Mer

  Wisconsin Guvernør Scott Walker på Meet the Press

  Mens protestene fortsetter i Wisconsin står den ene siden tilsynelatende litt mer på sitt enn den andre.

  Det har kommet signaler fra fagforeningen om at de vil gå med på Walkers forslag, så lenge de foreslåtte restriksjonene på fagforeningenes kollektive forhandlingsrett (collective bargaining) utelates. NBCs David Gregory spurte Guvernør Walker om dette og lignende problemstillinger på søndagens Meet the Press.

  Gregory: – Det virker som du velger vinnere og tapere – politi- og brannmenn omfattes ikke av lovforslaget – er de viktigere enn lærere …?

  Walker: – Nei, forslaget bygger ikke på en verdivurdering av ulike arbeidsgrupper, og det handler i bunn og grunn om å sørge for offentlighetens sikkerhet.

  Walker begrunnet valget om å utelate politi- og brannmenn med å fokusere på at lærernes reaksjon på forslaget var å forlate klasserommene for å gå i demonstrasjonstog, mens elevene ble stående uten lærere. Walker argumenterte videre for at politi- og brannmenn ikke kunne omfattes av forslaget ettersom han ikke ville risikere at disse ville gjøre det samme.

  I klartekst innebærer dette – hvis en ser bort fra de politiske undertonene med lærernes tradisjonelle tilknytning til Det demokratiske partiet og politi- og brannmennenes støtte til Walker i høstens valgkamp – en verdivurdering: Det er i følge Walkers argumentasjon bedre med lærere i demonstrasjonstog enn politi- og brannmenn.

  Gregory: – Du har en avtale på bordet som kan løse problemene. Hvorfor separerer du ikke dette fra forslaget om å innskrenke fagforeningenes kollektive forhandlingsrett?

  Walker svarte at kollektiv forhandlingsrett koster, og at hans befatning med fagforeningene før han ble guvernør viser at de ikke er til å stole på, og at den eneste langvarige løsningen på problemet er i tråd med den han har foreslått.

  Gregory: – Hvis demokratene [de 14 som har forlatt Wisconsin] ikke møter opp, hvordan ender dette?

  Walker: – Jeg er en evig optimist. … Men hvis vi ikke får igjennom lovforslaget innen utgangen av tirsdag taper vi 165 millioner dollar (”in savings”), og hvis vi fortsetter nedover denne veien vil folk etter hvert begynne å motta oppsigelser.

  Walker er spydspissen for angrepet på fagforeningene – noe han selv er klar over (i forrige ukes tulleoppringing fra en blogger som utga seg for å være David Koch uttalte Walker blant annet «This is our moment , this is our time to change the course of history»).

  Lovforslagets etterspill demonstrerer for øvrig essensen av fagforeningers kollektive forhandlingsrett: Sammen står en sterkere, slik at man ikke trenger å stå alene dersom man føler seg urettferdig behandlet.

  Det kommer mer om situasjonen i Wisconsin utover uken.

  En transkripsjon av intervjuet finner du her, og du kan se hele intervjuet og resten av programmet her.

  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Statsviter og redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Programleder av podkastene "Valgkampsirkuset" og "Amerikansk politikk". Forfatter av "Sirkuset - Clinton, Trump og tidenes valgkamp".

  Les også