Men, hvor er alle kvinnene?

Sist torsdag (17. februar) avholdt Kongressrepresentant og komiteformann Darrel Issa, (R-CA) en høring i hans komite «House Oversight and Government Reform.» Issa er kjent som en sterk kritiker av Obama administrasjonen og har, i kraft av sin komiteposisjon, muligheten til å avholde høringer når den utøvende makt – tilfeldigvis ledet av det motsatte parti – trår over streken. At Issa mente Obama-administrasjonen hadde trådt over streken skjønner man når man leser tittelen på granskningen: «Lines Crossed: Separation of Church and State. Has the Obama Administration Trampled on Freedom of Religion and Freedom of Conscience?»

Men høringen var ikke bare merkverdig på grunn av dens heller åpenbare partiske oppsett. Ta heller en titt på bildet overfor, og se om noe slår deg: Her har vi William E. Lori, katolsk biskop fra Connecticut i forgrunnen, deretter Dr. Matthew C. Harrison, President, The Lutheran Church Missouri Synod og C. Ben Mitchell, Graves Professor i moralsk filosofi ved Union University lengst til høyre.

Som Kongressrepresentant Carolyn Maloney (D-NY), sa, «hvor er kvinnene?»

Spol tilbake til 20. januar, når Kathleen Sebelius, USAs helseminister, bestemte at alle kvinner skal ha tilgang på forebyggende helsetiltak, som for eksempel prevensjon. Mandatet er en del av den nye helsereformen, og inneholder et unntak for kirker, men ikke for andre religiøse institusjoner som universitet og sykehus drevet av religiøse organisasjoner.

Dette utløste en fullstendig forutsigbar «storm» fra høyresiden (for eksempel holdt Fox News’ egen Sean Hannity et latterlig panel på sitt show, også dette bestående kun av menn), blandt annet høringen beskrevet overfor.

Demokraten med mest ansiennitet på komiteen, Elijah Cummings (D-Md), hadde ønsket å invitere jusstudent Sandra Fluke som vitne. Fluke er student ved Georgetown Law Center, en katolsk institusjon som ikke dekker prevensjon i sin forsikring. Issas stab svarte i et brev at, “As the hearing is not about reproductive rights but instead about the administration’s actions as they relate to freedom of religion and conscience, he believes that Ms. Fluke is not an appropriate witness.”

Den politiske utfordringen er jo at religiøs frihet og helsetjenester er to saker som henger sammen. Ei heller er det gitt at dette er en vinnersak for republikanerne, som de ser ut til å tro. Som en spørreundersøkelse gjort av Fox News viser, så er 61 % av spurte amerikanere for at en religiøs institusjon (som et universitet, for eksempel) som mottar offentlige penger, er til for den generelle befolkning og også ansetter folk utenfor den troen institusjonen bekjenner seg til, skal kunne tilby de samme helsetjenestene i sine forsikringer som andre får. Dette betyr – for eksempel – at katolske institusjoner ikke skal kunne tilby helseforsikringer til sine ansatte som gjør unntak for prevensjon.

I en ny undersøkelse foretatt av New York Times/CBS News, spurte de katolske amerikanere om de «support or oppose a recent federal requirement that private health insurance plans cover the full cost of birth control for their female patients.» 64 % av såkalte «uavhengige» velgere svarte ja, og av de kvinnelige respondentene svarte 72 % et rungende ja.

Siden katolikker er viktige velgergrupper i Pennsylvania, Wisconsin, Ohio og Nevada (mulige «svingstater»), er det kanskje noen som tenker at Obama har begått et feilgrep og nå står i fare for å bli portrettert som anti-religion. Men spørreundersøkelser viser for det første at det katolske flertall sier seg enig i Obamas nye mandat. Og dersom valgkampen i høst kommer til å utkjempes i det politiske sentrum, må republikanerne forsikre seg om at de ikke allerede før valgkampen har begynt gir opp uavhengige kvinnelige velgere.

Hilde Eliassen Restad er senior­forsker ved NUPI, og skriver også bloggen Dagens DC.

1 kommentar