Mer

  Nordiske USA-forskere møtes i Oslo

  Fra 27-29 mai arrangeres konferansen til the Nordic Association for American Studies (NAAS) ved Universitetet i Oslo (UiO). Temaet for årets konferanse er ”Trans-Atlantic Resonances.”

  NAAS samler akademikere fra Norge, Sverige, Danmark og Finland. Disse fire landene har også nasjonale foreninger for amerikanske studier. Ansvaret for å lede NAAS og å arrangere konferansene roterer mellom landene. Hovedorganisator for årets konferanse er førsteamanuensis David Mauk ved UiO, som også er avtroppende president for foreningen.

  Det er flere gode grunner til å besøke konferansen. En av Skandinavias fremste forskere innen amerikansk politisk historie, førsteamanuensis Niels Bjerre-Poulsen ved Syddansk Universitet, vil lede en workshop om det transatlantiske partnerskap i krig og fred. Bjerre-Poulsen, som skriver en ny bok om Vietnam-krigen, vil selv holde et innlegg om transatlantisk strid i forbindelse med Vietnam-krigen.

  Samtidig leder førsteamanuensis Alf Tomas Tønnessen ved Høgskulen i Volda og forsker Nina Berven ved Rokkan-senteret i Bergen en workshop om anti-europeiske politiske holdninger i USA. Antisosialisme og frykt for utvidede velferdsordninger er blant temaene som vil bli diskutert her.

  En workshop er viet studenter spesielt. Her vil M.A. student Anne Mørk ved Syddansk Universitet diskutere Robert F. Kennedy som et liberalt ikon mens M.A. student Danaca Berg ved UiO vil drøfte ”China White Paper” under president Harry Trumans tid. Tidligere foreleser ved UiO og Høyskolen i Oslo, Ida Jahr, som nå er stipendiat ved Freie Universität i Berlin, vil gi et innlegg som diskuterer konseptet American Studies og ulike retninger og metoder innen dette studieområdet.

  Det vil dessuten bli to interessante paneldebatter. I forbindelse med mottakelsen på Rådhuset fredag kveld vil Ole O. Moen delta i en debatt om President Barack Obamas utenrikspolitiske utfordringer. Søndagen blir det en paneldebatt på Litteraturhuset om integrering av immigranter på begge sider av Atlanterhavet.

  Besøk nettstedet www.naas2011oslo.no for mer informasjon og registrering.

  Alf Tomas Tønnessen
  Alf Tomas Tønnessen
  Førsteamanuensis i språk og litteratur ved Høgskulen i Volda. President av American Studies Association of Norway.

  Les også