Mer

  Panelet om Romneys tale

  Vi stiller norske USA-eksperter aktu­elle spørsmål, og her får du sva­rene. Denne gangen: Hva synes du om Romneys seierstale i New Hampshire, og hva sier den om den kommende valgkampen?

  Romneys seierstale i New Hampshire den 24. april bar tittelen «A Better America.»

  Bakgrunn: Mitt Romney vant fem av fem primærvalg på tirsdag, og satte deretter et semi-offisielt punktum for nominasjonskampen med talen sin i Manchester, New Hampshire (som du kan lese mer om her).

  “Har du det bedre nå enn du hadde det for fire år siden?» spurte Ronald Reagan i 1980. “Hva har vi å vise til etter tre og et halvt år med pre­si­dent Obama? Er det let­tere å få endene til å møtes?» sa Romney tirsdag kveld.

  Spørsmål til panelet: Hva synes du om talen, og hva sier den oss om den kommende valgkampen?


  Alf Tomas Tønnessen, førsteamanuensis i amerikansk kulturkunnskap ved Høgskulen i Volda:

  «Talen har mange styrker. Det kan være gunstig for Romney å vise til prosjekter som Staples, Sports Authority og Bright Horizons for å få fram sin gode egenskap som initiativrik. Dette kan han kombinere med budskapet om sin evne til å rydde opp og å snu en negativ situasjon til noe positivt, slik han gjorde med OL i 2002. Han kan også tjene på sin optimisme, slik Reagan gjorde.

  En slik kort tale blir naturlig nok ofte abstrakt og uten de konkrete løsningsforslagene. Det er både en styrke og en svakhet. I debattene mot Obama til høsten blir Romney nødt til å være mer konkret for å overbevise uavhengige velgere om at han har de riktige planene for å løfte nasjonen økonomisk og gjøre det lettere for folk å bli i stand til å nedbetale lån og sende deres sine håpefulle til stadig dyrere universiteter. Obama kommer til å klistre Romney til Paul Ryans kontroversielle budsjettforslag, og ramse opp alle kuttforslagene. Romneys unyanserte påstand i talen: «Those who promise to spread the wealth around only ever succeed in spreading poverty» vil bli brukt mot ham og kan forsterke inntrykket av ham som en «1-percenter.»

  Talen til Romney understreker at de to partiene har svært ulike syn på hva som må til for å skape et bedre Amerika. Skal føderalregjeringen fortsatt samarbeide med privat sektor for å skape vekst og bidra til nasjonsbygging, utjevning og framgang, slik Demokratene fortsatt ønsker og tidligere republikanere som Abraham Lincoln, Teddy Roosevelt, Dwight Eisenhower og Richard Nixon sto for … eller skal Ronald Reagans ideer, forsterket av Paul Ryan, Ayn Rand og Grover Norquist, om at «government is the problem» være oppskriften for vekst og økt lykke blant over 310 millioner mennesker i USA?»


  Svein Melby, senior­forsker ved Insti­tutt for for­svars­stu­dier:

  «Romney begynner nå å finne et positivt fremtidsrettet budskap. Og han er i ferd med å gjøre dette valget til et ideologisk prinsippvalg.

  ‘A government-centered society vs a free society.’ Heri ligger den klassiske strid i USA mellom en liberal og konservativ kurs. Og lykkes han med dette vil han ha en mulighet til å vinne fordi det politiske tyngdepunktet i USA ligger nærmere hans filosofi enn Obamas.

  Jeg tror også det er smart av Romney å si at Obama har gjort så godt han kan, men at dette ikke er godt nok for USA. På den måten angriper han Obamas manglende evne til å lede USA uten å gå løs på personen Obama som mange har et positivt syn på.

  Det var noe ‘Reagansk’ over Romneys tale, og det lover godt for hans valgkamp. Jeg har sagt det før, Romney er ingen politisk lettvekter, og Obama har fått en verdig motstander.»


  Steinar Ottesen, redaktør av PolitiskeNyheter.no:

  «Talen: En god tale av Mitt Romney med riktig budskap. Budskapet er formet etter Reagan-kampanjen i 1980: Har du det bedre nå enn for fire år siden? Det er tydelig at Romney, kan bruke en teleprompter i likhet med presidenten, men vil Romney klare å selge budskapet? For det andre var det elementer var Bill Clintons velkjente «Feel your Pain» strategi. Noe som er en effektivt valgkampstrategi i vanskelige tider. Klarer en rik finansmann som tilhører eliten virkelige å føle smerten til gjennomsnittsamerikanerne i vippestatene?

  Valgkampen: Talen gir oss ikke noe nytt med hensyn til valgkampen. Begge kandidatene vil antageligvis prøve å selge samme budskap. Romney-kampanjen vil fokusere på at deres kandidat kan snu den negative trenden og gjøre at Amerika igjen kommer på rett spor. President Obama vil argumentere at Amerika er på rett spor og at økonomien og jobbene kommer tilbake sakte, men sikkert. Problemet til Mitt Romney er at økonomien er sterkere nå enn for fire år siden. Børsene har hatt en betydelig oppgang og istedet for at USA taper 600 000 – 700 000 jobber hver måned, som var tilfellet i 2009, blir det skapt 100 000 – 200 000 nye jobber hver måned. Det blir en kamp om å hvilken person velgerne har mest tro på innen økonomiske spørsmål og hvilken kandidat som klarer å vinne frem med sitt narrativ om han er den rette kandidaten til gjenreise den amerikanske økonomien og øke sysselsetningen.»


  Steinar Solås Suvatne, bidragsyter på amerikanskpolitikk.no:

  «Først og fremst sier Romneys tale det som vi allerede venter oss, nemlig at dette blir et jevnt valg. Dette er en retorikk jeg tror vil gå hjem hos mange. Det er allikevel interessant å merke seg bruken av ‘reagansk’ retorikk – Obama har av flere blitt sammenlignet med Carter, en sammenligning Romney leiren kan komme til å utnytte til fulle, uansett hvor lite hold den har i virkeligheten (Obama har da vist seg stødig og steil i utenrikspolitisk spørsmål, i motsetning til nevnte Carter). Nå som primævalget i praksis er avgjort, kan vi forvente at Romney vil dreie mot sentrum igjen, og forsøke å fremstå som kandidaten for mannen i gata, for Joe The Plumber. Når Romney henvender seg til ‘folket’ der ute og spør om deres økonomi er bedre enn for 3,5 år siden, er dette i takt med en slik strategi.

  Når det er sagt scorer ikke Romney mange kreativitetspoeng hos meg for bruken av verken Reagan eller Carville i sine taler. Spesielt å kåre seg selv til Reaganismens second coming er gammelt nytt i denne valgkampen. Både Bachmann og Gingrich har gjort dette før Romney, og etter mitt skjønn har begge disse kandidatene et tryggere ideologisk grunnlag for å hevde dette enn hva Mitt Romney har.»


  Hva mener du?

  Bruk kommentarfeltet nedenfor, eller hashtagen #ampolitikk på Twitter

  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Statsviter og redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Programleder av podkastene "Valgkampsirkuset" og "Amerikansk politikk". Forfatter av "Sirkuset - Clinton, Trump og tidenes valgkamp".

  Les også