Mer

  Presidentene: #12 Zachary Taylor

  Zachary Taylor, president 4. mars 1849 – 9. juli 1850. Portrettmaleri av James Lambdin.

  Sitat: «I have no private purpose to accomplish, no party objectives to build up, no enemies to punish—nothing to serve but my country.»

  Bakgrunn

  Zachary Taylor ble født 24. november 1784 i Virginia. Faren var en velstående plantasjeeier. Taylor vervet seg etter hvert for hæren, og i 1808 fikk han sin kommisjon som løytnant i det 7. infanteriregiment. Når han som kaptein fikk kommandoen over Fort Knox i Indiana-territoriet ble «Old Tippecanoe» William Henry Harrison imponert, og dette bidro til å fremme Taylors karriere.

  Krigen mot Mexico bidro i enda større grad til Zachary Taylors gode rykte. Han tok opp kampen med general Antonio Lopez de Santa Anna, stikk i strid med president Polks ordre. Taylor var i mindre tall, men Santa Anna måtte allikevel slå retrett. Dermed ble Zachary Taylor nasjonalhelt med tilnavnet «Old Rough and Ready». Taylor ble deretter et hett navn for Whigpartiet under presidentvalget i 1848, selv om han manglet politisk bakgrunn. Taylor vant nominasjonen for Whigpartiet med Millard Fillmore som sin visepresidentkandidat. Han vant deretter presidentvalget, og ble USAs tolvte president.

  Ettermæle

  President Taylor var en moderat politiker, og dette gjenspeilte seg i politikken under hans tid i Det hvite hus. Presidenten manglet politiske visjoner og vilje til å gå løs på de store spørsmålene. I utenrikspolitikken holdt den tidligere soldaten en lav profil. Etter bare 16 måneder som president døde Zachary Taylor av ettervirkningene av akutt magebesvær og heteslag. Med en kort fartstid som president var det begrenset hvilke spor Taylor rakk å sette etter seg som president. Zachary Taylors ettermæle hviler mest på hans militære karriere og kampen mot general Santa Anna, mens slaverisaken også satt sine spor. Kort tid etter hans død ble det banet vei for kompromisset av 1850.

  Fun Facts

  Zachary Taylor var aldri medlem av et politisk parti og brukte aldri stemmeretten, og han var den første presidenten som ble valgt av alle statene på samme dag, 7. november 1848. Taylor ble den siste presidenten som hadde slaver mens han var president.

  Anbefales: Zachary Taylor: Soldier, Planter, Statesmano of the Old Southwest, av K. Jack Bauer.


  Du har nå lest det tolvte av i alt 43 korte inn­legg om USAs pre­si­denter som vil pub­li­seres her på nett­siden fram til neste års pre­si­dent­valg. Neste søndag: Millard Fillmore.

  Les også