Mer

  Presidentene: #4 James Madison

  James Madison, president 4. mars 1809 – 4. mars 1817.

  Sitat: «A pure democracy is a society consisting of a small number of citizens, who assemble and administer the government in person.»

  Bakgrunn. James Madison ble født 16. mars 1751 i Virginia. Etter studier ved Princeton University ble Madison medlem av Virginiaforsamlingen og skapte et nært bånd til Thomas Jefferson. Som 29-åring ble han valgt som det yngste medlemmet til Kontinentalkongressen fra 1780-1783. Madison tok ikke ordet de første seks månedene, men kom til å spille en sentral rolle under grunnlovsforsamlingen i Philadelphia i 1787, og er i ettertid blitt kalt «Grunnlovens far». I 1788 hadde James Madison skrevet et forslag til grunnlov med ti tillegg (senere kalt «The Bill of Rights»). Etter noen år i Representantenes hus ble Madison utnevnt til utenriksminister i Jefferson administrasjonen, som i den tid var den posisjonen som ble karakterisert som springbrettet til å bli president. Med støtte fra President Jefferson vant Madison presidentvalget i 1808 mot føderalistenes kandidat, Charles C. Pinckney.

  Ettermæle. President Madison hadde store politiske problemer fra første dag. Jeffersons nøytralitets lov ble ikke respektert av Storbritannia og en splittet Kongress vedtok en krigserklæring mot England den 18. juni 1812. «The War of 1812» var en realitet. Dette ble starten på slutten for føderalistene som møtes i Hartford, Connecticut for å diskutere en løsrivelse fra unionen. En fredsavtale ble underskrevet julaften 1814. Etter at General Jackson hadde slått engelskmennene i slaget ved New Orleans i 1815 var seieren et faktum. Dette reflekterte positivt på presidenten og utløste en patriotisme blant det amerikanske folk (en såkalt «rally around the flag»-effekt), som gikk ut over føderalistene som var motstandere av krigen. President Madison er, i likhet med Thomas Jefferson, kanskje mest kjent for sine prestasjoner før han ble president.

  Fun Fact: James Madison er den hittit korteste presidenten med sine 162,5 cm. Han veide kun 45 kg.

  Anbefales: James Madison, av Richard Brookhiser.

  PS: Du har nå lest det fjerde av i alt 43 korte inn­legg om USAs pre­si­denter som vil pub­li­seres her på nett­siden fram til neste års pre­si­dent­valg. Neste søndag: James Monroe.

  Les også