WYOMING

"The Equality State"

Wyoming (R+25) er blant USAs mest republikanske delstater, men konservatismen har gjerne en viss libertariansk betoning. Sentrumsorienterte demokrater har ofte hatt guvernørjobben her. Velgermassen er 88% hvit og 8% latinsk.

Trykk her for mer valgstoff om Wyoming.

Valg­menn: 3. Wyo­ming er solid repub­li­kansk i pre­si­dent­valg. Trump vant hele 67-22 her i 2016.

  • Innbyggere: 586,107 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 1. juni, 2018.
  • Primærvalg: 21. august, 2018.

SENATET

Sena­torer: 2 republikanere.

John Barrasso

Senator klasse 1: John Bar­rasso (R)
Komiteer: Indianer, energi, miljø (Leder), utenriks.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: John Bar­rasso

Vur­de­ring 20.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2018. Kirurg og delstatssenator John Bar­rasso (f.1952) ble utnevnt til å erstatte avdøde Craig Thomas i 2007, og fikk meget enkelt gjenvalg i 2008 og 2012, sist gang med nesten 76% av stemmene.

Valg­nytt for setet.

Mike Enzi

Senator klasse 2: Mike Enzi (R)
Komiteer: Budsjett (leder), finans, helse og skole, sikkerhet, småbedrift.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 20.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2020. Forretningsmann og delstatssenator Mike Enzi (f.1944), som første gang ble valgt i 1996, tok 71% i 2014. Han tar ikke gjenvalg i 2020.

Valg­nytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Repre­sen­tan­ter (1): 1 republikaner.

Liz Cheney

Distrikt 1
Representant: Liz Cheney (R)
Komiteer: Forsvar, naturressurs, regel.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatLiz Cheney

Vur­de­ring 05.01.17: Trygt repub­li­kansk (R+25) i 2018. Distriktet omfatter hele delstaten Wyoming. Republikanerne holdt setet i 2016 med jurist, aktivist og visepresidentdatter Liz Cheney (f.1966), som tok 62%.

Valg­nytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Første mandag i januar.
  • Gjenvalg: Man kan kun inneha guvernørvervet i 8 år i løpet av en 16-årsperiode. Det er ingen begrensninger på de andre vervene.
Matt Mead

Guvernør: Matt Mead (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 14.09.17: Trygt repub­li­kansk i 2018. Jurist, kvegbonde og føderal aktor Matt Mead (f.1962) tok 58% i 2014, men kan ikke stille på ny i 2018. For republikanerne stiller forretningsmann Bill Dahlin. For demokratene stiller advokat og tidligere delstatsrepresentant Mary Throne.

Valg­nytt for setet.

Ed Buchanan

Admi­ni­stra­sjon: Ed Buchanan (R)

 

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 05.03.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Admi­ni­stra­sjons­mi­nis­teren er neste i køen dersom en guvernør faller fra eller trekker seg. Eiendomsutvikler Ed Murray (f.1958) holdt embetet for republikanerne i 2014, med 70%, men trakk seg 9. februar etter beskyldninger om seksuell trakassering. Advokat og tidligere Speaker i delstatshuset, Ed Buchanan ble oppnevnt som erstatter. Andre republikanere i primærvalget er delstatssenator Leland Christensen.

Valg­nytt for setet.

Mark Gordon

Finans: Mark Gordon (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatMark Gordon

Vur­de­ring 20.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2018. Forretningsmann Mark Gordon (f.1957) ble oppnevnt til vervet i 2012 og hadde ingen motstandere i 2014.

Valg­nytt for setet.

Cynthia Cloud

Revisor: Cynthia Cloud (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Cynthia Cloud

Vur­de­ring 20.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2018. Forretningskvinne og regnskapsfører Cynthia Cloud ble første gang valgt i 2010 og hadde ingen motstand i 2014.

Valg­nytt for setet.

Jillian Balow

Skole: Jillian Balow (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatJillian Balow

Vur­de­ring 20.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2018. Lærer Jillian Balow (f.1970) holdt setet for republikanerne med 61% i 2014. Hun var tidligere rådgiver for guvernør Mead.

Valg­nytt for setet.

  • Delstatssenatet: 30 (3D /27R). Valg­pe­riode 4 år. Halv­parten på valg i 2018/20.
  • Delstatshuset: 60 (8D / 52R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2018.