Mer

  Tim Pawlenty stiller som presidentkandidat

  Tim Pawlenty søker den republikanske presidentnominasjonen. Foto: AP.

  Tim Pawlenty (50), tidligere guvernør av Minnesota (2003-2011), annonserte natt til mandag norsk tid at han stiller som republikansk presidentkandidat i 2012. Pawlenty, «T-Paw» blant venner, er en av favorittene til å vinne nominasjonen, selv om meningsmålingene foreløpig ikke gjenspeiler hans potensiale.

  Pawlenty annonserte sitt kandidatur på Facebook i en to-minutters video (som du finner i slutten av innlegget), og han sa blant annet dette:

  «I’m Tim Pawlenty, and I’m running for president of the United States. … I know the American dream, because I’ve lived it. And I know for it to be there for the next generation we’re gonna have to do more than give fancy speeches. We’ve had three years of that. It’s not working. … Together, we’ll change our country. And this time, it’ll be for the better.»

  Pawlenty er en av det republikanske etablissementets favoritter (sammen med Mitt Romney og Jon Huntsman), og han har potensiale til å favne bredt. I boka Courage to Stand: An American Story (som jeg har anmeldt her) for­teller Paw­lenty om oppveksten i et arbei­der­klasse­hjem i Midt­vesten, vik­tig­heten av å stå for det en tror på – både i reli­giøse og poli­tiske spørsmål, og om hvordan han klarte å gjen­nom­føre sin kon­ser­va­tive repub­li­kanske agenda som guvernør i det libe­rale, demo­kra­tiske Min­ne­sota. Med bibel­si­tater (som du kan lese mer om her), fokus på sine økono­miske meritter som guvernør, og anek­doter fra militære biset­telser og besøk i Irak og Afgha­ni­stan for­ener Paw­lenty ele­gant kon­ser­va­tis­mens tre­beinte stol – slik den ble beskrevet av Wil­liam F. Buckley – og gir den lange ver­sjonen av talene han kommer til å holde i løpet av nominasjonskampen.

  Paw­lenty pro­fi­lerer seg selv som en ”Sam’s Club Repub­lican.” Kort opp­sum­mert inn­e­bærer det fol­ke­lighet og røtter i arbei­der­klassen, framfor til­knyt­ning til såkalte ”Country club Repub­li­cans” (les Mitt Romney, og til dels også Jon Huntsman), som gjerne er mer vel­stå­ende, og mindre opp­tatt av sosial­kon­ser­va­tive hjerte­saker. T-Paw pro­fi­lerer seg som ”blue-collar”, ikke ”white-collar.”

  National Reviews Robert Costa fulgte Paw­lenty noen dager på bok­tur­neen hans i januar, og skriver at selv om folk flest ikke vet så mye om ham, så vil de vite mer. Costa skriver videre at Paw­lentys milde fram­to­ning kan vise seg å bli en styrke i det som utvil­somt vil bli en skitten og opp­hetet valg­kamp, og Wash­ington Posts Karen Tumulty synser i samme ret­ning (”Can bland be beautiful?”).

  Costa påpeker derimot at Paw­lenty er nær­mest ukjent nasjo­nalt og at han henger etter på menings­må­lin­gene i sta­tene som kommer først i nomi­na­sjons­sir­kuset. Det poli­tiske oraklet Larry Sabato har plassert Paw­lenty i topp­sjiktet blant de poten­si­elle repub­li­kanske pre­si­dent­kan­di­da­tene, og i følge Sabato er Paw­lentys styrker og svak­heter i tråd med poen­gene som alle­rede er nevt: Guver­nø­rens arbei­der­klasse­bak­grunn og det at han er aksep­tabel for de aller fleste teller posi­tivt, mens den lave andelen av befolk­ningen som fak­tisk vet hvem han er og det at han kan virke litt blass og lite inspi­re­rende (”bland”) teller nega­tivt.

  Den konservative kommentatoren George Will er overbevist om at det kun er Pawlenty som kan vinne nominasjonen, for deretter å slå President Barack Obama høsten 2012. Markedet på Intrade gir ham for øyeblikket en sjanse på 23,7 % til å vinne nominasjonen (bak Romney med 28 %), som i mine øyne er undervurdert.

  Videoen som ble sluppet i natt («A Time for Truth») er en forsmak på annonseringen som kommer senere i dag, og den gir deg en rask introduksjon til hvem Pawlenty er:

  httpv://www.youtube.com/watch?v=5i66q1f3M3w

  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Statsviter og redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Programleder av podkastene "Valgkampsirkuset" og "Amerikansk politikk". Forfatter av "Sirkuset - Clinton, Trump og tidenes valgkamp".

  Les også