SOUTH CAROLINA

"The Palmetto State"

South Carolina (R+8) er en av de opprinnelige 13 koloniene. Den er en konservativ sørstat, med stadig færre konkurransedyktige demokrater. Det er den første sørstaten til å avholde nominasjon ved presidentvalg. Delstaten har 67% hvite og 26% svarte velgere.

Trykk her for mer valgstoff om South Carolina.

Valg­menn: 9. South Caro­lina er en solid stat for repub­li­ka­nerne i pre­si­dent­valg og Trump vant 55-41 over Clinton her.

  • Innbyggere: 4,896,146 (2015)
  • Påmeldingsfrist: 30. mars, 2018.
  • Primærvalg: 12. juni; evt. andre runde 26. juni, 2018.

SENATET

Sena­torer: 2 republikanere.

Lindsey Graham

Senator klasse 2: Lindsey Graham (R)
Komiteer: Bevilgning, budsjett, forsvar, justis.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Lindsey Graham

Vur­de­ring 21.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2020. Jurist, veteran og delstatsrepresentant Lindsey Graham (f.1955) satt i Huset i 8 år før han ble valgt til Senatet i 2002. Han tok 57% i 2014.

Valg­nytt for setet.

Tim Scott

Senator klasse 3: Tim Scott
Komiteer: Bank, finans, helse- og skole, småbedrift.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Tim Scott

Vur­de­ring 19.12.16: Trygt repub­li­kansk i 2022. Finansrådgiver og delstatsrepresentant Tim Scott (f.1965) satt en periode i Huset før han ble opp­nevnt av guvernør Haley til Senatet i januar 2013. Han tok 61% i 2016.

Valg­nytt for setet.

REPRESENTANTENES HUS

Repre­sen­tan­ter (7): 1 demokrat og 6 republikanere.

Mark Sanford

Distrikt 1
Representant: Mark Sanford (R)
Komiteer: Budsjett, kontroll, transport.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatMark Sanford

Vur­de­ring 11.09.17: Trygt republikansk (R+10) i 2018. Distriktet omfatter mesteparten av delstatens kyststripe og deler av Charleston med nordvestlige forsteder. Det har 73% hvite og 18% svarte velgere. Forretningsmann Mark Sanford satt først i Huset fra 1995-2001 og var deretter guvernør fra 2003-2011. Han gjorde comeback ved å vinne et suppleringsvalg i 2013 og tok 59% i 2016. Han utfordres internt av delstatsrepresentant Katie Arrington. For demokratene stiller advokat Joe Cunningham.

Valg­nytt for setet.

Joe Wilson

Distrikt 2
Representant: Joe Wilson (R)
Komiteer: Forsvar, utdanning, utenriks.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Joe Wilson

Vur­de­ring 19.11.17: Trygt repub­li­kansk (R+12) i 2018. Distriktet omfatter sentrale og sørvestlige deler, og omringer nesten delstatshovedstaden Columbia. Det har 71% hvite og 22% svarte velgere. Jurist og delstatssenator Joe Wilson (f.1947) tok det i et suppleringsvalg i 2001. Han tok 60% i 2016. For demokratene stiller eiendomsmegler Sean Carrigan og advokat Annabelle Robertson.

Valg­nytt for setet.

Jeff Duncan

Distrikt 3
Representant: Jeff Duncan (R)
Komiteer: Utenriks, sikkerhet.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Jeff Duncan

Vur­de­ring 11.09.17: Trygt repub­li­kansk (R+19) i 2018. Distriktet omfatter de vestlige deler av staten, inkludert forstedene til Greenville. Det har 77% hvite og 18% svarte velgere. Forretningsmann og delstatsrepresentant Jeff Duncan (f.1966) ble første gang valgt i 2010 og tok 73% i 2016. For demokratene stiller sivilingeniør Hosea Cleveland og collegeinstruktør Mary Geren.

Valg­nytt for setet.

Trey Gowdy

Distrikt 4
Representant: Trey Gowdy (R)
Komiteer: Etikk, justis, kontroll (leder), etterretning.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 31.01.18: Trygt repub­li­kansk (R+15) i 2018. Distriktet omfatter de nordlige delene av staten og inkluderer Greenville og Spartanburg. Det har 73% hvite og 18% svarte velgere. Jurist Trey Gowdy (f.1964) har representert området siden 2011 og tok 67% i 2016, men stiller ikke til gjenvalg.

Valg­nytt for setet.

Ralph Norman

Distrikt 5
Representant: Ralph Norman (R)
Komiteer: Småbedrift, vitenskap

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Ralph Norman

Vur­de­ring 24.11.17: Trolig repub­li­kansk (R+9) i 2018. Distriktet dekker de nordlige sentrale deler av staten, og er ganske ruralt. Det har 68% hvite og 26% svarte velgere. Det var det siste distriktet i staten til å skifte parti, da jurist og delstatssenator Mick Mulvaney (f.1967) i 2010 slo ut en demokrat som hadde sittet siden 1981. Han ble godkjent som føderal budsjettdirektør i februar 2017. Nyvalget 20. juni ble vunnet av eiendomsutvikler og tidligere delstatsrepresentant Ralph Norman (f.1953), som tok 51% mot advokat Archie Parnell, som stiller igjen.

Valg­nytt for setet.

SC06 James Clyburn
James Clyburn

Distrikt 6
Representant: James Clyburn (D)
Komiteer: Ingen.

Demokratisk kandidat: James Clyburn
Republikansk kandidat: ?

