Mer

  Bushs sagnomsuste skattelettelser: Videreføre for noen eller alle?

  En av høstens store samtaleemner har vært skjebnen til de sagnomsuste ”Bush tax cuts” som ble innført i 2001 og 2003. Republikanerne foretrekker at de videreføres for alle inntektsklasser, mens Obama argumenterer for at de kun bør videreføres for individer som tjener mindre enn $200 000 og familier om tjener mindre enn $250 000 (ca 1 500 000 norske kroner). Avgjørelsen har allerede blitt utsatt en stund, og spørsmålet er nå om demokratene vil prøve å ta opp saken i den 111. kongressens ”lame duck”-periode — det vil si i perioden fram til den 112. kongressen innsettes i januar.

  Republikanerne argumenterer for at skattene ikke må økes (det vil si tilbakestilles til nivået før Bush) for noen — heller ikke for de som tjener over $250 000, ettersom det her er snakk om personer og små bedrifter som «skaper jobber.» Argumentet går ut på at evnen til å skape nye arbeidsplasser svekkes hvis skattenivået tilbakestilles.

  Hovedlinjene i debatten går på hva som skal gjøres med de øverste inntektsklassene, ettersom det er bred enighet om at ”middelklassens” skattenivå må videreføres.

  For å få et inntrykk av hva som vil skje ved tre ulike scenarioer (dersom de videreføres for alle, kun de «rike», eller ingen), har jeg inkludert denne tabellen fra CNNMoney.com:

  Legg særlig merke til rad to (Long-term cap gains).

  Avslutningsvis nevnes det at President Bush i forbindelse med et boklanserings-intervju med NBCs Matt Lauer uttalte følgende:

  It’s too bad they call them the «Bush tax cuts,» they might have a better chance at being extended if they were the «Lauer tax cuts.»

  De som vil lese mer kan starte med William G. Gales «Five myths about the Bush tax cuts.»

  Are Tågvold Flaten
  Are Tågvold Flaten
  Statsviter og redaktør av AmerikanskPolitikk.no. Programleder av podkastene "Valgkampsirkuset" og "Amerikansk politikk". Forfatter av "Sirkuset - Clinton, Trump og tidenes valgkamp".

  Les også