WASHINGTON, D.C.: Obama må gå, kristnekonservative verdier må styrkes, det amerikanske forsvaret må forsterkes, og de sentrale myndighetenes makt må svekkes. Dette var temaene som stod i fokus på årets utgave av Values Voter Summit.

Values Voter Summit (VVS) samler kjernen av verdikonservative til et årlig allmøte i Washington D.C. Profilerte talere fra den konservative eliten holder appeller for å fremme verdiene de mener bør representere Amerika. Fra både talerne og deltakerne ved VVS på fredag og lørdag var budskapet soleklart: Kristne konservative ideer må settes på dagsorden, og myndighetenes makt må desentraliseres slik at delstatene gjenvinner sin suverenitet.

Deltakere fra hele landet var samlet i hovedstaden, og mange mente at konferansens høydepunkt var vise-presidentkandidat Paul Ryan og tidligere senator Rick Santorums taler til de fremmøtte.

(Les Astrid Øvre Helland sin gjennomgang av Paul Ryans tale).

– Kristne verdier må stå i fokus

Det var klar tale fra første stund da Tony Perkins, lederen av the Family Research Council, gikk på talerstolen. ”Fremtiden avhenger av stabiliteten i de amerikanske hjem, det er her verdiene skapes, sa han. Til øredøvende applaus fra publikum etterlyste han en begrensning av myndighetenes makt, reduserte statsutgifter, en økning av tradisjonelle verdier, samt økt beskyttelse av USA. ”Det er på tide at vi slutter å beklage for å være Amerika, konkluderte han.

Kentucky-senator Rand Paul var heller ikke nådig, og hans overordnede mål var en spirituell fornyelse. Videre gikk han til angrep på myndighetene og hevdet at de ikke er i stand til å beskytte de grunnleggende frihetene USA er bygget på, da de ikke engang evner å beskytte livet. Abort må fjernes, og kristne verdier gjenopprettes, sa Paul.

Skuespilleren Kirk Cameron mente på sin side at en svekket stat og adopsjon er de eneste løsningene på de to overordnede problemene USA i dag står ovenfor, nemlig skattelegging og abort. Han beskyldte Obama-administrasjonen for både å stjele fra befolkningen, og for å drepe uskyldige, «ufødte barn.»

– Obama er den farligste presidenten vi noensinne har hatt

Kongresskvinnen Michele Bachman, kjent for sine kontroversielle ytringer, gikk hardt ut mot presidenten og hevdet at “Obama er den farligste presidenten vi noensinne har hatt når det kommer til utenrikspolitikk.”

(Les Magnus Bergøy sin gjennomgang av Bachmanns tale)

Videre gikk hun til angrep på Obamas forhold til selebriteter og etterlyste pleie av forholdet til Israel og den israelske statsministeren. “Thomas Jeffersons styrke og besluttsomhet står i total kontrast til Obama-administrasjonens politikk basert på unnskyldninger og ettergivenhet (…) Hvor er den amerikanske ånden?” undret Bachmann.

Eric Cantor, majoritetslederen i Representantenes hus, omtalte 2012-valget som nåtidens viktigste, da dette valget vil være avgjørende for USAs moralske utforming. ”Liv og menneskets eksistens må respekteres, og sammen må vi forhindre drap på uskyldige, vi trenger en president som er for livet,” sa Cantor.

”Obamacare må fjernes, slik at uskyldige borgere slipper å stille myndighetene for retten,” fortsatte kongressmannen fra Virginia. Cantor etterlyste også en sterk president som støtter og står sammen med USAs allierte, og en president som står sterkt med Israel.

– Obama representerer anti-krist

Dag to startet med en paneldebatt med temaet likekjønnet ekteskap. Her etterlyste debattantene økt fokus på spørsmålet rundt homofilt ekteskap. Carrol Conley mente at folk støtter homofilt ekteskap, ikke fordi de er enige, men fordi de er redd for å bli sett på som homofober.

”Familiestrukturen med en mor og en far vil i løpet av de neste hundre år overvinne den mentaliteten man møter i dag” hevdet hun.

Foto: Vebjørn Barlaup / AmerikanskPolitikk.no.

