Folkets hus

I går ble den 112. kongressen sverget inn på Capitol Hill, og bølgen fra mellomvalget har omsider nådd Washington.

I Senatet sitter demokratene igjen med 53 seter (hvis man inkluderer de uavhengige senatorene Sanders og Lieberman), mot republikanernes 47. Republikanerne har fått 63 nye medlemmer i Representantenes hus, og 6 nye senatorer.

De neste to årenes tautrekking kommer dermed til å få en annen dynamikk enn de to foregående årenes, og den konvensjonelle visdommen peker mot stillstand, selvsikre republikanere av Tea Party-sorten med taletrang, og strategisk posisjonering fra begge sider med tanke på 2012.

Gallups siste ”popularitetsmåling” av Kongressen viste at institusjonen er alt annet enn populær, og kun 13% av de spurte svarte at Kongressen gjør en grei jobb (det vil si: 13% ”approve”, mot 83% ”disapprove”) – det laveste tallet siden målingen ble gjennomført for første gang i 1974. Det skal godt gjøres om dette tallet synker enda mer, og republikanerne vil selvsagt forsøke å ta æren for en eventuell framgang på målingen nå som det er de som styrer skuta i Representantenes hus.

I mellomvalget 2. november kan en trygt si at majoriteten av velgernes missnøye var rettet mot demokratene (dernest mot sittende politikere). Republikanerne vil allikevel gjøre klokt i å tolke valgresultatet som en stemme mot demokratene, vel så mye som en stemme for republikanske kandidater og deres politikk. Pendelen svinger unektelig tilbake i demokratenes retning før eller siden, men kursen republikanerne staker ut i 2011 kan bidra til å utsette eller begrense denne pendelsvingningen.

Novembers valgresultat innebærer altså at republikanerne har overtatt flertallet i Representantenes hus og at tidligere minoritetsleder John Boehner fra Ohios 8. distrikt (som Aftenpostens Alf Ole Ask beskriver som en ”grinegutt” , men som Dagsavisens Ivar Iversen [5. januar, s.3] mener vil bli mer av en ”grinebiter”) har overtatt hammeren og tittelen ”Speaker of the House” fra Nancy Pelosi.

Demokraten John Dingell (som representerer Michigans 15. distrikt) er den mest erfarne representanten i Representantenes hus (Dingell ble sverget inn for første gang i 1955 og bærer tittelen ”Dean of the House”), og tradisjonen tro var det hans oppgave å lese opp eden som i sin tur ble gjentatt av Boehner. Boehner leste deretter opp eden som ble gjentatt av medlemmene i Representantenes hus.

Den 112. kongressen har ankommet Washington, besøkt monumentene, og inntatt sine kontorer. Nå gjenstår det å se om det finnes en Mr. Smith-skikkelse blant dem, eller om valgkampens visjoner og rosenrøde ambisjoner må bukke under for tautrekkingen på Capitol Hill og ønske om gjenvalg.

I gårsdagens (gode og tårefrie) tale sa John Boehner at han ønsker å overbevise velgerne om at republikanerne er klare for oppgaven, og at det er på tide å rette blikket fremover mot utfordringene som venter. Boehner avsluttet talen med å ønske velkommen til ”the people’s house.”

Det gjenstår å se om Boehner og republikanerne makter å innfri sitt ”Pledge to America”, og om lederskiftet og den nye partisammensetningen i Kongressen får noe å si for folkets holdning til institusjonen.