Mer

  Stop bringing home the bacon!

  Jacquelyn Martin/AP

  Sør-Carolina Senator Jim DeMint ble intervjuet av Chris Wallace på Fox News Sunday 14. november, og han ble introdusert som ”Mr. Tea Party.” DeMint var en tidlig støttespiller for Floridas nyvalgte Senator Marco Rubio, og han har fremstått som den ledende talsmannen for Tea Party-bevegelsen i Senatet i etterkant av mellomvalget.

  I intervjuet med Wallace beskrev DeMint seg selv og Tea Party-bevegelsen på følgende måte:

  I am a recovering earmarker, and thankfully there are support groups now all over the country, we call ‘em Tea Parties.

  ”Earmarks” er kort og godt øremerkede midler til særskilte tiltak og prosjekter i ulike delstater som er innbakt i et lovforslag (det kan også dreie seg om fritak fra visse skatter og avgifter). Støtte til et museum i Missouri, støtte til et bibliotek i Minnesota, og støtte til et kultursenter i Michigan. Inkluderingen av såkalte ”earmarks” innebærer blant annet at representant X kan si ”se hva jeg har ordnet for dere” til velgerne i sitt eget valgdistrikt.

  Motstanderne av ”earmarks” kaller det gjerne ”pork,” mens Jim DeMint bruker ordet ”bacon.”

  Problemet er at slike øremerkede midler i visse tilfeller kan bli tungen på vektskålen som sikrer støtte fra politikere som ellers ikke ville ha stemt for et gitt lovforsalg (f.eks. «Cornhusker Kickback»). Kandidat X mottar noe for sin stemme.

  I sistnevnte type tilfeller kan Stein Rokkans kjente utsagn om at ”stemmer teller, men ressurser avgjør,” omskrives til ”ressurser avgjør stemmene.”

  Grunnen til at diskusjonen rundt ”earmarks” utgjorde en sentral del av Wallaces intervju med DeMint er at DeMint står fremst i rekken (sammen med Senator Coburn) blant dem som presser på at for at republikanerne i Senatet må følge sine brødre i Representantenes hus, som heller mot at ”earmarks” lukes helt ut i de neste to årene.

  Kritikerne peker på det å kutte ut ”earmarks” ikke fjerner en betydelig del av ”underskuddskaken” (14 milliarder dollar, eller om lag 3,35% av «2015 projected shortfall» og 1,04% av «2030 projected shortfall»), og at et forbud ikke vil bety stort annet enn poeng på tavla for Tea Party-sensitive republikanere.

  På søndag var det fortsatt uvisst om republikanernes leder i Senatet, Senator Mitch McConnell fra Kentucky, ville støtte forslaget.

  McConnell har nå foretatt en helomvending, og de siste dagenes hendelser har demonstrert at Jim DeMint kan komme til å spille en langt mer sentral rolle i Senatet i de kommende årene enn det han har gjort til nå.

  Passende nok avsluttet Wallace intervjuet med å forhøre seg om mulighetene for at DeMint stiller som presidentkandidat i 2012:

  Do you think that you could get elected president in 2012, or do you think you’re too far to the right?

  DeMint hadde svaret klart:

  I don’t think I’m far to the right at all. I think this election shows that my views of balancing the checkbook are not radical at all. Americans want us to cut spending and debt. And I think they want us to return the role of the federal government back to more of a limited constitutional role.

  Right now, I have no plans to run for president. I’m looking for someone who will have the courage and leadership abilities to come out and make the hard decisions that we need to turn this country away from a cliff.

  Han har ingen «planer», men han utelukker det ikke i like sterke ordelag som Chris Christie.

  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Statsviter, forfatter og programleder av podkastene "Amerikansk politikk" og "Valgkampsirkuset".

  Les også