BOKANMELDELSE: Sarah Palins nye bok America by Heart: Reflections on Family, Faith, and Flager en moderlig hyllest av familien, en troendes hyllest av Gud, og en patriots hyllest av nasjonen, dens grunnleggere og dens beskyttere. På samme tid er den et angrepsskrift rettet mot motstandere. Palin preker til koret, og hvis boka er et forsøk på å overbevise tvilerne på bakre rad, mislykkes den.

Et av kjennetegnene med boka er at Palins refleksjoner rundt familie, tro og flagg i stor grad bygger på utdrag fra det andre har tenkt og skrevet. Disse utdragene tolkes og settes så i system av Palin ut ifra hennes syn på utfordringene dagens Amerika står overfor. På tross av mange sitater og tekstutdrag, glemmer man aldri at det er Palins bok man leser.

Palin følger en fast formel, og den trer fram allerede på første side. Introduksjonen begynner med rosende ord og betraktninger av de frammøtte på et Tea Party-arrangement. Istedenfor å fokusere og reflektere over hva hun beundrer med bevegelsen og de idealene den representerer, retter hun raskt blikket mot dens motstandere og vrangbildet som presenteres i media. På samme måte roser hun budskapet i Frank Capras legendariske Mr. Smith Goes to Washington fra 1939, for så å kritisere dagens Hollywood. Hun roser grunnloven, for så å kritisere en forlegger som har skrevet en notis på omslaget om at teksten er gammel og at ting har endret seg siden den ble skrevet. Militæret roses, før motstandere av krigen kritiseres. Arizonas immigrasjonslov beskrives som et fornuftig tiltak, før motstanderne kritiseres for å stille landet i et dårlig lys overfor resten av verden.

Palins refleksjoner rundt familie, tro og flagg drives ikke bare av kjærlighet og tro på familie, Gud, og nasjon, men også av irritasjon og sinne rettet mot meningsmotstandere. Palins stil er tidvis paranoid i omtalen av disse motstanderne, og hun drar strikken langt i tolkningen av diverse uttalelser som direkte angrep på Amerika og dets idealer.

Palin har også en tendens til å fordreie utsagn for å komme med et poeng. Her er et godt eksempel:

«Astonishingly, President Obama … said that he believes in American exceptionalism in the same way ‘the Brits believe in British exceptionalism and the Greeks believe in Greek exceptionalism.’Which is to say, he doesn’t believe in American exceptionalism at all. He seems to think it is just a kind of irrational prejudice in favor of our way of life. To me, that is appaling.» (s. 69)

Ord blir fattige.

Det er også påfallende hvor lite Tea Party-dronningen Sarah Palin skriver om nettopp Tea Party-bevegelsen og dens mobiliseringsfaktorer. Her er det mer tro på Gud, håp for fremtiden, og kjærlighet for familien, enn konkrete diskusjoner rundt hva Obama-administrasjonen har gjort feil, og hvorfor hennes løsning vil få landet på rett kjøl igjen. Det er derimot underholdende og lettlest.

Boka sier mye om hva Palin tror på, men sier lite om hva hun vil gjennomføre dersom hun havner i Det hvite hus. Boka er skrevet for fansen, og den oppfyller i all hovedsak to ting: Den bringer penger i kassa til Sarah Palin og hennes SarahPAC, og den holder Palin i rampelyset. Boka gir henne også en unnskyldning til å besøke småbyer i Iowa, i tilfelle hun skulle bestemme seg for å konkurrere der i 2012.

Anmeldt: Sarah Palin – America by Heart: Reflections on Family, Faith, and Flag. (2010)

336 sider

HarperCollins

1 kommentar