Mer

  Indiana: Mourdoch slo Lugar

  Indiana senator Richard («Dick») Lugar tapte som forventet primærvalget mot Tea Party-favoritten Richard Mourdock. Det markerer slutten på en æra, og valgkampen sier noe om grasrothøyre i Det republikanske partiet.

  Richard Mourdock, her i landlige omgivelser i en av sine valgkampvideoer, er storfavoritt til å bli Indianas nye senator til høsten.

  Dick Lugar (80) er republikanernes høyest rangerte medlem i Senatets utenrikskomité, og han vant sitt første senatsvalg i 1976. Lugar har fått minst 67 % oppslutning i valgene siden 1982.

  Richard Mourdock (60), Indianas finansminister, er den første partifellen som har utfordret Lugar siden han dro til Washington. Mourdock har fått støtte fra blant annet Club For Growth og Freedom Works, i tillegg til populære skikkelser i Tea Party-miljøet, slik som Sarah Palin og Herman Cain (9-9-9!).

  Det har lenge vært klart at Lugar ville få store problemer med å overleve, men valgdagen ble mer brutal enn de fleste hadde regnet med.

  De endelige resultatene viser at Mourdock knuste Lugar med mer enn 20 %: 60,6 %, mot Lugars 39,4 %.

  I følge Washington Post er Lugar den sjuende senatoren som taper et primærvalg i løpet av de siste 30 årene.

  1976-2012

  Som Alf Tomas Tønnessen skrev for noen uker siden ble Lugar blant annet angrepet for å ha vært for samarbeidsvillig. Alf Tomas skrev også om hvordan Lugars posisjon innad i partiet har utviklet seg med tiden:

  «Dick Lugar ble senator etter valget i 1976 med støtte fra the New Right. The New Right var en del av høyre­be­ve­gelsen på 70-tallet som stod delvis utenfor Det repub­li­kanske par­tiet, slik Tea Party-bevegelsen gjør det i dag.

  I 1978 var Lugar en fane­bærer for høyre­siden hos Repub­li­ka­nerne. Han bidro blant annet til å hindre en viktig fag­for­enings­re­form som Demo­kra­tene og fag­be­ve­gelen hadde kjempet for.

  Senere har Lugar blitt mer prag­ma­tisk og sam­ar­beids­ori­en­tert og trolig Repub­li­ka­nernes ster­keste uten­riks­po­li­tiske talsmann.

  Det er et tanke­kors at kunn­skaps­rike vete­raner som Lugar får såpass hard kri­tikk, når sam­ar­beid ofte er viktig for å løse store poli­tiske utfordringer.»

  En annen faktor i Lugars nederlag er hans høye alder, det faktum at han ikke lenger har noe hus i Indiana, og en anti-incumbent/anti-Washington tendens blant primærvalgvelgerne. Lugars bånd til Obama – han brakte på mange måter Obama inn i varmen som fersk senator – var også gull for Mourdock.

  «Unrelenting partisan mindset»

  Lugar, som først publiserte en uttalelse der han gratulerte Mourdock og sa at han håper Indiana får en ny republikansk senator, publiserte deretter en ny, og krassere uttalelse:

  «If Mr. Mourdock is elected, I want him to be a good Senator. But that will require him to revise his stated goal of bringing more partisanship to Washington. He and I share many positions, but his embrace of an unrelenting partisan mindset is irreconcilable with my philosophy of governance and my experience of what brings results for Hoosiers in the Senate. In effect, what he has promised in this campaign is reflexive votes for a rejectionist orthodoxy and rigid opposition to the actions and proposals of the other party. His answer to the inevitable roadblocks he will encounter in Congress is merely to campaign for more Republicans who embrace the same partisan outlook. He has pledged his support to groups whose prime mission is to cleanse the Republican party of those who stray from orthodoxy as they see it.

  This is not conducive to problem solving and governance. And he will find that unless he modifies his approach, he will achieve little as a legislator. Worse, he will help delay solutions that are totally beyond the capacity of partisan majorities to achieve.»

  Senator John Kerry (D-MA) kaller Lugars nederlag «en tragedie for Senatet,» mens John McCain (R-AZ) mener nederlaget vitner om at Lugar burde ha angrepet Mourdoch langt tidligere.

  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Statsviter og redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Forfatter av "Sirkuset - Clinton, Trump og tidenes valgkamp". Programleder av podkasten "Amerikansk politikk".

  Les også