bruker dem. De kan endelig bytte ut den gamle bilen. Barnet får kanskje en ny PC med seg når han eller hun begynner på universitetet. Plutselig er det mer kunder, mer overskudd, og flere arbeidere, og syklusen går oppover,» sa Obama.

  ”Vi hører mye om patriotisme under en valgkamp. Vel, nå er det på tide med en ny, økonomisk patriotisme som har røtter i troen på at økonomien begynner i en sterk og blomstrende middelklasse”, fortsatte Obama.

  – Vil ikke ha en innsidejobb

  Etter å ha blitt kritisert for å kommunisere dårlig, og for å være usynlig som leder, har Obama brukt de siste månedene på å rette på dette inntrykket. Mens Obamas kritikere viser til et land i krise, ser Obama en nasjon som har begynt på den lange veien oppover. Og for det takker han velgerne. ”Dere har fått oss hit. Dere gir middelklassen lavere skatter. Dere gir studenter hjelp til utdanning, og dere gir veteraners barn utdanning. Dere gir innvandrere som sverger troskap til flagget et liv som Amerikanere”, sa presidenten.

  Han fortsatte ved å stille seg spørrende til hvorfor Romney lagde et stort nummer ut av uttalelsen om at Washington ikke kunne forandres fra innsiden. ”Hva slags innsidejobb er det du skal ta fatt på, Romney?” spurte han. ”Er det en ovenfra og ned økonomi med outsourcing av amerikanske jobber, så vil vi ikke ha det. Er det helsepolitikk styrt av forsikringsselskap, så trenger vi ikke det. Vi vil ikke ha en innsidejobb!”

  – Kjemper for Virginia, uansett

  Før Obama rundet av en tale som i all hovedsak var en tilrettelagt Virginia-versjon av talen han holdt under demokratenes landsmøte tidligere i måneden, gjorde presidenten et siste forsøk på å sikre seg stemmene til velgerne på gjerdet. ”Jeg hører deres stemmer, selv om dere kanskje ikke hører min. Virginia, jeg kjemper for dere uansett hva som skjer, og jeg kjemper ikke for demokratiske eller republikanske arbeidere, jeg kjemper for amerikanske arbeidere. Ei heller for blåe eller røde stater, men for de forente stater” påpekte han, før han avsluttet ved å be Virginia om å gi ham deres stemme som i 2008.

  ”Jeg tror fortsatt på dere, og hvis dere fremdeles har tro på meg, så ber jeg om deres stemme.»

  Magnus Bergøy er praktikant for AmerikanskPolitikk.no høsten 2012.

  Magnus Bergøy
  Magnus Bergøy
  Praktikant for AmerikanskPolitikk.no høsten 2012.

  Les også