Mer

  Presidentene: #7 Andrew Jackson

  Andrew Jackson, president 4. mars 1829 – 4. mars 1837.

  Sitat: «As long as our government is administered for the good of the people, and is regulated by their will; as long as it secures to us the rights of persons and of property, liberty of conscience and of the press, it will be worth defending.»

  Bakgrunn. Andrew Jackson ble født den 15. mars 1767 i South Carolina, men hadde mest tilhørighet til Nashville, Tennessee. Han var den første «frontier presidenten», og mytene og legendene om «Old Hickory» er mange og varierte. I en alder av tretten år sluttet Jackson seg til kontinentalhæren, og han steg i gradene og ledet den amerikanske hæren til seieren i New Orleans som endte «The War of 1812». Jackson ble feiret som nasjonens redningsmann. Det var primært det ryktet han skapte seg her, som senere førte ham inn i Det hvite hus. Andrew Jackson var kongressrepresentant og senator for delstaten Tennessee. Jackson tapte presidentvalget i 1824, men kom sterk tilbake i 1828 og knuste sittende president John Quincy Adams med sine 178 valgmannstemmer mot 83 for Adams.

  Ettermæle. Under President Jackson ble det et folkelig aspekt ved innsettelsesfesten i 1829. Jackson invitere folket til festen, og han gjorde sin presidenttid til et korstog mot nedarvede privilegier. Under President Jackson ble støttespillerne favorisert for sin lojalitet snarere enn faglig skikkelighet, døpt av motstandere til «the spoils system» som er like mye brukt den dag i dag. Andrew Jackson kjempet hardt for at flere skulle få stemmerett og endringene betydde en vesentlig demokratisering av det politiske systemet. Uttrykket «Jacksonian Democracy» brukes fremdeles for å betegne disse demokratiske seierne og «folkeligheten» han tilførte politikken. Jackson videreførte styrkingen av sentralmakten og den nasjonale linjen som James Madison og James Monroe hadde etablert. Før valget i 1832 byttet President Jackson ut sin visepresident John C. Calhoun, med Martin Van Buren, på grunn av uenigheter. Jacksons andre periode ble preget av flere kontroversielle saker; slaverimotstanden og abolisjonistbevegelsen var sentrale. President Jackson ble et symbol for Amerikas fremtid, han var en president av folket, på tross av sine svakheter og lite sympatiske tilbøyeligheter.

  Fun Facts: Andrew Jackson er den eneste presidenten som har styrt et gjeldsfritt USA. Jackson er den eneste presidenten som både tjenestegjorde under revolusjonen og krigen i 1812, og han er den eneste presidenten som har vært krigsfange.

  Anbefales: American Lion: Andrew Jackson in the White House, av Jon Meacham.

  PS: Du har nå lest det syvende av i alt 43 korte inn­legg om USAs pre­si­denter som vil pub­li­seres her på nett­siden fram til neste års pre­si­dent­valg. Neste søndag: Martin Van Buren.

  Les også