Norske journalister og kommentatorer har en lei tendens til å overse eller forenkle nyanser og realiteter når amerikansk politikk omtales på norsk. Misvisende overskrifter er en gjenganger. Det samme gjelder ukritisk gjengivelse av det et knippe engelske og amerikanske kilder måtte ha å melde, gjerne med en tidsforsinkelse på tre-fire dager. Det er som oftest en demokratisk-lenende virkelighetsforståelse som vinner fram. Det finnes hederlige unntak, og amerikanskpolitikk.no skal bli et av unntakene.

Formålet med amerikanskpolitikk.no er å tilby gjennomtenkt og balansert lesestoff for nordmenn som interesserer seg for amerikansk politikk. Som en politisk junkie med en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo interesserer jeg meg særlig for det religiøse aspektet og det politiske spillet, og jeg vil først og fremst skrive om amerikansk innenrikspolitikk. I tillegg til en ukentlig spalte vil du her finne politiske tegneserier, skråblikk på aktualitetsstoff, bokanmeldelser og analyse av politiske hendelser. Da setter vi i gang.