Mer

    Romneys plan for energiuavhengighet

    Mitt Romney har en plan han mener vil gjøre Nord-Amerika energiuavhengig innen 2020.

    Foto: Romney for President, Inc.

    Mitt Romneys plan, som ble presentert i New Mexico torsdag formiddag, går ut på å gi delstatene mer kontroll over energiressursene på føderalt land, i tillegg til å åpne opp for mer olje- og gassboring offshore. Dette vil blant annet omfatte kysten av vippestatene Virginia og North Carolina (samt South Carolina).

    Romney ønsker å utvinne mer olje gjennom «fracking», NGL (Natural Gas Liquids), biodrivstoff og oljesand (også kalt tjæresand) i Canada og Mexico.

    – Flere jobber, nye inntekter

    En slik kursendring vil i følge Romney bidra til å skape mer enn 3 millioner nye jobber i energisektoren*, samt 1 billion dollar i nye inntekter for føderale, lokale og statlige myndigheter. Målsetningen er at USA innen 2020 – det siste året i det Romney håper blir hans andre presidentperiode – vil produsere rundt 28 millioner fat med olje («barrels») per dag, og dermed bli «energiuavhengig.»

    Det nåværende produksjonsnivået i Nord-Amerika ligger på omtrent 15 millioner fat per dag.

    «Effekten av dette,» sa Romney, «er at vi ikke trenger å kjøpe olje fra Midtøsten eller Venezuela eller fra andre steder vi ikke ønsker å handle med.»

    I følge U.S. Energy Information Administration importerer USA omtrent 45 % av oljen sin, mens 22 % av denne importeres fra Persiabukta (tall fra henholdsvis mars og februar).

    Obamaleirens telefonkonferanse

    Torsdag formiddag svarte Obama-kampanjen på Romneys energitale ved å arrangere en telefonkonferanse med pressen.

    Etter skurrete, klassisk ventemusikk kom Stephanie Cutter, nestsjefen av Obama-kampanjen, på tråden. «Talen var innholdsrik når det gjelder tom retorikk, men veldig kort når det gjelder detaljer,» sa Cutter.

    «Romney taler oljeindustriens sak,» og han «ønsker å skrive under på oljeselskapenes boreplaner uten videre,» fortsatte hun.

    Cutters konklusjon var at «energiuavhengighet ikke kan oppnås uten å satse på fornybar energi.»

    Fornybar energi var også fokus på dag to av president Barack Obamas busstur gjennom Iowa i forrige uke, samme dag som Romney befant seg i Ohios «coal country»:

    “He’s for all the sources of energy that come from above the ground, none of the sources below the ground, like oil and coal and gas,” hevdet Romney.

    “I’m for all of the above, whether it comes from above the ground or below the ground.”

    * Antallet «nye jobber» er basert på en rapport fra Citigroup der det nevnes at USA potensielt kan skape mellom 2,7 og 3,6 millioner nye jobber i energisektoren innen 2020. Citigroup-rapporten har tittelen «ENERGY 2020: North America, the New Middle East?» Antall nye jobber er i følge rapporten avhengig av følgende: «The cumulative impact of new production, lower consumption and associated activity.»

    Du leser hele «The Romney Plan for a Stronger Middle Class: Energy Indepence,» her.

    Twitter: @AreFlaten / @AmPolitikk

    Nyhetsbrevet vårt finner du her.

    Are Tågvold Flaten
    Are Tågvold Flaten
    Redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Statsviter, forfatter og programleder av podkastene "Amerikansk politikk" og "Valgkampsirkuset".

    Les også