31. mars:

Påmeldingsfrist i Virginia.

3. april:

Påmeldingsfrist i New Jersey.

4. april:

Andre runde av valg på skoleinspektør i Wisconsin. Første runde av suppleringsvalget i Californias 34. kongressdistrikt. Første runde av borgermestervalget i Omaha.

11 april:

Suppleringsvalg i Kansas’ 4. kongressdistrikt.

TRYKK PÅ KARTET FOR FULL OVERSIKT FRA HVER DELSTAT