Mer

  Liberterianernes illusjoner

  Jeffrey D. Sachs ved Columbia University belyser i Huffington Post ulike elementer av ideologien til liberterianerne og problematiserer synet om at frihet er eneste verdi som teller.

  Liberterianismen er en ideologisk retning som til dels overlapper med konservatismen, men som også avviker fra tradisjonell konservatisme i synet på saker som overvåking, kontroll, forsvar og i moralske og religiøse spørsmål.

  Det er viktig at ideologien til liberterianerne diskuteres grundig siden Ron Paul fortsatt gjør det relativt godt, og fordi kongressmannen Paul Ryan (R-WI) i betydelig grad påvirker tankene Det republikanske partiet har om økonomisk politikk og budsjettspørsmål. Ryan er igjen inspirert av tankene til forfatteren Ayn Rand, som må kunne kalles en sosialdarwinist.

  I sin artikkel skiller Sachs mellom etisk, økonomisk, og politisk liberterianisme.

  Han argumenterer for at ideologien undergraver andre viktige verdier, som sosialt ansvar og medfølelse. Sachs hevder at et flertall av amerikanere er opptatt av flere verdier enn bare individuell frihet. Han peker spesielt på det store tapet til senator Barry Goldwater i presidentvalget i 1964 mot demokraten Lyndon B. Johnson, som et eksempel på at liberterianske prinsipper ikke har bred nok appell blant det amerikanske folk.

  Alf Tomas Tønnessen
  Alf Tomas Tønnessen
  Førsteamanuensis i språk og litteratur ved Høgskulen i Volda. President av American Studies Association of Norway.

  Les også