Mer

  I kirka med Romney og Obama

  Søndag morgen besøkte motstanderne Barack Obama og Mitt Romney hver sin kirke, fulgt av hvert sitt pressekorps.

  Mitt Romney, her fra Milford, Michigan i februar. Foto: Are Tågvold Flaten / AmerikanskPolitikk.no.

  Søndag morgen tok president Obama med seg kona Michelle og døtrene til en episkopaliskkirke like i nærheten av Det hvite hus. Mitt Romney tok på sin side med seg kona Ann til en mormonskkirke i Wolfeboro, New Hampshire, der de møtte sønnen Tagg med kone og seks barn.

  I følge en Gallupmåling fra juni vet kun 34 % av amerikanerne at presidenten er kristen (44 % «vet ikke»), mens 57 % vet at Romney er mormoner (33 % «vet ikke»). Galluptallene viser også at det har skjedd lite med motstanden mot å stemme på en mormonsk president siden 1968 (17 % da, 18 % nå).

  Mitt Romney har snakket meget lite om sin mormonske tro i år, og det henger utvilsomt sammen med skepsisen til, og den manglende forståelsen av den mormonske trosretningen blant mange amerikanere. Romney ga derimot en detaljert tale («Faith in America») om sin religiøse tro tilbake i 2007, kort tid før nominasjonskampen braket løs i Iowa.

  BuzzFeeds McKay Coppins, som selv er mormoner, var en av dem som fulgte Romney og familien i kirken søndag morgen. Han gir oss et lite innblikk i den første gudstjenesten der Romneys pressekorps var med på slep:

  The working thesis of the chattering class has been that Romney eschews discussion of his faith for political reasons. But as the Sacrament Meeting wound down Sunday morning with the congregation singing a hymn titled «I Need Thee Every Hour» — and Romney fervently joining in — the election seemed far away. The man who would soon stand on a stage in Tampa and officially accept the Republican presidential nomination received no special welcome from his congregation. His presence wasn’t acknowledged from the pulpit. And when a congregant offered the service’s closing prayer, she didn’t ask God to bless him with electoral success.

  Instead, she asked that «Heavenly Father» guide and inspire those who were present, and help them to be mindful of others in need. When she finished, Romney said «Amen,» wiped his eyes, and stood, smiling, to greet a man he appeared to know.

  This was his respite from the campaign bubble — the last chunk of his personal life that he hasn’t allowed to be consumed by presidential politics.

  Du leser mer om Obamafamiliens besøk i St. John’s Episcopal Church i Washington, D.C. her, og om Romneyfamiliens besøk i den mormonske kirka i Wolfeboro, New Hampshire her.

  Twitter: @AreFlaten

  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Statsviter og redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Programleder av podkastene "Valgkampsirkuset" og "Amerikansk politikk". Forfatter av "Sirkuset - Clinton, Trump og tidenes valgkamp".

  Les også