Mer

  Reaksjoner på Obamas Libyatale

  President Obamas Libyatale tok for seg hva som er gjort så langt, hva som er planen videre, og hvorfor dette er et viktig oppdrag. Som Slates John Dickerson påpeker i sin oppsummering av talen gjorde Obama en god jobb på det første og siste punktet. Obama var derimot vag når det gjelder veien videre. Når er oppdraget (helt) over for USAs del? Hva skjer hvis Gadaffi holder ut?

  Presidenten presenterte ikke noen Obamadoktrine, kun en Libyadoktrine, med prinsipper for hvorfor det ble intervensjon nå. Prinsipper som ikke nødvendigvis kan overføres til lignende situasjoner (i for eksempel Elfenbenskysten, Bahrain, Jemen og Syria). Som Dickerson spissformulerer det:

  «Offer valid only if it’s a relatively easy military mission and we have a lot of allies and we only share a limited amount of the burden. Then we’ll get in the fight for a bit and hope for the best.»

  CNNs/Third Ways Bill Schneider mener, nokså overbevisende, at Obama-administrasjonen på mange måter tester gehalten til et tillegg til regelen om at dersom USA ikke handler, så skjer det ingenting (noe Schneider omtaler som en hovedregel i internasjonal politikk etter andre verdenskrig): Dersom USA handler, så kan det ikke være halvveis. «It has to be total – or nothing»:

  «The issue is this: can the United States make a limited commitment, using limited resources, for a limited goal? The foreign policy establishment says no. It has to be a total commitment or nothing. President Obama seems determined to show that the answer can be yes. Because the alternatives – either doing nothing or leading an all-out invasion of a third Muslim nation – are unacceptable.»

  Flere perspektiver:

  • National Journals Michael Hirsh ser ingen Obamadoktrine, mens The Economists Lexington mener å se konturene av en.
  • Sarah Palin mener at doktrinen kjennetegnes av kaos og ubesvarte spørsmål («It’s dodgy and dubious»), mens Politicos Ben Smith på sin side mener doktrinen er at det ikke er noen doktrine.
  • John McCain mener på sin side Gadaffi må ha blitt beroliget av talen (Obama «made a very puzzling comment, and that was regime change by force would be a mistake. Gadhafi must have been somewhat comforted by that.»).
  • GOP: «Too little, too late.«
  • Mark Halperins 6 grunner til at dette var en sterk tale.
  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Statsviter og redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Programleder av podkastene "Valgkampsirkuset" og "Amerikansk politikk". Forfatter av "Sirkuset - Clinton, Trump og tidenes valgkamp".

  Les også