Sagaen om «Don’t Ask, Don’t Tell»

Bør åpent homofile og lesbiske få tjenestegjøre i det amerikanske militæret? En ny rapport fra det amerikanske forsvarsdepartementet tyder på at det kan la seg gjøre, og Obama administrasjonens ønske om å endre loven kjent som ”Don’t Ask, Don’t Tell” kan dermed bli en realitet.

I presidentvalgkampen i 1992 uttalte Bill Clinton at alle som ville tjenestegjøre i militæret måtte få lov til det, inkludert lesbiske og homofile. Etter innsettelsen prøvde han å innfri valgløftet, men ble møtt med kraftig motstand. Mye om og men førte til den kompromissfylte lovteksten som fikk tilnavnet ”Don’t Ask, Don’t Tell” (DADT). President Obama lovte i valgkampen for to år siden at han ville endre loven. Saken diskuteres nå heftig i Senatet, og en mye omtalt rapport fra forsvarsdepartementet (sluppet på tirsdag) omtales av reformtilhengere som det endelige tegnet på at en endring er mulig.

Essensen av DADT er at de som ikke er heterofile må holde seg i skapet. De kan ikke bli spurt om sin seksuelle legning, og de kan ikke stå fram.

Kjernen i debatten går på hvorvidt det er skadelig for ”moralen” at åpent lesbiske og homofile kvinner og menn tjenestegjør i det amerikanske militæret.

Senator John McCain (R-Arizona) er en av de mest prominente motstanderne av en lovendring. Han har imidlertid ofte sagt at han vil endre posisjon dersom både soldater og det militære lederskapet kommer fram til at loven bør endres.

Statsviteren og MSNBC-programlederen Rachel Maddow har tatt for seg McCains mange uttalelser om DADT (se det her, fra 5:00 og utover). Det er tilstrekkelig å si at McCain flere ganger har endret synspunkt på hva som må til for at han skal endre mening. Man kan mene hva man vil om Maddow, men McCains uttalelser taler for seg selv.

Den nevnte undersøkelsen fra det amerikanske forsvarsdepartementet åpner skapdøra på gløtt for at DADT kan endres uten at ”moralen” forfaller.

På tirsdag kom President Obama med en pressemelding som fokuserte på at rapporten viser at mer enn to-tredjedeler av tjenestemenn og kvinner (og deres familier) er åpne for å tjenestegjøre ved siden av åpent homofile og lesbiske kolleger.

Undersøkelsen viser blant annet at 70% av de spurte mener det ikke vil ha en negativ effekt på arbeidsmiljøet at de har en åpent homofil kollega, og 69% svarte at de tror de allerede har tjenestegjort sammen med noen som er homofil. 92% av disse svarte at deres avdeling allikevel fungerte som den skulle. Når det gjelder spørsmålet om å fjerne DADT, mener 15-20% at det vil ha en positiv effekt, 50-55% mener det vil ha blandet eller ingen effekt, mens 30% mener det vil ha en negativ effekt.

Rapporten overbeviser imidlertid ikke motstanderne av en lovendring. McCain stiller spørsmålstegn ved undersøkelsens validitet, og mener den ikke stiller de riktige spørsmålene. Han fremhever videre at han har hørt fra ”boots on the ground” at loven bør opprettholdes.

For tilhengerne av DADT vil det alltid finnes skjær i sjøen som tilsier at man må holde kursen.

President Obama, Robert Gates (forsvarsminister) og Mike Mullen (Chairman of the Joint Chiefs of Staff) er derimot blant de som vil endre kurs. Tidligere Senator Barry Goldwater (R-Arizona) uttalte før sin død at loven må endres. Lesbiske og homofiles interesseorganisasjoner roper for full hals at militærets diskriminering har pågått lenge nok, og at tiden er moden for den forandringen Obama snakket så mye om i valgkampen i 2008.

Fra et prinsipielt ståsted er det på tide at det luftes i skapene, men det siste kapitlet i sagaen om ”Don’t Ask, Don’t Tell” er enda ikke skrevet. Tautrekkingen fortsetter.