Mer

  Treffsikker prediksjonsmodell: Obama vinner i 2012

  Vinner Obama i 2012? Foto: Are Tågvold Flaten.

  Professor Allan Lichtman står bak The Keys to the White House, en modell som har predikert vinneren av alle presidentvalg siden 1984 (etter at den ble utviklet i 1981). Denne modellen sier nå at Barack Obama vinner i 2012.

  «Selv om jeg er nøktern i vurderingene, så ser jeg ikke hvordan Obama kan tape,» sier Lichtman til U.S. News & World Report.

  Modellen består av 13 variabler, eller «nøkler» som Lichtman kaller dem. Når 6 eller flere av disse ikke åpner dørene, så taper partiet som sitter med makta. To av de viktigste nøklene er i følge Lichtman «incumbency» – det faktum at Obama er en sittende president som stiller til gjenvalg – og mangelen på skandaler knyttet til Obamaadministrasjonen.

  Nedenfor leser du om hver av de 13 nøklene, samt Lichtmans dom.

  1. Party mandate: After the midterm elections, the incumbent party holds more seats in the U.S. House of Representatives than it did after the previous midterm elections. Says Lichtman, “Even back in January 2010 when I first released my predictions, I was already counting on a significant loss.” Obama loses this key
  2. Contest: There is no serious contest for the incumbent party nomination. Says Lichtman on Obama’s unchallenged status, “I never thought there would be any serious contest against Barack Obama in the Democratic primary.” Obama wins this key.
  3. Incumbency: The incumbent party candidate is the sitting president. Easy win here for Obama.
  4. Third Party: There is no significant third party challenge. Obama wins this point.
  5. Short term economy: The economy is not in recession during the election campaign. Here Lichtman declares an “undecided.”
  6. Long-term economy: Real per capita economic growth during the term equals or exceeds mean growth during the previous two terms. Says Lichtman, “I discounted long term economy against Obama. Clearly we are in a recession.” Obama loses this key. [Read: Seven Ways Obama Can Gain Credibility on Jobs.]
  7. Policy change: The incumbent administration effects major changes in national policy. “There have been major policy changes in this administration. We’ve seen the biggest stimulus in history and an complete overhaul of the healthcare system so I gave him policy change,” says the scholar. Another win for Obama.
  8. Social unrest: There is no sustained social unrest during the term. Says Lichtman, “There wasn’t any social unrest when I made my predictions for 2012 and there still isn’t.” Obama wins a fifth key here.
  9. Scandal: The incumbent administration is untainted by major scandal. “This administration has been squeaky clean. There’s nothing on scandal,” says Lichtman. Another Obama win.
  10. Foreign/military failure: The incumbent administration suffers no major failure in foreign or military affairs. Says Lichtman, “We haven’t seen any major failure that resembles something like the Bay of Pigs and don’t foresee anything.” Obama wins again.
  11. Foreign/military success: The incumbent administration achieves a major success in foreign or military affairs. “Since Osama bin Laden was found and killed, I think Obama has achieved military success.” Obama wins his eighth key.
  12. Incumbent charisma: The incumbent party candidate is charismatic or a national hero. Explains Lichtman, “I did not give President Obama the incumbent charisma key. I counted it against him. He’s really led from behind. He didn’t really take the lead in the healthcare debate, he didn’t use his speaking ability to move the American people during the recession. He’s lost his ability to connect since the 2008 election.” Obama loses this key. [See political cartoons about President Obama.]
  13. Challenger charisma: The challenging party candidate is not charismatic or a national hero. Says Lichtman, “We haven’t seen any candidate in the GOP who meets this criteria and probably won’t.” Obama wins, bringing his total to nine keys, three more than needed to win reelection.

  Hva tror du? Enig, uenig? Kommentarfeltet venter!

  PS: Licthman mener altså at Obama vinner 9 av 13 nøkler (mens 1 nøkkel ikke fordeles). Slik jeg ser det er modellen altfor skråsikker i sin sak. Det bør for øvrig nevnes at arbeidsledighet ikke nevnes i modellen.

  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Statsviter og redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Programleder av podkastene "Valgkampsirkuset" og "Amerikansk politikk". Forfatter av "Sirkuset - Clinton, Trump og tidenes valgkamp".

  Les også