En av høstens store samtaleemner har vært skjebnen til de sagnomsuste ”Bush tax cuts” som ble innført i 2001 og 2003. Republikanerne foretrekker at de videreføres for alle inntektsklasser, mens Obama argumenterer for at de kun bør videreføres for individer som tjener mindre enn $200 000 og familier om tjener mindre enn $250 000 (ca 1 500 000 norske kroner). Avgjørelsen har allerede blitt utsatt en stund, og spørsmålet er nå om demokratene vil prøve å ta opp saken i den 111. kongressens ”lame duck”-periode — det vil si i perioden fram til den 112. kongressen innsettes i januar.

Republikanerne argumenterer for at skattene ikke må økes (det vil si tilbakestilles til nivået før Bush) for noen — heller ikke for de som tjener over $250 000, ettersom det her er snakk om personer og små bedrifter som «skaper jobber.» Argumentet går ut på at evnen til å skape nye arbeidsplasser svekkes hvis skattenivået tilbakestilles.

Hovedlinjene i debatten går på hva som skal gjøres med de øverste inntektsklassene, ettersom det er bred enighet om at ”middelklassens” skattenivå må videreføres.

For å få et inntrykk av hva som vil skje ved tre ulike scenarioer (dersom de videreføres for alle, kun de «rike», eller ingen), har jeg inkludert denne tabellen fra CNNMoney.com:

Legg særlig merke til rad to (Long-term cap gains).

Avslutningsvis nevnes det at President Bush i forbindelse med et boklanserings-intervju med NBCs Matt Lauer uttalte følgende:

It’s too bad they call them the «Bush tax cuts,» they might have a better chance at being extended if they were the «Lauer tax cuts.»

De som vil lese mer kan starte med William G. Gales «Five myths about the Bush tax cuts.»