Mer

  Presidentene: #11 James K. Polk

  James K. Polk, president 4. mars 1845 – 4. mars 1849. Potrettmaleri av GPA Healy.

  Sitat: «Foreign powers do not seem to appreciate the true character of our government.»

  Bakgrunn. James K. Polk ble født 2. november 1795 i North Carolina. Han ble født inn i en velstående familie av plantasjeeiere, en bakgrunn som går igjen blant USAs første presidenter. I 1825 ble Polk valgt til Representantenes hus, og han var medlem av Kongressen i seks perioder. Han var en sterk tilhenger av President Jackson sin politikk. I 1835 ble han Speaker i Representantenes hus. James K. Polk stilte deretter til valg som guvernør i Tennessee i 1839, og ble den tolvte guvernøren i delstaten. To år senere tapte Polk gjenvalg, men gjorde et politisk comeback i 1844 da han overraskende vant nominasjonen under det demokratiske landsmøtet. Polk vant presidentvalget, selv om han tapte sin fødestat og sin nye hjemstat Tennessee. Mye av grunnen til valgseieren var først og fremst at anti-slaverifløyen innen whig-partiet ikke ville ha slaveeieren og Whigkandidaten Henry Clay som president.

  Ettermæle. Forventningene var ikke store når President Polk ankom Det hvite hus i 1845. Den meksikanske diktatoren, general Antonio Lopez de Santa Anna, uttalte i 1843 at en annektering av Texas var det samme som en krigserklæring. 4. juli 1845 underskrev Texas annekteringsavtalen med USA og den 29. desember signerte Polk loven som opptok Texas i unionen som en delstat. Krigen mot Mexico var dermed i gang.

  Etter at general Winfield Scott inntok Mexico City høsten 1847, ble freden i Guadalupe-Hidalgo ratifisert av Senatet 10. mars 1848. Mexico måtte avstå hele den vestlige delen av kontinentet, fra Texas til Stillehavet. President Polk uttalte at han bare ville sitte en periode og han avslo å bryte dette løftet selv om han ble oppfordret til det. James K. Polk var presidenten ingen hadde forventninger til, men som oppnådde en god del som president. Harry S. Truman karakteriserte han slik «En stor president. Sa hva han ville gjøre og gjorde det».

  Fun Facts: President Polk utvidet USAs landareal etter at krigen mot Mexico var over i 1848. Nåtidenes Arizona, California, Colorado, Nevada, Mexico, Utah og Wyoming ble amerikansk territorium. James K. Polk overlevde en gallesteinoperasjon når han var 17 år, uten bedøvelse og moderne medisinsk utstyr.

  Anbefales: Polk: The Man Who Transformed the Presidency and America, av Walter R. Borneman.


  Du har nå lest det ellevte av i alt 43 korte inn­legg om USAs pre­si­denter som vil pub­li­seres her på nett­siden fram til neste års pre­si­dent­valg. Neste søndag: Zachary Taylor.

  Les også