Vurdering 11.09.17: Trygt demokratisk i 2018 (D+19). Distriktet dekker litt av kysten ved grensen mot Georgia og følger deretter områdene vest for distrikt 1, inkludert svarte bydeler av Charleston. Det tar en avstikker nordvest og tar inn mesteparten av Columbia. Det har 39% hvite og 54% svarte velgere. Lærer og menneskerettskommissær James Clyburn (f.1940), som har sittet i Huset siden 1993, tok 70% i 2016. Som en av toppene i den demokratiske gruppen har han valgt å ikke delta i det ordinære komitearbeidet.

Valg­nytt for setet.

Tom Rice

Distrikt 7
Representant: Tom Rice (R)
Komiteer: Finans.

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Tom Rice

Vur­de­ring 11.09.17: Trygt repub­li­kansk (R+9) i 2018. Distriktet dekker de østlige deler av staten, inkludert den nordlige kysten. Det inkluderer byene Florence og Myrtle Beach. Det har 67% hvite og 28% svarte velgere. Jurist, regnskapfører og fylkesråd Tom Rice (f.1957) vant dette nytegnede distriktet i 2012 og tok 61% i 2016. Han utfordres internt av aktivist Jon James og Johnny Ray. For demokratene stiller psykolog Bruce Fisher og forretningsmann John Ward.

Valg­nytt for setet.

DELSTATSNIVÅ

  • Innsettelsesdag: Onsdag etter andre tirsdag i januar.
  • Gjenvalg: Etter åtte år i guvernør- og viseguvernørverv må det gå fire år før man igjen kan stille til vervet. Det er ingen begrensning på andre verv.
Henry McMaster

Guvernør: Henry McMaster (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Henry McMaster

Vur­de­ring 19.11.17: Trolig repub­li­kansk i 2018. Jurist Henry McMaster (f.1947) var justisminister fra 2003-11 og ble valgt til viseguvernør med nesten 59% i 2014. Han rykket opp da guvernør Nikki Haley ble ny FN-ambassadør i januar 2017. Han utfordres internt av viseguvernør Kevin Bryant, tidligere viseguvernør og ex-demokrat Yancey McGill og advokat og tidligere delstatskabinettsmedlem Catherine Templeton. For demokratene stiller politisk konsulent Phil Noble og advokat og delstatsrepresentant James Smith.

Valg­nytt for setet.

Kevin Bryant

Vise­gu­vernør: Kevin Bryant (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: ?

Vur­de­ring 07.08.18: Trolig repub­li­kansk i 2018. Vise­gu­ver­nøren nomi­neres og velges sammen med guvernøren fra 2018. Farmasøyt og delstatssenator Kevin Bryant (f.1967) ble viseguvernør da Henry McMasters rykket opp i januar 2017. Han utfordrer McMasters i primærvalget i 2018.

Valg­nytt for setet.

Mark Hammond

Admi­ni­stra­sjon: Mark Ham­mond (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Mark Hammond

Vur­de­ring 11.09.17: Trolig repub­li­kansk i 2018. Fylkesfunksjonær og statsviter Mark Ham­mond (f.1963) ble først valgt i 2002 og tok nesten 60% i 2014. Han utfordres internt av delstatsrepresentant Joshua Putnam.

Valg­nytt for setet.

Curtis Loftis

Finans: Curtis Loftis (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Curtis Loftis

Vur­de­ring 17.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2018. Forretningsmann Curtis Loftis (f.1959) ble første gang valgt i 2010 og hadde ingen motstandere i 2014.

Valg­nytt for setet.

Richard Eckstrom

Comptroller: Richard Eckstrom (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Richard Eckstrom

Vur­de­ring 17.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2018. Regnskapsfører Richard Eckstrom (f.1948) ble første gang valgt i 2002 og tok nesten 60% i 2104.

Valg­nytt for setet.

Tom Rice

Jus­tis­: Alan Wilson (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Alan Wilson

Vur­de­ring 19.11.17: Trygt repub­li­kansk i 2018. Jurist og veteran Alan Wilson (f.1973) ble første gang valgt i 2010 og tok 60% i 2014. Han er stesønn av kongressmann Joe Wilson. Han utfordres internt av advokat William Herlong.

Valg­nytt for setet.

Molly Spearman

Skole: Molly Spearman (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidatMolly Spearman

Vur­de­ring 17.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2018. Lærer og delstatsrepresentant Molly Spearman (f.1954) tok 57% i 2014. Hun var tidligere leder for delstatens skolelederforening.

Valg­nytt for setet.

Hugh Weathers. (Foto: State of SC)
Hugh Weathers

Land­bruk: Hugh Weathers (R)

Demokratisk kandidat: ?
Republikansk kandidat: Hugh Weathers

Vur­de­ring 17.12.15: Trygt repub­li­kansk i 2018. Regnskapsfører og bonde Hugh Weathers (f.1956) ble opnnevnt til vervet i 2004 og tok nesten 80% i 2014.

Valg­nytt for setet.

SC sc-gen Bob Livingston
Bob Livingston

Gene­ral­ad­ju­tant: Bob Livings­ton (R)

Demokratisk kandidat: INGEN
Republikansk kandidat: INGEN

Vur­de­ring 17.12.15: Bob Livings­ton ble først valgt i 2010 og hadde ingen motstandere i 2014. Dette vervet ble avskaffet i en folkeavstemning gjort gjeldende fra 2019.

Valg­nytt for setet.

  • Delstatssenatet: 46 (18D / 28R). Valg­pe­riode 4 år. På valg i 2020.
  • Delstatshuset: 124 (44D / 80R). Valg­pe­riode 2 år. På valg i 2018.