Mer

  Det minst dårlige alternativet

  Obama ligger ikke nødvendigvis så dårlig an mot Romney som en fersk Gallupmåling tilsier (Official White House Photo by Pete Souza).

  Mens Romneyleiren kan juble over Gallups nyeste meningsmåling, viser CNN en annen side av saken; Obama gis en ledelse på ni prosentpoeng, mens kun hver tredje Romneyvelger faktisk stemmer for den tidligere guvernøren, og ikke bare imot den sittende presidenten.

  Dette kan beskrives som isvann i blodårene til Mitt Romney. Etter at Gallup tidligere denne uken offentliggjorde en meningsmåling som gav ham en ledelse på to prosentpoeng, viser CNNs meningsmåling at Romneykampanjen fremdeles har store hull å fylle for å ta igjen Obama.

  En ledelse på ni prosentpoeng er allikevel ikke det verste Romney tar med seg fra meningsmålingen; CNN avdekker også at så mange som 62 % av dem som sier de vil stemme republikansk, gjør det som en stemme mot Obama, ikke for Romney.

  Er dette godt eller dårlig nytt for Romney? Historien gir oss argumenter på begge sider av saken.

  Når antipatier hjelper seierherren

  En meningsmåling i forkant av valget i 2000 avdekket at så mange som 45 % av det som senere ble Bushvelgere, anså sin stemme som en stemme mot Al Gore, og ikke for George W. Bush. Det virker unødvendig å minne om utfallet av valget.

  Oktober 1999:

  • Bush velgere: 53 % for Bush, 45 % mot Gore
  • Gore velgere: 61 % for Gore, 36 % mot Bush

  I forkant av valget i 1992, da Bill Clinton noe overraskende slo George H. W. Bush, var det klare tendenser til at Clinton tjente på at han ikke var George Bush sr.

  Juni 1992:

  • Bush velgere: 68% for Bush, 28% mot Clinton
  • Clinton velgere: 50% for Clinton, 46% mot Bush

  Når antipatier fører til manglende entusiasme

  I 2004 var det sterke motstrømninger til George W. Bush blant demokratiske velgere, men som kjent gikk allikevel Bush seirende ut av duellen. John Kerry klarte ikke å utnytte stemningen til sin fordel, og var kanskje ikke karismatisk og likendes nok på egenhånd.

  September 2004:

  • Bush velgere: 80% for Bush, 17% mot Kerry
  • Kerry velgere: 41% for Kerry, 55% mot Bush

  En lignende situasjon er å spore i 1984, med en tydelig tendens til antipatier mot Reagan blant Mondalsympatisører. Men det endte allikevel med brakseier til den sittende presidenten.

  Juli 1984:

  • Reagan velgere: 80 % for Reagan, 15 % mot Mondale
  • Mondale velgere: 49% for Mondale, 47% mot Reagan

  Hvorfor Mitt Romney bør tenke mer på John Kerry og Walter Mondale enn på George W. Bush og Bill Clinton:

  Når Kerry tapte mot Bush var det blant annet fordi han manglet evnen til å virkelig begeistre potensielle velgere – en situasjon Mitt Romney nok vil kjenne seg igjen i. Og Romney har ’dårligere’ tall enn Kerry i så måte (55 vs. 62 prosentpoeng).

  Det kan hevdes at det går en grense et sted – på et eller annet tidspunkt går antipatier til motstander over i manglende entusiasme.

  I vårt meget begrensede utvalg, virker den til å ligge på rundt 50 %. Er halvparten av støtten din grunnet mishag mot din konkurrent, er du i trøbbel, kan vi våge oss til å hevde.

  Da er i så fall Mitt Romney i kjempetrøbbel, ettersom CNNs meningsmåling jo avdekket at så mange som 62% av potensielle Romneyvelgere stemmer republikansk som en protest mot Obama. Likability fortsetter med andre ord å være et problem for Mitt Romney.

  Les også