Mer

  Presidentene: #9 William Henry Harrison

  William Henry Harrison, president 4. mars 1841 – 4. april 1841.

  Sitat: «Sir, I wish to understand the true principles of the Government. I wish them carried out. I ask nothing more.»

  Bakgrunn. William Henry Harrison ble født i Virginia 9. februar 1773 inn i en velstående familie. Harrison vervet seg til hæren i 1791 der han steg i gradene til han søkte avskjed noen år senere. President John Adams utnevnte Harrison til sekretær for Nord-vestterritoriet, og i årene 1799-1800 var han delegat fra territoriet til Kongressen. Harrison ble utnevnt som guvernør for territoriet og fungerte i denne stillingen i 12 år. Høsten 1811 ledet Harrison en styrke ved Tippecanoe Creek mot en indianersamling. Harrisons menn motstod et overraskende angrep, og dette ble fremstilt som en stor seier. Opptrinnet gav Harrison tilnavnet «Old Tippecanoe», som la grunnlaget for hans kandidatur ved presidentvalget 25 år senere. I 1816 ble han valgt til Representantenes hus i Washington fra distriktet rundt Cincinnati, Ohio. Harrison ble valgt til Senator for Ohio i 1825. Fra 1828-1829 var William Henry Harrison ambassadør til Canada.

  Harrison stilte som presidentkandidat for Whigpartiet under presidentvalget i 1840. Han fokuserte på den økonomiske krisen, men det var imaget som gav han seieren. Imaget om en «self-made man» som ble født i en tømmerhytte (Log Cabin) i den røffe villmarka. Harrison var den første presidenten som ble solgt som et produkt i valgkampen på moderne vis, og det virket. Harrison vant over sittende president Martin Van Buren.

  Ettermæle. På grunn av sitt image valgte President Harrison den bitre og sure marsdagen i 1841 å holde sin innsettelsestale uten hansker, hatt eller frakk. Resultatet ble en alvorlig forkjølelse, som ble til lungebetennelse noen dager senere. Han døde 30 dager etter sin innsettelsestale. President Harrison er en parentes i amerikansk historie, men når han huskes, er det primært fordi han døde etter så kort tid i jobben.

  Fun Facts: William Henry Harrison holdt den lengste innsettelsestalen i historien, 105 minutter. Noe som var en av årsakene til at han fikk lungebetennelse og døde 30 dager etter innsettelsestalen. Den første presidenten som døde i embetet, men ikke den siste.

  Anbefales: Old Tippecanoe: William Henry Harrison and His Time, av Freeman Cleaves.

  PS: Du har nå lest det niende av i alt 43 korte inn­legg om USAs pre­si­denter som vil pub­li­seres her på nett­siden fram til neste års pre­si­dent­valg. Neste søndag: John Tyler.

  Les også