Mer

  Presidentene: #3 Thomas Jefferson

  Thomas Jefferson, president 4. mars 1801 – 4. mars 1809.

  Sitat: «The God who gave us life, gave us liberty at the same time.»

  Bakgrunn. Thomas Jefferson ble født i Virginia den 13. april 1743. Han vokste i likhet med George Washington opp i en velstående familie av plantasjeeiere. I 1769 ble den intellektuelle, tenkende og sofistikerte advokaten Thomas Jefferson valgt inn i koloniforsamlingen i Williamsburg. På bakgrunn av sin posisjon ble han deretter valgt til den andre kontinentale kongressen i 1775, og han skrev den berømte Uavhengighetserklæringen nesten utelukkende på egenhånd. Jefferson var også en viktig bidragsyter i utformingen av the Bill of Rights.

  Jefferson var guvernør i Virginia fra 1779-1781, deretter ambassadør til Frankrike i fire år. President Washington utnevnte Thomas Jefferson til utenriksminister, men Jefferson trakk seg i 1795 etter uenigheter med Alexander Hamilton og George Washginton om sentralregjeringens rolle. Som følge av valgordningen i Grunnloven ble Thomas Jefferson visepresident etter at han tapte presidentvalget i 1796 mot John Adams. Jefferson fikk sin politiske hevn fire år senere og ble USAs tredje president i 1801.

  Ettermæle. President Jeffersons innsettelsestale var preget av en forsonende tone. Presidentens store kupp var kjøpet av Louisiana Territory i 1803 som doblet USAs geografiske areal, og han ble gjenvalgt med god margin mot føderalisten Charles C. Pinckney i 1804. President Jefferson brakte balanse og klare retningslinjer i den unge nasjonens utvikling, han endret noen av beslutningene til føderalistene og satte på mange måter en presedens om politisk styring. Thomas Jefferson var nok en større politisk tenker og filosof, enn praktisk politiker, noe som preget hans åtte år som president. Han huskes best for å ha skrevet store deler Uavhengighetserklæringen, inkludert den berømte åpningsfrasen:

  «We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.»

  Fun Facts: Det norske Monticello Society er oppkalt etter eiendommen til Thomas Jefferson i Virginia, Monticello. Thomas Jefferson er den eneste presidenten som ikke har brukt vetoretten.

  Sagt om Thomas Jefferson: «I think this is the most extraordinary collection of talent, of human knowledge, that has ever been gathered together at the White House, with the possible exception of when Thomas Jefferson dined alone.» – President John F. Kennedy, til en samling av Nobelprisvinnere i Det hvite hus, April, 1962.

  Anbefales: American Sphinx, the character of Thomas Jefferson av Joseph J. Ellis.

  PS: Du har nå lest det tredje av i alt 43 korte inn­legg om USAs pre­si­denter som vil pub­li­seres her på nett­siden fram til neste års pre­si­dent­valg. Neste søndag: James Madison.

  Les også