Mer

  Panelet: Romneys styrker, svakheter og sjanser mot Obama

  Vi stiller norske USA-eksperter aktu­elle spørsmål, og her får du sva­rene. Denne gangen: Hva er Mitt Romneys største styrker og svakheter, og hvordan kan han slå Obama til høsten?

  Romney signerer en plakat der står «Mitt is Our Man for President» i et fabrikklokale i Ames, Iowa, 29. desember 2011. Foto: Are Tågvold Flaten / amerikanskpolitikk.no.

  Bakgrunn: På tirsdag suspenderte Rick Santorum sin valgkamp, og den mikroskopiske sjansen for at Romney kunne tape det hele på målstreken er forminsket ytterligere. Han trenger fortsatt 1144 delegater for å sikre seg nominasjonen, men det er nå en ren formalitet.

  I Richard Ben Cramers mursteinsklassiker What It Takes – om presidentvalget i 1988 – fordyper han seg i mysteriet som omkranser enhver presidentkandidat: Hvordan tilegner tilsynelatende vanlige folk seg den riktige dosen ambisjoner, utholdenhet og skamløshet som kreves? Har Romney det som skal til for å gå fra presidentkandidat, til president?

  Spørsmål til panelet: Hva er Mitt Romneys største styrker og svakheter, og hvordan kan han slå Obama?


  Alf Tomas Tønnessen, førsteamanuensis i amerikansk kulturkunnskap ved Høgskulen i Volda:

  «I motsetning til Gingrich i fjor, har Romney gitt klar støtte til Paul Ryans budsjettforslag, som innebærer en skarp høyredreining med endringer i Medicare og Medicaid, som moderate velgere er kritiske til. Dette vil Obama bruke mot ham. Romney har vanskeligheter med å forklare på en troverdig og konkret måte hvordan hans økonomiske politikk vil løfte hele folket. Det er en svakhet for Romney at han har tapt mot Santorum i en rekke tradisjonelle republikanske stater som Alabama og Tennessee, blant annet fordi hans appell til og evne til å mobilisere arbeidere og evangeliske kristne ikke er stabilt god.

  En styrke for Romney er hans bakgrunn som en kunnskapsrik, suksessfull og pragmatisk leder med evner til å løse problemer. Han kan tjene på en situasjon der tallet på nye jobber de neste månedene blir lavere enn antatt.

  Jeg har nå vanskelig for å se for meg hvilke stater Al Gore vant i 2000, som Romney skal kunne være i stand til å vinne i november, hvis ikke valgoppslutningen blant svarte og Hispanics går betydelig ned fra et normalnivå i disse statene. Romney kan slå Obama hvis han lykkes i å stemple Obama som en for venstreorientert og Europa-inspirert politiker som hverken klarer å begrense gjeldsveksten eller å vise tilstrekkelig makt i kampen mot farlige land som Iran. Valgoppslutningen i sørlige del av Florida blir spesielt spennende, og hvis den svekkes, kan Romney ha en fordel. (Den avdøde høyrestrategen Paul Weyrich, som jeg skrev om i min avhandling og bok, sa det ganske treffende i 1980 at han ikke ønsker at alle skal stemme). Romney må mest sannsynlig vinne både Florida og Ohio for å ha en mulighet til å nå 270 valgmannsstemmer.»


  Svein Melby, senior­forsker ved Insti­tutt for for­svars­stu­dier:

  «Romneys største svakhet: Mangler genuin folkelighet og evner i for liten grad å forstå baksiden av amerikansk kapitalisme. Romney har rett og slett ikke Clintons evne “to feel your pain.” Han kan derfor lett bli stigmatisert som en overklasseperson uten føling med middelklassens problemer.

  Romneys største styrke: Økonomisk kompetanse og store lederegenskaper. Han er også en ganske unik problemfikser. Dessuten befinner han seg politisk nærmere det ideologiske tyngdepunkt i USA enn Obama.

