Tennessee

TNInnbyggere: 6,600,299 (2015)

Påmeldingsfrist: 5. april, 2018.

Primærvalg: 2. august, 2018.


TRYKK HER FOR MER VALGSTOFF OM TENNESSEE

Tennessee (R+12) er en konservativ sørstat, der demokratene nå er nesten utradert på delstatsnivå, men har fortsatt en del lokale, moderate politikere på lokalplanet. Staten har 78% hvite og 16% svarte velgere.

Føde­ralt nivå

Valg­menn: 11. Ten­nessee er en repub­li­kansk stat i pre­si­dent­valg. Trump slo Clinton 61-35 i 2016.

Sena­torer: 2 republikanere.

Bob Corker

Senator klasse 1: Bob Corker (R)
Komiteer: Utenriks (leder), bank, budsjett.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Bob Corker

Vur­de­ring 17.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2018. Entreprenør Bob Corker (f.1952) var borgermester i Chattanooga før han ble valgt til Senatet i 2006. Han ble gjenvalgt i 2012 med 65% av stemmene.

Valg­nytt for setet.

Lamar Alexander

Senator klasse 2: Lamar Alex­ander (R)
Komiteer: Helse og skole (leder), bevilgning, energi, regel.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Lamar Alex­ander

Vur­de­ring 17.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2020. Jurist Lamar Alex­ander (f.1940) har tidligere vært guvernør og føderal utdanningsminister, og var kandidat til den republikanske presidentnominasjonen i 1996 og 2000. Han ble valgt til Senatet i 2002 og tok knappe 62% i 2014.

Valg­nytt for setet.

Repre­sen­tan­tenes Hus: 9 repre­sen­tanter; 2 demokrater og 7 republikanere.

Phil Roe

Distrikt 1
Representant: Phil Roe (R)
Komiteer: Utdanning, veteran (leder).

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Phil Roe

Vur­de­ring 13.11.16: Trygt repub­li­kansk (R+25) i 2018. Distriktet ligger i det nordøstlige hjørnet av staten. Det har 94% hvite velgere. Lege og borgermester Phil Roe (f.1945) slo ut en sittende republikaner i primærvalget i 2008 og tok 78% i 2016.

Valg­nytt for setet.

Jimmy Duncan

Distrikt 2
Representant: Jimmy Duncan (R)
Komiteer: Kontroll, transport.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 05.08.17: Trygt repub­li­kansk (R+20) i 2018. Distriktet ligger i de nordøstlige deler av staten, vest for det 1. distriktet og inkluderer hele Knoxville med omland. Det har 89% hvite velgere. Jurist Jimmy Duncan (f.1947) vant et suppleringsvalg i 1988 og tok over distriktet etter sin avdøde far. Han tok 76% i 2016, men stiller ikke til gjenvalg.

Valg­nytt for setet.

Chuck Fleischmann

Distrikt 3
Representant: Chuck Fleischmann (R)
Komiteer: Bevilgning.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Chuck Fleisch­mann

Vur­de­ring 13.11.16: Trygt repub­li­kansk (R+16) i 2018. Distriktet omfatter østlige deler av staten, inkludert hele byen Chattanooga i sør. Det har 85% hvite og 10% svarte velgere. Jurist Chuck Fleischmann (f.1962) vant et meget tett primærvalg før sitt første valg til Huset i 2010 og fikk intern kon­kur­ranse også i 2012 og 2014. Han tok 66% i 2016.

Valg­nytt for setet.

Scott DesJarlais

Distrikt 4
Representant: Scott DesJarlais (R)
Komiteer: Landbruk, forsvar, kontroll.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatScott DesJar­lais

Vur­de­ring 13.11.16: Trygt repub­li­kansk (R+18) i 2018. Distriktet ligger i det sørlige, sentrale Tennessee. Det har 85% hvite velgere. Lege Scott DesJar­lais (f.1964) tok setet fra en demokrat i 2010, men i 2012 kom skan­da­lene tett mot slutten av valg­kampen selv om han tok knappe 56%. Stikkord er utro­skap, abort og ulov­lige resept­me­di­siner. Han slapp unna med en bot på $500, men fikk intern kon­kur­ranse i 2014 og ble så vidt renominert. Han tok 65% i 2016.

