2. mai:

Første runde av borgermestervalgene i Cincinnati, Cleveland og Toledo. Første runde av primærvalget i South Carolinas 5. kongressdistrikt.

6. mai:

Første runde av borgermestervalgene i El Paso, Fort Worth og San Antonio.

16. mai:

Første runde av borgermestervalget i Pittsburgh. Eventuell andre runde av primærvalget i South Carolinas 5. kongressdistrikt.

25. mai:

Suppleringsvalg i Montanas eneste kongressdistrikt.

TRYKK PÅ KARTET FOR FULL OVERSIKT FRA HVER DELSTAT