Mange av de fremmøtte delte panelets syn på homofili, men var noe krassere i sine uttalelser. En konferansedeltaker, pastor og tidligere demokrat var klar i sin tale: ”Obama representerer selve anti-krist da han endrer Guds vei og plan (…) når du kommer og ønsker å vie Adam og Adam – og Eva og Eva – kalles det blasfemi. Han er anti-krist. Han vil fjerne alle verdiene, han er inkompetent. Hans legitimering av homofiles rettigheter vil føre USA og resten av befolkningen til verdens ende,mente han.

På spørsmål om han ville gi sin stemme til Mitt Romney svarte han nei. Årsaken: Romneys ”vingling” når det gjelder til homofiles rettigheter. I 1994 uttalte nemlig Romney at han ville være en bedre senator for homofile i Massachuetts enn motstanderen Ted Kennedy.

Pastoren mener de to presidentkandidatene representerer to onder, og at det dermed er umulig å stemme på noen av dem. Men han foretrekker republikanerne framfor demokratene: ”For å være demokrat i disse dager må man være anti-gud og anti-Israel.”

– Myndighetenes makt må svekkes

Gjennomgående tema for dag to av Values Voter Summit var også Obamas manglende evne til å håndtere USAs grunnleggende verdier og rettigheter.

Cathi Herrod, leder av Center for Arizona Policy, en organisasjon med fokus på å beskytte og fremme konservative verdier, var klar i talen: ”Obama har feilet grovt, både når det kommer til rettsikkerhet og immigrasjon. Han har endret den føderale loven, og vi må beskytte våre sivile rettigheter. Romney beskytter alle, i motsetning til Obama, inkludert de ufødte og Israel”. Hun kom også med en oppfordring til presidenten: ”Obama, gjør jobben din, du må beskytte våre landegrenser.” Publikum responderte med trampeklapp.

Dette var Tea Party-aktivisten William Temple helt enig i. Han hevdet at den viktigste verdien USA må kjempe for er Grunnloven. ”Obama-administrasjonen har svekket de individuelle rettighetene, og disse må tas tilbake,” sa Temple. ”Grunnloven begrenser de sentrale myndighetenes makt og beskytter USA mot fiender, (..) og dette bryr de [Obama-administrasjonen] seg ikke om. De kutter i de militære budsjettene, noe som igjen vil gjøre landet vårt, og andre land veldig sårbare.

Tea Party-aktivisten William Temple. Foto: Vebjørn Barlaup / AmerikanskPolitikk.no.

– Årets valg er historiens viktigste

For mange av de fremmøtte var den tidligere Pennsylvania-senatoren og Romney-motstanderen Rick Santorum en av konferansens høydepunkt.

(Les Vebjørn Barlaups sin gjennomgang av Rick Santorums tale).

Som flere av de andre talerne, hevdet også Santorum at Romney og Ryan er de beste kandidatene til å videreføre de glemte amerikanske kjerneverdiene.

Dette er et av tidenes viktigste valg, sa Santorum. ”Det handler om hvem vi er som amerikanere”.

Også Santorum gikk hardt ut mot presidentens utenrikspolitikk, og hevdet at Obama har ”handlet ettergivende med våre fiender. ”Han har sendt et klart budskap til verden: ’er du en venn av USA, står du alene, er du en fiende av USA, la oss snakke.’” ”Internasjonalt preges USA av at vår makt og innflytelse svekkes, og nasjonalt preges vi av en økonomisk og kulturell nedgang med rotfeste i undertrykkende myndigheter som ikke følger grunnloven,” sa Santorum.

Videre uttalte han at verken media eller den opplyste eliten er på deres side, og at de dermed ikke vil støtte deres budskap. ”Konservative amerikanere avhenger derfor av to institusjoner, nemlig kirken og familien,” sa Santorum. Avslutningsvis rundet han av med en appell til velgerne, og ba dem spre budskapet slik at USA kan gå en lysere fremtid i møte: En fremtid basert på gode verdier, og individuell frihet.

En kvinnelig konferansedeltaker var misfornøyd med at økonomien er hovedsaken i dette valget, men hadde samtidig forståelse for det er slik. Selv skulle hun ønske at familie hadde stått i fokus, og da en kjernefamilie bestående av mor, far og barn. På spørsmål om hvem hun helst skulle sett som USAs neste president, var talen klar: ”Santorum. Jeg står for alt han sier, og deler alle hans verdier” uttalte hun.

Heidi Waage Rasmussen er praktikant for AmerikanskPolitikk.no høsten 2012, og dette er hennes første innlegg. Du abon­nerer på nyhets­brevet vårt — Ame­rika­brevet — ved å klikke her.

1 kommentar