Uavhengig av om nordmenn elsker Amerika

NRK-veteran Bjørn Hansen har i dag et innlegg på Dagsavisens Nye Meninger med tittelen «Elsker vi Amerika? Er Obama-romansen over?»

Essensen:

Den alminnelige folkelige oppfatning av USA svinger med konjunkturene, ikke bare i Norge, men også i andre europeiske land. … I [Obamas] tredje år på maktens tinde har mye av forventningenes stråleglans forsvunnet. … Men fremdeles fascinerer Obama. Som president har han i løpet av to år gjennomført mer enn de fleste andre forgjengere … Obama har gitt USA et nytt ansikt, ikke bare i etnisk forstand, men også et ansikt preget av rasjonalitet.

Det vi har vanskelig for å skjønne er USAs mangfold og enorme dimensjoner. USA lar seg ikke forklare lineært, landet og nasjonen er fullt av paradokser, motsigelser og annerledeshet. Dessuten dreier det seg om det mest dynamiske samfunn i verden, alltid underveis, alltid på søken etter noe nytt og alltid i bevegelse. Dette kaos av strømninger, virvler, motsetninger og konflikter trollbinder meg mer enn noe annet. … [USA har] levert premissene for noen av de mest fremtidsrettede bevegelser i vår tid, fra den moderne kvinnebevegelse til miljøbevegelsen. Så kan man innvende at slike bevegelser ikke har fått prege det offisielle Amerikas politikk i en grad som vi på denne siden av Atlanterhavet kunne ønske. Den norske selvgodheten fornekter seg aldri.

Selv om artikkelen selvsagt ikke gir et definitivt svar på spørsmålet «elsker vi Amerika?», er den et eksempel på at Hansens, og de fleste nordmenns, Obama-romanse ikke er over. Hansen rører samtidig ved en av faktorene som fikk meg til å opprette amerikanskpolitikk.no:

Uavhengig av om nordmenn elsker Amerika, mener vi fryktelig mye om USA, dets politikere og landets politikk – og den eksisterende dekningen i norske medier er dessverre ikke like balansert og reflektert som den burde vært.

1 kommentar