Ordtelling av ordet «Gud» i Palins nye bok

Allerede i introduksjonskapitlet til Sarah Palins nye bok America by Heart: Reflections on Family, Faith, and Flag la jeg merke til at Gud ble nevnt med jevne mellomrom. Etter å ha skrevet en masteroppgave der ordtelling stod sentralt noterte jeg derfor med den største selvfølge ned sidetallene der Gud ble nevnt (boka har nemlig ingen indeks, og jeg har den heller ikke elektronisk).

Figuren nedenfor viser antall ganger Gud nevnes i America by Heart (av Palin selv, av de hun siterer, totalt sett, og fordelt på bokens kapitler). Klikk på figuren for å studere den nærmere.

Hva så? Vel, Gud er viktig for Sarah Palin, og det er slående hvordan ”Tea Party-dronningen” Palin fokuserer (mye) mer på tro og familie enn på kjernesakene som forener Tea Party-bevegelsen. Boken er tilsynelatende rettet mer mot Iowavelgerne enn den jevne Tea Partier. Mer om dette i anmeldelsen som kommer senere denne uken.