Mer

  Unionens tilstand: Om talen

  President Obama sammen med Jon Favreau, Director of Speechwriting, i Det ovale kontor, 23. januar 2012. (Official White House Photo by Pete Souza).

  Natt til onsdag holder Pre­si­dent Barack Obama sin tredje State of the Union-tale. Hva kjenne­tegner disse talene, og hva vil den handle om?

  Kathryn Dunn Tenpas, første­ama­nu­ensis i stats­vi­ten­skap ved Uni­ver­sity of Penn­syl­vania, omtaler den årlige talen på føl­gende måte:

  The only con­sti­tu­tio­nally man­dated speech. It’s been referred to by former speech wri­ters as ‘the mother of all speeches,’ as ‘the big­gest policy speech of the year.’

  Terry Edmonds, tale­skriver for Pre­si­dent Clinton, omtaler talen som “the Super Bowl of speeches for a White House speech writer,” mens Lee Huebner, tale­skriver for Pre­si­dent Nixon, beskriver talene i nyere tid på føl­gende mate: “awfully long … applause line contests.”

  Litt his­torie: Alle pre­si­denter har for­holdt seg til Grunn­lo­vens artikkel to, sek­sjon tre (”He shall from time to time give to the Con­gress infor­ma­tion of the state of the union»), men formen har variert. Det var lenge vanlig å levere talen skriftlig, men fra og med Pre­si­dent Woo­drow Wil­sons State of the Union i 1913 har den vært holdt foran en samlet sesjon av Kongressen.

  Lee Huebner trekker også fram en annen viktig utvik­ling: Pre­si­dent Lyndon B. Johnson startet tra­di­sjonen med å holde talen på kveldstid, iste­denfor midt på dagen, noe som trans­for­merte talen til ”a state occa­sion … a great ceremony.”

  End­ringen med­førte nød­ven­digvis at pub­li­kummet ble et annet. Mens talen tid­li­gere først og fremst var for Wash­ing­tons ører, ble den nå rettet mot de tusen hjem – og målet med talen ble mer og mer det føl­gende: ”make it an uplif­ting, rhe­to­rical success.”

  Med dette som bak­teppe påpeker Clark Judge, tale­skriver for Pre­si­dent Reagan, at for­målet med talen, slik han ser det, er å forene nasjonen, sette en agenda for året som kommer, posi­sjo­nere pre­si­denten på en for­del­aktig måte overfor Kon­gressen, i til­legg til å impo­nere media – som kommer til å skrive om talen i noen dager.

  Daniels gir republikanernes motsvar

  Rett etter at Pre­si­dent Obama full­fører årets State of the Union rettes søke­lyset mot Indiana-guvernør Mitch Daniels, som har blitt utpekt til å gi republikanernes motsvar/versjon av samme tale.

  Lee Huebner mener denne tra­di­sjonen daterer til­bake til repub­li­ka­nernes reak­sjon på at Pre­si­dent Johnson trans­for­merte State of the Union-talen til en viktig, offentlig, poli­tisk tale.

  Midt i den pågående og bitre republikanske nominasjonsstriden er Daniels en på mange måter samlende skikkelse innad i partiet. Daniels var tidlig i fjor et hett navn til å søke den republikanske nominasjonen, men i slutten av mai kunngjorde han at han valgte å holde seg i Indiana av personlige årsaker.

  Daniels har på nytt blitt ett hett navn etter at Newt Gingrich vant South Carolina, noe som sendte sjokkbølger gjennom deler av partiet. Det har ført til nytt «Draft Daniels»-snakk, det vil si nye forsøk på å overbevise ham om å stille. Sjekk for eksempel ut RunMitchRun.com, samt denne artikkelen.

  Mer historie?

  Er du inter­es­sert i mer his­torie rundt State of the Union-talen? Sett på kaffe­trak­teren og sett deg ned med C-SPANs en og en halv time lange ”Wri­ting the President’s State of the Union” – en sam­tale mellom tid­li­gere tale­skri­vere som har vært med på å utforme tid­li­gere ver­sjoner av talen (dette er for øvrig også kilden til sita­tene overfor). Flere fun-facts finner du også her.

  Helt til slutt er det verdt å nevne at Pre­si­dent Obama ga en liten for­smak på talen på lørdag, og du kan se videoklippet nedenfor:

  httpv://youtu.be/jM9ArTbJquk

  Nøkkelsitat: “A Return to American Values — of fairness for all and responsibility from all” — en klar referanse til planen om å øke skattene for høye inntektsklasser.

  Hva svarer mange republikanere? Klassekrig!

  * Dette er en resirkulert og oppdatert artikkel som bygger på fjorårets oppvarming til Obamas andre State of the Union-tale.

  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Statsviter og redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Programleder av podkastene "Valgkampsirkuset" og "Amerikansk politikk". Forfatter av "Sirkuset - Clinton, Trump og tidenes valgkamp".

  Les også