  Hvordan kan Romney slå Obama: Gjennom å fronte en omfattende og samlet plan for større budsjettbalanse og redusert gjeld. En slik plan må inneholde både utgiftskutt, mindre offentlig styring og en skattereform. Det er her Obama har sviktet og gitt Romney en åpning. Men skal Romney lykkes må økonomisk usikkerhet fortsatt prege situasjon utover høsten.»


  Hallvard Notaker, forsker ved Forum for samtidshistorie ved Universitetet i Oslo:

  «Svaret på begge er ’tilpasningsdyktighet.’ Det fantastiske uttrykket ‘turnaround specialist’ oppsummerer både styrkene og svakhetene, alt etter hvor mye ironi man legger i det. Det blir avgjørende om han greier å finne ut hvor store tilpasningene kan være uten at det rammer troverdigheten hans.

  Men for å slå Obama må han selvsagt, som alle politiske kandidater, også ha endel rammebetingelser på sin side. Økonomien må fortsatt ha et fastkjørt preg for at hans hovedargumenter skal være relevante.»


  Jan Arild Snoen, kom­men­tator for Minerva:

  «Styrker: CEO of America: Romney har utrettet noe i privat sektor, både i Bain og OL-sammenheng. I Massachusetts viste han også evner til å samarbeide over partilinjene. Det svekket ham i nominasjonen, men kan snus til noe positivt i november.

  Svakheter: Romney er ingen vanlig fyr du kan ta en øl med, av en rekke grunner. Han er tonedøv når det gjelder sin egen rikdom, og gir næring til demokratenes kontrastøt omkring fordeling.

  Vei til seier: Gjøre valget til en folkeavstemning om Obama. Må også presentere eget alternativ, men ikke så konkret at det gir Obama gode angrepspunkter. Ryan-planen er det maksimale i konkretisering. Utviklingen i økonomien avgjørende, men Romneys kampanje kan gjøre et par prosentpoengs forskjell.»


  Anders Romar­heim, forsker ved Insti­tutt for for­svars­stu­dier:

  «Romneys største styrker er at han er guvernør og aldri har jobbet i Washington. At han har bred erfaring – og suksess – fra privatsektor, og dermed innehar relevant kompetanse for å håndtere økonomien og redusere statsgjelden. At han muligens i større grad enn Obama anses å høre hjemme i sentrum av amerikansk politikk. Sistnevnte var en ulempe i primærvalget, men blir nå en fordel.

  Svakhetene er at han er en sann 1%er og kan bli fremstilt som en økonomisk predator som vil ivareta Corporate Americas interesser mer enn middelklassens. Han er ikke en mann av folket og feilgrep om å like sport (uten s), tilby 10 000 dollar bets, eie Nascar-lag og at kona kjører et par Cadillacer må unngås. Videre sliter Romney med å begeistre republikanere, og det er en dårlig start for å skulle innynde seg hos sentrumsvelgerne. Siste svakhet er simpelthen Romney-care og at han ikke er incumbent.»


  Anders Tvegård, NRKs Washington-korrespondent:

  «Romneys kontakt med vanlige folk og evnen til å skape entusiasme er en utfordring. Også en svakhet at han anklages for å kjøpe seg til nominasjonen og at han ikke blir ‘trodd’. Selv konservative i partiet tviler på hans ‘credentials’.

  Romneys styrke er håndtering av økonomien og han kan vise til egen erfaring fra næringslivet. Partiet kommer også til å samle seg rundt ham nå som nominasjonskampen er over. Hans posisjon som familiemann og giver til veldelige prosjekter (mest mormonkirken) kan bli dratt fram som karakterstyrke.

  Velgerne står overfor klare veivalg om ideologi denne gang. Økonomi vil også veie tungt for hvem som vinner.»


  George Gooding, pre­si­dent av Mon­ti­cello Society:

  «Romneys svakheter er konsentrert rundt hans personlige forhold, John Kerry-effekten av en rik mann som ikke har bakkekontakt. Politisk argumenterer han godt for seg og ligger langt mer sentrumsnært enn Obama. Fremover vil Romney kunne markere seg som en litt annen type republikaner, det kan slå an hos ‘swing voters.’ Uansett utfall av helsereformen, kan Romney appellere bredt med en ‘states solution’ kontra Obamas føderale og upopulære helsepolitikk.

