Mer

  Obama og Romney, mano-a-mano

  President Barack Obama og Mitt Romney møtes i dyst til høsten. Økonomien avgjør hvor jevnt det blir.

  Med Rick Santorum ute av dansen rettes Mitt Romneys fokus i enda større grad i retning president Barack Obama. En ny meningsmåling gir oss en liten pekepinn på styrkeforholdene mellom de to; Romney scorer godt på økonomiske spørsmål, men dårlig på «likability.»

  Når Rick Santorum i går skrinla sine presidentambisjoner (i denne omgang) og innstilte sin kampanje, er det kun tiden og veien for Mitt Romney. En meningsmåling fra Washington Post og ABC News (5.-8. april), der Obama leder 51-44 over Romney, viser klare tendenser i styrkeforholdet dem imellom.

  Det er lenge siden ”dette valget hander om økonomi, og intet annet” ble for floskel å regne, men det ligger en ubestridt sannhet bak påstanden. Således er det tenkelig at den tidligere Massachusettsguvernøren vil glede seg over tendensene meningsmålingen avdekker. Men bør han egentlig det?

  Økonomisk styringsevne og likability

  Ved første øyekast; ja. For av de drøyt 1100 spurte, mente rundt 47 % at Romney var bedre egnet enn Barack Obama i generell økonomisk styring, mens snaut 43 % holdt en knapp på sistnevnte. Samtidig scoret de to jevnt på sine respektive evner til å skape jobber – denne gang med Obama noen prosentpoeng foran Romney med 46 % versus Romneys 43 %.

  I tillegg mener 51 % av de spurte at Romney vil gjøre en bedre jobb enn Obama med å redusere landets statsgjeld; kun 38 % regner Obama som bestemann til å gjøre noe med gjelden på over 15,5 billioner dollar! Som om ikke det var nok, samtykker kun 28 % med presidentens petroleumspolitikk, da med spesiell hentydning til landets høye bensinpriser.

  Romney møter allikevel sitt nemisislignende og høyst vedvarende problem i denne meningsmålingen; hvor sympatisk (”likable”) synes egentlig folk han er?

  Til tross for Romneys gode resultater i økonomiske spørsmål, vurderer så mange som 64 % av de spurte at de vurderer Barack Obama som en mer sympatisk person enn den tidligere sjefen for de olympiske lekene i Salt Lake City.

  Man bør ikke undervurdere en kandidats evne til å fremstå sympatisk, selv i valgår hvor økonomien står helt sentralt. Noe George H.W. Bush lærte på den harde måten i møte med Bill Clinton og et berømt blikk på armbåndsuret i 1992. Parallellene er flere, men med en åpenbar forskjell; Bush sr. var i det minste landets daværende president, Romney er utfordreren.

  Fordel Romney?

  I et valgår opplest og vedtatt til å preges av økonomi, økonomi og atter økonomi, kunne en være fristet til å trekke den konklusjon at Mitt Romney vil gni seg i henda over tendensene denne meningsmålingen viser.

  Dersom han gjør det, er det i midlertid en forhastet beslutning.

  For, vel er det riktig at økonomien er utslagsgivende i årets valg, og vel er det riktig at Romney jevnt over scorer bedre enn nåværende commander-in-chief i disse spørsmålene – men spørsmålet er om ikke dette kun er å forvente, og om ikke Romney nærmest burde feie Obama av banen på nåværende tidspunkt hva økonomi gjelder?

  Slitasjen ved å sitte i posisjon er et veldokumentert statsvitenskapelig fenomen, og gresset virker jo som kjent ofte grønnere på den andre siden. Når økonomien i USA har vært grunnleggende svak de seneste årene, er det lett å ønske seg endring i øverste hold. Dette vil naturligvis favorisere Romney i slike meningsmålinger.

  På vei opp?

  Men samtidig er den amerikanske økonomien på vei opp (nesten så en må banke i bordet etter et slikt utsagn), noe Barack Obama selvsagt gjerne retter fokus mot. Fortsatt bedring i økonomien vil ventelig tette noen av lukene meningsmålingen avslører, og bedre opinionens inntrykk av presidentens helhetlige økonomiske styringsevne.

  Romney derimot, må fortsette å overbevise verden om at han ikke er, på godt norsk, en slask som slenger rundt seg med grandiose veddemål og liker å avskjedige sine ansatte. Flåsete sagt kan dette vise seg være en minst like hårete oppgave som å snu den amerikanske økonomien. Og nå som pengepilene omsider peker oppover for USA (bank i bordet!) burde Romneys ledelse i økonomiske spørsmål kanskje være enda større på nåværende tidspunkt.

  Med økonomisk bedring i sikte, kan ikke november komme fort nok for Mitt Romney…

  NB! Meningsmålingen hadde en feilmargin på pluss/minus 3,5 %.

  Les også