Mer

  Amerikansk eksepsjonalisme og patriotisme

  President Obama – USAs “Commander in Chief” – tror ikke på amerikansk eksepsjonalisme og er ikke patriotisk nok. Det mener fortsatt mange på høyresiden, og saken kommer til å bli et tilbakevendende tema i den republikanske nominasjonskampen, og i det kommende presidentvalget.

  På mandag annonserte President Obama sin gjenvalgskampanje, 17 måneder før valgkampen mellom Obama og hans utordrer er i gang for alvor. Høsten 2012, og i den innbyrdes kampen imellom republikanerne før den tid, kommer den sittende presidenten til å bli angrepet for alt mellom himmel og jord. Angrepene kommer derimot til å ha et annet utgangspunkt i 2012 enn det de hadde for snart fire år siden.

  I 2012 er Obama inne i sitt fjerde år som president, og angrepene må tilpasses deretter. Hvordan anklager man presidenten for å være uamerikansk eller upatriotisk, uten å si det rett ut? Man kan for eksempel anklage ham for ikke å tro på amerikansk eksepsjonalisme (les mer om det her, her og her).

  Amerikansk eksepsjonalisme. Hilde E. Restad disputerte i fjor med doktorgradsoppgaven “Identity and Foreign Policy: The Case of American Exceptionalism and Unilateralism” (ved University of Virginia). Tidligere i vinter stilte jeg Restad et par spørsmål om republikanske angrep på Obama med utgangspunkt i følgende uttalelse fra april 2009:

  «I believe in American exceptionalism, just as I suspect that the Brits believe in British exceptionalism and the Greeks believe in Greek exceptionalism. I’m enormously proud of my country and its role and history in the world. … And if you think of our current situation, the United States remains the largest economy in the world. We have unmatched military capability. And I think that we have a core set of values that are enshrined in our Constitution, in our body of law, in our democratic practices, in our belief in free speech and equality, that, though imperfect, are exceptional.” (Les hele sitatet her).

  Før vi kommer til spørsmålene, skal vi ta en titt på hvordan tre prominente republikanere (to av de kommer garantert til å stille som presidentkandidat) har brukt deler av denne uttalelsen for å framstille Obama i et tvilsomt lys. Vinklingen er så å si den samme, og presenteres på følgende måte (i bokform):

  Mitt Romney:

  “when, in response to a question about whether he believed in ‘American exceptionalism’ – a phrase that indicates America has a special place and role in the world – he replied, ‘I believe in American exceptionalism, just as I suspect the Brits believe in British exceptionalism and the Greeks believe in Greek exceptionalism.’ Which is another way of saying he doesn’t believe it at all” (No Apology: The Case for American Greatness, s. 29).

  Sarah Palin:

  «Astonishingly, President Obama … said that he believes in American exceptionalism in the same way ‘the Brits believe in British exceptionalism and the Greeks believe in Greek exceptionalism.’ Which is to say, he doesn’t believe in American exceptionalism at all. He seems to think it is just a kind of irrational prejudice in favor of our way of life. To me, that is appalling» (America by Heart: Reflections on Family, Faith, and Flag, s. 69).

  Tim Pawlenty:

  «President Obama has suggested it’s all a matter of opinion, that America is no more exceptional than nations like Britain or Greece. I disagree. America is exceptional. That’s a historical fact, not simply a point of pride» (Courage to Stand: An American Story, s. 186).

  Boka til Romney kom i mars 2010, Palins kom i november 2010 (bokanmeldelse), mens boka til Pawlenty kom i januar i år (bokanmeldelse).

  Eksepsjonalisme og patriotisme

  Så til intervjuet med Hilde E. Restad:

  – amerikanskpolitikk.no: Romney, Palin og Pawlenty gir alle en ufullstendig gjengivelse av Obamas uttalelse for å fremme sin egen sak. Er du enig i det, og hva sier det om den kommende valgkampen at det fortsatt stilles spørsmålstegn ved presidentens patriotisme?

  Restad: Å stille spørsmål ved noens tro på amerikansk eksepsjonalisme er, mener jeg, det samme som å stille spørsmål ved deres patriotisme. Å være amerikaner innebærer å tro på amerikansk eksepsjonalisme, all den tid dette er USAs nasjonale identitet. Dermed betyr skepsis til amerikansk eksepsjonalisme skepsis til USA, noe som gjør deg til en upatriotisk eller suspekt person.

  Det dette sier om valgkampen er [noe om] feigheten på høyresiden, hvor man gjerne skifter tema fra økonomi til Obamas nasjonalitet dersom dette ganger velgeroppslutningen. Politikere langt til høyre har skjønt at det ikke er akseptabelt i mainstream-offentligheten å si at Obama sannsynligvis er muslimsk og født i Kenya (selv om de gjerne sier dette til sine egne når de tror ingen andre hører etter), dermed må man finne andre måter å signalisere dette på. American exceptionalism-saken er i så måte en genistrek, da dette helt klart signaliserer akkurat hvor ”amerikansk” man er. (red.anm. spørsmålet ble stilt og besvart før Mike Huckabee sa at Obama vokste opp i Kenya, og før Donald Trump begynte å snakke om Obamas ”manglende” fødselsattest).

  – amerikanskpolitikk.no: Er det nytteløst for Obama å overbevise velgere som fortsatt betviler hans patriotisme om at han faktisk tror på amerikansk eksepsjonalisme?

  Restad: Ja, akkurat som det er nytteløst å overbevise de som tror Obama er muslim om at han faktisk ble født i Hawaii og er kristen. Disse vil jo være på ytterste høyreside uansett. Derimot er det alltid rom for å endre synet til de ”i midten”, så dersom noen av de 51 % av republikanerne som tror Obama er muslim befinner seg i sentrum burde det definitivt settes inn en kampanje her.

  Hva tror du?

  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Statsviter, forfatter og programleder av podkastene "Amerikansk politikk" og "Valgkampsirkuset".

  Les også