Valg­nytt for setet.

Jim Cooper

Distrikt 5
Representant: Jim Cooper (D)
Komiteer: Forsvar, kontroll.

Demokratisk kandidat: Jim Cooper
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 13.11.16: Trygt demo­kra­tisk (D+5) i 2018. Distriktet ligger i de sentrale strøk av staten og omfatter delstatshovedstaden Nashville med omland. Det har 65% hvite, 23% svarte og 8% latinske velgere. Jurist Jim Cooper (f.1954) ble første gang valgt i 1982, men stilte til Senatet i 1994 og tapte for en republikaner. Han ble igjen valgt inn i Huset i 2002 og tok 63% i 2016.

Valg­nytt for setet.

Diane Black. (Foto: Kongressen)
Diane Black

Distrikt 6
Representant: Diane Black (R)
Komiteer: Budsjett (leder), finans.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 05.08.17: Trygt repub­li­kansk (R+21) i 2018. Distriktet omfatter nordlige og sentrale deler av staten, inkludert områdene øst for Nashville. Det har 92% hvite velgere. Mesteparten av det var demokratisk frem til sykepleier og delstatssenator Diane Black (f.1951) ble valgt første gang i 2010. Hun tok 71% i 2016, men stiller til guvernør i 2018.

Valg­nytt for setet.

Marsha Blackburn

Distrikt 7
Representant: Marsha Blackburn (R)
Komiteer: Energi og handel.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Marsha Black­burn

Vur­de­ring 13.11.16: Trygt repub­li­kansk (R+18) i 2018. Distriktet omfatter sentrale og vestlige deler av staten. Det har 84% hvite og 9% svarte velgere. Forretningskvinne og delstatssenator Marsha Blackburn (f.1952) ble valgt til Huset i 2002 og tok 72% i 2016.

Valg­nytt for setet.

David Kustoff

Distrikt 8
Representant: David Kustoff (R)
Komiteer: Bank.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatDavid Kustoff

Vur­de­ring 06.01.17: Trygt repub­li­kansk (R+19) i 2018. Distriktet dekker de vestlige deler av staten, inkludert litt av Memphis. Det har 77% hvite og 19% svarte velgere. Republikanerne holdt setet med den tidligere føderale aktoren David Kustoff, som tok 69% i 2016.

Valg­nytt for setet.

Steve Cohen

Distrikt 9
Representant: Steve Cohen (D)
Komiteer: Justis, etikk, transport.

Demokratisk kandidat: Steve Cohen
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 13.11.16: Trygt demo­kra­tisk (D+25) i 2018. Distriktet ligger i det sørvestlige Tennessee og inkluderer mesteparten av Memphis. Setet har et klart flertall svarte velgere (61%, mot 30% hvite), men den jødiske juristen og delstatssenatoren Steve Cohen (f.1949) har representert det siden han vant her i 2006. Han tok 79% i 2016.

Valg­nytt for setet.

Del­stats­nivå

Innsettelsesdag: Tredje lørdag i januar.
Gjenvalg: Etter åtte år i et verv må det gå fire år før man igjen kan stille til vervet.

Bill Haslam

Guvernør: Bill Haslam (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 17.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2018. Forretningsmann Bill Haslam (f.1958), som tidligere var borgermester i Knoxville, tok 70% i 2014, men kan ikke stille igjen i 2018.

Lederen av del­stats­sse­natet rykker opp dersom guver­nøren faller fra.

Valg­nytt for setet.

Delstatssenatet 33 (5D / 28R). Valg­pe­riode 4 år. Halvparten på valg i 2018/20.
Delstatshuset 99 (25 / 74R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2018.