Mer

  Presidentene: #6 John Quincy Adams

  John Quincy Adams, president 4. mars 1825 – 4. mars 1829.

  Sitat: «Always vote for principle, though you may vote alone, and you may cherish the sweetest reflection that your vote is never lost.»

  Bakgrunn. John Quincy Adams ble født 11. juli 1767 i Massachusetts, til Abigail Smith Adams og John Adams, som senere skulle bli USAs andre president. Adams utdannet seg som jurist ved Harvard University, og jobbet noen år som advokat etter fullførte studier. Han ble deretter utnevnt som ambassadør til Nederland, og for en kort periode var han også ambassadør til Tyskland. I 1801 ble Adams innvalgt til delstatssenatet i Massachusetts, og i 1803 ble han valgt til Senatet. Adams var deretter ambassadør til Storbritannia fra 1815-1817, før han ble utenriksminister under President James Monroes to perioder i Det hvite hus. Som utenriksminister var Adams arkitekten bak det som senere ble kjent som Monroe-doktrinen. Siden ingen hadde et absolutt flertall under presidentvalget i 1824, ble det det hele avgjort ved avstemning i Representantenes hus. Adams vant flest stater, og dermed fikk USA sin første president valgt av et mindretall i velgerstemmer, akkurat slik det var under presidentvalget i 1876, 1888 og 2000.

  Ettermæle. President Adams gikk sterkt inn for føderal støtte til infrastruktur og var på mange måter den første presidenten som hadde dette som prioritet innenriks. Det ble bygd veier, kanaler og havner for å bedre kommunikasjonsveiene. Erie-kanalen ble åpnet mellom Hudson-elven og Erie-sjøen i 1825. Presidenten fikk forlenget The National Road og satt i gang byggingen av Chesapeake-Ohio-kanalen. President Adams ble allikevel knust av Andrew Jackson under presidentvalget i 1828, og ble som sin far bare sittende én periode. Men John Quincy Adams hadde ikke til hensikt å legge politikk på hylla av den grunn, og ble valgt til Representantens hus etter sin tid som president. Adams forsvarte senere slavene fra slaveskipet Amistad i Høyesterett, og vant saken slik at slavene fikk sin frihet. Om han ikke var stormende populær i alle politiske kretser, var han høyt respektert, både av tilhengere og motstandere.

  Fun Facts: John Qunicy Adams var den første sønnen av en tidligere president som selv ble president, og han er den eneste presidenten som ble valgt til Representantenes hus etter sin tid i Det hvite hus.

  Anbefales: John Quincy Adams; A Public Life, A Private Life, av Paul C. Nagel, og filmen Amistad, av Steven Spielberg.

  PS: Du har nå lest det sjette av i alt 43 korte inn­legg om USAs pre­si­denter som vil pub­li­seres her på nett­siden fram til neste års pre­si­dent­valg. Neste søndag: Andrew Jackson.

  Les også