Mer

  Hva kan Occupy Wall Street-bevegelsen oppnå på lang sikt?

  Scene fra Occupy Wall Street-demonstrasjon den 30. september. Foto: David Shankbone (Own work) [CC-BY-3.0 (www.creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons.

  I søndagens New York Times uttrykker den anerkjente forskeren Jeffrey D. Sachs ved Columbia University en optimisme i forhold til hva Occupy Wall Street-bevegelsen kan oppnå på lang sikt.

  Han sammenligner situasjonen i dag med de progressive bevegelsene som oppstod i forbindelse med de økonomiske krisene i 1893 og 1929.

  I de to tidsalderne til henholdsvis Theodore Roosevelt og Franklin D. Roosevelt lyktes politikere i å demme opp for råkapitalismen og å skape en jevnere velstandsutvikling for brede lag av folket.

  Professor Sachs tror en ny progressiv bevegelse kan klare det samme ved hjelp av nye sosiale medier.

  Hva tror du?

  Alf Tomas Tønnessen
  Alf Tomas Tønnessen
  Førsteamanuensis i språk og litteratur ved Høgskulen i Volda. President av American Studies Association of Norway.

  Les også