  Hvis Romney virkelig skal lykkes, må han til dels ‘run against Congress’ og foreslå mer sentrumsorienterte løsninger enn sine kongresskolleger. Opplagt må han gjøre valget om Obamas innsats – og hamre dobbelt tilbake for hver gang Obama forsøker å fremstille ham som vinglete. Obama har måttet spise mange kameler siden 2008s lykkerus.»


  Steinar Ottesen, redaktør av PolitiskeNyheter.no:

  «Mitt Romneys største svakhet er at han fremstår som en vinglete politiker uten en klar politisk overbevisning. Romneys største styrke er hans bakgrunn fra finanssektoren og det private næringsliv. Mitt Romneys sjanse til å slå president Obama er at han må fokusere på økonomien og sysselsetningen, samtidig som at jobbskapningen ikke er vesentlig frem til 6. november 2012.»


  Steinar Solås Suvatne, bidragsyter på amerikanskpolitikk.no:

  «Romneys største svakhet er hans smått usmakelige vesen. Allikevel er det en fortsatt økonomisk opptur i USA som virkelig kan ødelegge Romneys muligheter. Dersom økonomien bedres ytterligere, mister mange incentivet til å bytte ut presidenten.

  Romneys største styrke også knyttet opp til samme tema; han må overbevise opinionen om sin økonomiske styringsevne, og at hans erfaring fra privat næringsliv er akkurat hva landet trenger nå, ikke en mann som ‘har tilbragt hele sin karriere i offentlig sektor,’ som Romney så gjerne sier. Hans erfaring fra privat næringsliv gir han en fordel overfor Obama.

  Hvordan Romney kan slå Obama? Spille seg selv om den moderne Reagan – tøff, religiøs og konservativ. Samtidig må han, morbid som det kanskje hørtes ut, håpe på at økonomien ikke blir merkbart bedre.»


  Og hva mener jeg?


  Are Tåg­vold Flaten, redaktør av amerikanskpolitikk.no:

  «Romneys største svakhet er hans haltende evne til å være hundre prosent komfortabel foran kamera og mikrofon, men med en fullt fungerende evne til å si ting som fjerner fokus fra det han vil ha fokus på. Men han blir bedre dag for dag, noe som er tydelig dersom en sammenligner 2012-versjonen med 2008-versjonen. Dersom kona Ann i tillegg får en mer sentral rolle i valgkampen, kan det bidra til å gjøre ‘robot Mitt’ mer menneskelig.

  Romneys største styrke er imaget som ‘Mr. Turnaround,’ og særlig dersom Obama ikke kan vise til den jobbveksten han skulle ønske utover våren, sommeren og høsten. Rollen han spilte i vinterlekene i Salt Lake City i 2002 er en sentral brikke i ‘turnaround imaget’, og historien om kortbaneløperen Apolo Anton Ohno, som var med på å bære et flagg fra World Trade Center i åpningsseremonien, er allerede en tårefremkallende slager på Romneyarrangementer.

  Romney kan vinne, som Jan Arild Snoen er inne på, dersom han klarer å gjøre valget til et referendum om Obama, framfor et valg mellom ham selv og presidenten. Det er ingen lett oppgave, og han må framstå mest mulig som en ‘generisk republikaner,’ med en seriøs plan for veien videre for de som studerer slikt.»


  Hva mener du?

  Bruk kommentarfeltet nedenfor, eller hashtagen #ampolitikk på Twitter

  Neste uke spør vi panelet om president Barack Obamas styrker og svakheter, og om hva han må gjøre for å vinne gjenvalg.

  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Statsviter og redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Programleder av podkastene "Valgkampsirkuset" og "Amerikansk politikk". Forfatter av "Sirkuset - Clinton, Trump og tidenes valgkamp".

  Les også