VERMONT

"The Green Mountain State"

Vermont (D+15) var engang en sterkt republikansk stat, men har gått kraftig til venstre i de senere år. Dog er det vanskelig å bastant kategorisere en delstat der man like gjerne velger en moderat republikaner som en partiløs, selverklært sosialist. Vermont er en av de sjeldne delstater hvor personlige egenskaper fortsatt trumfer partitilhørighet. Delstatens velgermasse er 95% hvit.

Trykk her for mer valgstoff om Vermont.

  • Valg­menn: 3. Ver­mont er en solid stat for demo­kra­tene i pre­si­dent­valg. Clinton slo Trump 56-30 i 2016.
  • Innbyggere: 626,042 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 31. mai, 2018.
  • Primærvalg: 14. august, 2018.

SENATET

Sena­torer: 1 demo­krat, 1 uav­hengig «sosialistisk demokrat»

Bernie Sanders

Senator klasse 1: Bernie San­ders (U)
Komiteer: Budsjett (mindretallsleder), energi, miljø, helse og skole, veteran.

Uavhengig kandidat: Bernie San­ders
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 13.09.17: Trygt uav­hengig i 2018. Bernie San­ders (f.1941) var tidligere borgermester i Burlington og medlem i Huset i 8 perioder, før han ble valgt til Senatet første gang i 2006. Han beskriver seg selv som en demokratisk sosialist, men har ikke den mest venstrevridde stemmegivningen i Senatet. Han er i praksis en del av den demokratiske gruppen og stilte til den demokratiske presidentnominasjonen i 2016. Sanders tok 71% i 2012. For demokratene stiller sosialarbeider Jon Svitavsky.

Valg­nytt for setet.

Pat Leahy

Senator klasse 3: Pat Leahy (D)
Komiteer: Justis, landbruk, bevilgning (mindretallsleder), regel.

Demokratisk kandidat: Pat Leahy
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 14.11.16: Trygt demo­kra­tisk i 2022. Jurist Pat Leahy (f.1940) ble første gang valgt i 1974, og er til dags dato den eneste demokratiske senator i delstatens historie. Han er nå det lengst sittende medlem av Senatet. Leahy tok 61% i 2016.

Valg­nytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Repre­sen­tan­ter (1): 1 demokrat.

Peter Welch

Distrikt 1
Representant: Peter Welch (D)
Komiteer: Energi og handel, kontroll.

Demokratisk kandidat: Peter Welch
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 13.09.17: Trygt demo­kra­tisk (D+15) i 2018. Distriktet omfatter hele delstaten Vermont. Jurist og delstatssenator Peter Welch (f.1947) ble første gang valgt til Representantenes Hus i 2006 og hadde ingen motstandere i 2016. Han utfordres internt av Folasade Adeluola og lege Daniel Freilich.

Valg­nytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Torsdag etter første tirsdag i januar.
  • Gjenvalg: Ingen begrensninger.
Phil Scott

Guvernør: Phil Scott (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatPhil Scott

Vur­de­ring 13.09.17: Svakt republikansk i 2018 (Ver­mont har toårige valg­pe­rioder for alle delstatsverv). Republikanerne erobret det åpne embetet med forretningsmann og viseguvernør Phil Scott (f.1958), som tok 53% i 2016. For demokratene stiller miljøaktivist James Ehlers og skoleelev Ethan Sonneborn.

Valg­nytt for setet.

David Zuckerman

Vise­gu­vernør: David Zuckerman (D)

Demokratisk kandidatDavid Zuckerman
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 14.11.16: Svakt demokratisk i 2018. Viseguvernøren nomineres og velges uavhengig av guvernøren. Demokratene erobret det åpne embetet med delstatssenator og bonde David Zuckerman (f.1971), som tok 52% i 2016.

Valg­nytt for setet.

Jim Condos

Admi­ni­stra­sjon: Jim Condos (D)

Demokratisk kandidat: Jim Condos
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 09.11.16: Trygt demo­kra­tisk i 2018. Forretningsmann og delstatssenator Jim Condos (f.1951) ble første gang valgt i 2010 og hadde ingen motstandere i 2016.

Valg­nytt for setet.

Beth Pearce

Finans: Beth Pearce (D)

Demokratisk kandidat: Beth Pearce
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 09.11.16: Trygt demo­kra­tisk i 2018. Økonom Beth Pearce ble oppnevnt i januar 2011 og valgt i 2012. Hun hadde ingen motstandere i 2016. Pearce har hatt en rekke administrative jobber i flere delstater.

Valg­nytt for setet.

Doug Hoffer

Revisor: Doug Hoffer (D)

Demokratisk kandidat: Doug Hoffer
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 14.11.16: Trygt demo­kra­tisk i 2018. Jurist og statsviter Doug Hoffer (f.1951) ble første gang valgt i 2012 og tok 55% i 2016.

Valg­nytt for setet.

T. J. Donovan

Jus­tis­: T. J. Donovan (D)

Demokratisk kandidatT. J. Donovan
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 14.11.16: Trygt demo­kra­tisk i 2018. Fylkesadvokat T. J. Donovan (f.1974), holdt vervet for demokratene med 66% i 2016.

Valg­nytt for setet.

  • Delstatssenatet: 30 (21D / 7R  / 2U). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2018.
  • Delstatshuset: 150 (83D / 54R / 13U). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2018.