SOUTH DAKOTA

"The Mount Rushmore State"

South Dakota (R+14) er en av de typisk nordiske statene, med en stor andel nordeuropeere og skandinaver. Delstaten er forholdsvis verdikonservativ, men i politikken legges det vekt på personlig egnethet og høvisk fremferd, så sentrumsorienterte demokrater har en sjanse her. Delstaten har 88% hvite og 7% indianske velgere.

Trykk her for mer valgstoff om South Dakota.

Valg­menn: 3. South Dakota er en trygg stat for repub­li­kanerne  i pre­si­dent­valg. Trump vant 62-32 her i 2016.

  • Innbyggere: 858,469 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 27. mars, 2018.
  • Primærvalg: 5. juni; evt. andre runde 14. august, 2018.

SENATET

Sena­torer: 2 republikanere.

SD sen2 Mike Rounds
Mike Rounds

Senator klasse 2: Mike Rounds (R)
Komiteer: Forsvar, bank, miljø, småbedrift, veteran.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Mike Rounds

Vur­de­ring 17.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2020. Forretningsmann og delstatsenator Mike Rounds (f.1954) var guvernør fra 2003-2011. Han erobret setet for republikanerne i 2014 med 50%.

Valg­nytt for setet.

John Thune

Senator klasse 3: John Thune (R)
Komiteer: Handel (leder), landbruk, finans.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: John Thune

Vur­de­ring 13.11.16: Trygt repub­li­kansk i 2022. John Thune (f.1961) hadde flere jobber innen delstatsadministrasjonen og for republikanske politikere før han ble valgt til Huset i 1996. Han stilte til Senatet i 2002, men tapte. I 2004 stilte han igjen og slo ut daværende senatsleder Tom Daschle. Han tok 72% i 2016.

Valg­nytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Repre­sen­tan­ter (1): 1 republikaner.

Kristi Noem

Distrikt 1
Representant: Kristi Noem (R)
Komiteer: Finans.

Demokratisk kandidatTim Bjorkman
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 29.03.18: Trygt repub­li­kansk (R+14) i 2018. Distriktet dekker hele South Dakota. Bonde og delstatsrepresentant Kristi Noem (f.1971) ble først gang valgt i 2010. Hun tok 64% i 2016. Noem er allerede kandidat til guvernørvalget i 2018. For republikanerne stiller konsulent og tidligere tjenestekommissær Dusty Johnson, administrasjonsminister Shantel Krebs og forretningsmann og delstatssenator Neal Tapio. For demokratene stiller tidligere dommer Tim Bjorkman.

Valg­nytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Tirsdag etter første mandag i januar.
  • Gjenvalg: Etter åtte år i et verv må det gå fire år før man igjen kan stille til vervet. Nominasjoner til alle verv unntatt guvernørembetet nomineres ved partikonventer.
Dennis Daugaard

Guvernør: Dennis Dau­gaard (R)

Demokratisk kandidatBillie Sutton
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 03.04.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Jurist og forretningsmann Dennis Dau­gaard (f.1953) var viseguvernør under Mike Rounds i åtte år, før han rykket opp ved valget i 2010. Daugaard tok drøye 70% i 2014 og kan ikke stille på ny i 2018. For republikanerne stiller justisminister Marty Jackley og kongresskvinne Kristi Noem. For demokratene stiller mindretallsleder i delstatssenatet Billie Sutton.

Valg­nytt for setet.

Matt Michels

Vise­gu­vernør: Matt Michels (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 29.03.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Vise­gu­ver­nøren plukkes av par­tiets guver­nør­kan­didat og velges sammen med ved­kom­mende. Jurist og delstatsrepresentant Matt Michels (f.1960) ble valgt i 2010 og kan ikke stille på ny.

Valg­nytt for setet.

Shantel Krebs

Admi­ni­stra­sjon: Shantel Krebs (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 29.03.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Forretningskvinne og delstatssenator Shantel Krebs (f.1973) tok 60% i 2014. Hun var ‘Miss South Dakota’ i 1997. Krebs stiller til Kongressen i 2018. For republikanerne stiller delstatrevisor Steve Barnett.

Valg­nytt for setet.

SD fin Rich Sattgast
Rich Sattgast

Finans: Rich Satt­gast (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 29.03.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Rich Satt­gast (f.1965) ble valgt første gang i 2010 og tok 61% i 2014. Før det var han delstatsrevisor i 8 år.

Valg­nytt for setet.

SD rev Steve Barnett
Steve Barnett

Revisor: Steve Barnett (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 29.03.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Bankmann og politisk rådgiver for senator Thune, Steve Barnett ble valgt første gang i 2010 og tok 80% i 2014. Han stiller til administrasjonsminister i 2018.

Valg­nytt for setet.

Marty Jackley. (Foto: State of SD)
Marty Jackley

Jus­tis: Marty Jackley (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 29.03.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Tidligere advokat og føderal distriktsanklager Marty Jackley (f.1970) ble først oppnevnt til embetet i 2009 og valgt i 2010. Han tok 82% i 2014. Jackley sikter mot guvernørjobben i 2018. For republikanerne stiller fylkesadvokat John Fitzgerald, assisterende justisminister Charlie McGuigan og advokat Jason Ravnsborg. Demokratene stiller med tidligere føderal aktor Randy Seiler.

Valg­nytt for setet.

Ryan Brunner

Skole- og land: Ryan Brunner (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Ryan Brunner

Vur­de­ring 29.03.18: Trygt repub­li­kansk i 2018. Agronom Ryan Brunner var tidligere assisterende skole- og landkommissær og tok drøye 76% i sitt første valg i 2014.

Valg­nytt for setet.

  • Delstatssenatet: 35 (6D / 29R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2018.
  • Delstatshuset: 70 (10D / 60R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2018.