Wyoming

WYInnbyggere: 586,107 (2015)

Påmeldingsfrist: 27. mai 2016.

Primærvalg: 16. august 2016.


TRYKK HER FOR MER VALGSTOFF OM WYOMING

Wyoming (R+22) er blant USAs mest republikanske delstater, men konservatismen har gjerne en viss libertariansk betoning. Sentrumsorienterte demokrater har ofte hatt guvernørjobben her. Velgermassen er 88% hvit og 8% latinsk.

Føde­ralt nivå

Valg­menn: 3. Wyo­ming er solid repub­li­kansk i pre­si­dent­valg.

Sena­torer: 2 republikanere.

WY sen1 John Barrasso
John Barrasso

Senator klasse 1: John Bar­rasso (R)
Komiteer: Indianer (leder), energi, miljø, utenriks.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: John Bar­rasso

Vur­de­ring 20.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2018. Kirurg og delstatssenator John Bar­rasso (f.1952) ble utnevnt til å erstatte avdøde Craig Thomas i 2007, og fikk meget enkelt gjenvalg i 2008 og 2012, sist gang med nesten 76% av stemmene.

Valg­nytt for setet.

WY sen2 Mike Enzi
Mike Enzi

Senator klasse 2: Mike Enzi (R)
Komiteer: Budsjett (leder), finans, helse og skole, sikkerhet, småbedrift.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 20.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2020. Forretningsmann og delstatssenator Mike Enzi (f.1944), som første gang ble valgt i 1996, tok 71% i 2014. Han tar ikke gjenvalg i 2020.

Valg­nytt for setet.

Repre­sen­tan­tenes Hus: 1 republikaner.

Liz Cheney
Liz Cheney

Distrikt 1
Representant: Cynthia Lummis (R)
Komiteer: Kontroll, naturressurs.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatLiz Cheney

Vur­de­ring 05.01.17: Trygt repub­li­kansk (R+22) i 2018. Distriktet omfatter hele delstaten Wyoming. Jurist Cynthia Lummis (f.1954), som tidligere var finansminister i delstaten, tok 66% i 2014. Hun har representert Wyoming siden 2009, men tar ikke gjenvalg. Republikanerne holdt setet i 2016 med jurist, aktivist og visepresidentdatter Liz Cheney (f.1966), som tok 62%.

Valg­nytt for setet.

Del­stats­nivå

Innsettelsesdag: Første mandag i januar.
Gjenvalg: Man kan kun inneha guvernørvervet i 8 år i løpet av en 16-årsperiode. Det er ingen begrensninger på de andre vervene.

WY guv Matt Mead
Matt Mead

Guvernør: Matt Mead (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 20.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2018. Jurist, kvegbonde og føderal aktor Matt Mead (f.1962) tok 58% i 2014, men kan ikke stille på ny i 2018.

Valg­nytt for setet.

WY adm Ed Murray
Ed Murray

Admi­ni­stra­sjon: Ed Murray (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatEd Murray

Vur­de­ring 20.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2018. Admi­ni­stra­sjons­mi­nis­teren er neste i køen dersom en guvernør faller fra eller trekker seg. Eiendomsutvikler Ed Murray (f.1958) holdt embetet for republikanerne i 2014, med 70%.

Valg­nytt for setet.

WY fin Mark Gordon
Mark Gordon

Finans: Mark Gordon (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatMark Gordon

Vur­de­ring 20.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2018. Forretningsmann Mark Gordon (f.1957) ble oppnevnt til vervet i 2012 og hadde ingen motstandere i 2014.

Valg­nytt for setet.

Cynthia Cloud. (Foto: State of WY)
Cynthia Cloud

Revisor: Cynthia Cloud (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Cynthia Cloud

Vur­de­ring 20.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2018. Forretningskvinne og regnskapsfører Cynthia Cloud ble første gang valgt i 2010 og hadde ingen motstand i 2014.

Valg­nytt for setet.

Jillian Balow. (Foto: State of WY)
Jillian Balow

Skole: Jillian Balow (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatJillian Balow

Vur­de­ring 20.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2018. Lærer Jillian Balow (f.1970) holdt setet for republikanerne med 61% i 2014. Hun var tidligere rådgiver for guvernør Mead.

Valg­nytt for setet.

Delstatssenatet 30 (4D /26R). Valg­pe­riode 4 år. Halv­parten på valg i 2016/18.
Delstatshuset 60 (9D / 51R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2016.